Rektor vil forske igen

Share

”Jeg vil gerne slutte på samme måde, som jeg begyndte”. Sådan begrunder Ib Poulsen sin beslutning om at vende tilbage til forskning og undervisning, når hans nuværende kontrakt som rektor på RUC udløber d. 22/9 2014.

Rektor340Skal du studere Dansk på RUC i fremtiden?

Hvis svaret er ja, kan du se frem til at få selveste rektor Ib Poulsen som underviser. Fra September 2014 vil Ib Poulsen nemlig ikke længere være at finde på rektors kontor i bygning 30, men på Institut for Kultur og Identitet, hvor han vil få sin daglige gang som underviser på den nye medielinje i dansk, og som forsker i medier mm.

Universitetets leder meddelte for få uger siden RUC’s bestyrelse, at han ikke ønsker at forlænge den fem årige kontrakt, som han underskrev i 2009. Selv fortæller Ib Poulsen, at det altid har været hans plan at vende tilbage til livet som aktiv deltager på RUC’s forskningsgange:

”Da jeg blev ansat tilbage i 2009, blev jeg tilbudt en seks-årig kontrakt. Til det sagde jeg, at jeg ville nøjes med fem år, for da de fem år så var gået, ville jeg være 65 år. Så synes jeg, det var passende at træde tilbage fra dét job, da jeg derefter ville kunne nå at være i det professorat, jeg kommer fra. Så slutter jeg på samme måde, som jeg begyndte”.

Måske fordi Ib Poulsen før har været forsker, frygter han ikke at blive kollega til de professorer, han de seneste år har ageret chef overfor.

”Det bliver selvfølgelig en ny situation, men jeg glæder mig til at komme tilbage. Jeg håber, at jeg stadig kan bidrage fagligt  ift. både studerende og kollegaer. Nogle af kollegaerne har også sagt, at de glæder sig til, at jeg kommer tilbage” forklarer han.

Reformer og fyringer

Rektor kan se tilbage på en begivenhedsrig periode ved roret for RUC. En væsentlig udfordring har været gennemførslen af uddannelsesreformen fra 2010 og frem.

Jeg glæder mig til at komme tilbage. Jeg håber, at jeg stadig kan bidrage fagligt  ift. både studerende og kollegaer. Nogle af kollegaerne har også sagt, at de glæder sig til, at jeg kommer tilbage.

Reformen indebærer bl.a. omlæggelse af basisårene på RUC, fra de gamle to års basisstudier med efterfølgende valgfag til det nuværende system med 1 ½ års basis og efterfølgende valgfag. Herudover er kandidatuddannelserne forsøgt gjort friere, bl.a. har de studerende fået en større pallette at vælge og kombinere fag ud fra.

”Det har været udfordrende og spændende at få universitetet igennem reformerne” fastslår Ib Poulsen.

En anden væsentlig udfordring for Ib Poulsen har været opfyldelsen af kravet om nedskæringer på det administrative område.

”Det har især været svært at sige farvel til nogle gode medarbejdere, som det efterfølgende har vist sig, at vi rent faktisk havde brug for. Det kunne jeg godt have undværet,” forklarer han med et let suk.

På trods af udfordringer og en vanskelig balancegang mellem selvbestemmelse og krav ovenfra, er Ib Poulsen glad for sin beslutning om at takke ja til det fem-årige rektorat i 2009; ”Jeg ville ikke have undværet mine år som rektor!” fastslår han.

Hvem, der skal overtage posten som RUC’s leder efter Ib Poulsen, vides endnu ikke. Selv vil han ikke gætte på en mulig efterfølger:

”Bestyrelsen bestemmer helt suverænt, hvem der skal efterfølge mig i rektoratet. Det har jeg på ingen måde medindflydelse på, hvilket jeg også synes ville være upassende.”

Ib Poulsen – blå bog

(født 8 januar 1949)

Uddannet Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi fra Københavns Universitet 1974

Lic.phil. (licentiat i humaniora) på en afhandling om formidling om danskfaget 1982

Lektor i sprog og medieanalyse ved Institut for Nordisk Filologi på Københavns Universitet

Professor i dansk sprog og sprogpædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet 1999-2002

Professor i dansk sprog og medievidenskab ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet 2002-2006

Dr.phil (doktorgrad) på en afhandlingen ”Radiomontagen og dens rødder” 2006

Institutleder på Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet 2002-2006

Rektor på Roskilde Universitet 2009 –

Speak Your Mind

*