Prorektor skuffet: Studenterrådet brokker sig i stedet for at tage egentlig affære

Share

I oktober kritiserede Sidsel Gro Bang-Jensen fra Studenterrådet åbent rektoratet for ikke at lytte til de studerendes ønske om flere undervisningstimer. Kort efter kontaktede en skuffet prorektor Hanne Leth Andersen RUSK. 

Hun ser glad ud, men prorektor Hanne Leth Andersen er skuffet over Studenterrådets ageren i medierne. Foto: Uffe Weng

Hun ser glad ud, men prorektor Hanne Leth Andersen er skuffet over Studenterrådets ageren i medierne. Foto: Uffe Weng

I artiklen Kan man få et kvalitetsstudie på egen hånd? blev antallet af undervisningstimer på særligt HUM-studierne diskuteret på baggrund af, at mange studerende havde fremlagt ønske om flere undervisningstimer til en såkaldt ‘Speak Your Mind’-dag. Mens rektor i artiklen fastholdt, at kvalitet er andet end antal undervisningstimer, kaldte Studenterrådet på anerkendelse fra ledelsens side af, at kvalitet også indebærer antallet af timer. Efter artiklens udgivelse kontaktede prorektor Hanne Leth Andersen RUSK. Hun var skuffet over Studenterrådet, meget skuffet.

Hvad er det, du er så skuffet over?

”Jeg synes, at Sidsel i artiklen udtaler sig, som om hun har sagt noget til mig eller rektor, men jeg har aldrig set et forslag fra Studenterrådet om, at vi skulle arbejde med det her med timetal. Tværtimod har vi selv forslået, at vi skulle arbejde med fx specialenormering og sætte nogle rammer for det i Uddannelsesudvalget sammen med de studerende. Det er jo klart vi ønsker, at der er den mængde undervisning, der skal til, når man ellers følger studieplanen normeret.

Men vi kan ikke gennemføre noget uden de studerendes støtte  –  vi er nødt til at gå igennem vores kollegiale organer. Så jeg må sige, jeg er lidt skuffet over, at man udtaler sig sådan som Sidsel gør, når man slet ikke har forsøgt sig politisk ad de veje, vi har. 

Brug de rigtige kanaler

Men I har tit været i debat om det her emne, ikke? Hvor I har været uenige, dig og Studenterrådet?

”Altså vi er begge to blevet spurgt om det i Forskerforum, men vi har aldrig diskuteret det internt. Det er det, jeg er så skuffet over.”

…At det ligesom kommer ud af det blå?

”Ja, man skal jo ikke bare sige det ude i medierne, man skal jo sige det hjemme i de organer, hvor man er velrepræsenteret. Og det er det, jeg bliver sådan lidt: ”Ej, nu må det være nok”. Jeg kan forstå, at de siger det i Forskerforum, men de bliver da nødt til at gå ind og arbejde systematisk med det eller lægge det frem som forslag i vores uddannelsesudvalg.”

Jeg synes, det afslører et syn på universitetet, som en enormt topstyret organisation, som RUC ikke ønsker at være, hvis man mener, at det er nok at sige det til rektor eller prorektor  –  eller til Forskerforum eller ude i medierne.

Så din kritik går altså på, at man ikke bruger de rigtige kanaler til at komme igennem med det, man ønsker?

”Ja, præcis. Det er bare ikke nok at sige det til rektor eller have en debat i Forskerforum med prorektor. Det er ikke sådan, man arbejder i en studenterorganisation.

Jeg synes, det afslører et syn på universitetet, som en enormt topstyret organisation, som RUC ikke ønsker at være, hvis man mener, at det er nok at sige det til rektor eller prorektor  –  eller til Forskerforum eller ude i medierne. Altså, vi prøver på at være en demokratisk institution, hvor vi har indflydelse gennem de kollegiale organer, og så synes jeg da, det er utroligt ærgerligt, at det foregår på den måde. Så jeg har virkelig lyst til at få sagt i RUSK, få sagt til de studerende: Ved I hvad, I sidder massivt i udvalgene og har stor magt. Det lægger vi meget vægt på. At I sidder i de kollegiale organer, at I sidder i alle studienævn. Det er der, I skal agere.”

Demokrati er dødbesværligt

Men det kan jo godt være, der er nogle studerende på RUC, der ikke er klar over, hvilke muligheder de har for at komme igennem med noget. Kan der ikke være nogle problemer med, at man ikke er god nok til at informere om, hvad de studerende har at gøre godt med? Kan der ligge et ansvar i at få optimeret noget på det punkt?

”Jo, det vil jeg virkelig gerne erkende. At det er rigtigt svært. Nogle gange får jeg besøg af studerende, der har en eller anden konkret sag, de brænder for, og som gerne vil have gjort noget ved det, og det er jeg rigtigt glad for. Og så prøver vi selvfølgelig også at reagere direkte, hvis det er noget, som kan lade sig gøre at kigge på uden, at det skal igennem alle organer. Jeg kan sagtens forstå, at man kan ønske sig, at man bare kunne henvende sig til os. Men det er en enormt vigtig ting at sige at det at have studenterdemokrati og demokrati er dødbesværligt. Det betyder ikke, at vi ikke skal have det. Det betyder, at vi skal vide, hvornår det er en tung ting, og hvordan vi fx sikrer at få de undervisningstimer, vi har brug for. Det er jo ikke noget rektor bare lige kan gøre. Så jeg synes din indvending er meget rigtig, og jeg hører den. Men når det så lige præcis er Studenterrådet, så ved de jo godt, hvordan det fungerer.”

Du mener, at i det mindste Studenterrådet burde kende til, hvad der er af muligheder for at gå videre med det?

”Ja. Og det skal siges, at jeg ikke var spor træt af, at vi stod for nogle forskellige ting i Forskerforum, og at vi i det hele taget gør det. Det synes jeg er enormt sundt. Mht. hvor meget undervisning, der skal til, skal der det undervisning til, der giver de studerende en fuldtidsuddannelse på 37 timer, eller for min skyld gerne mere. Vi har på den måde ikke noget modsætningsforhold i forhold til Studenterrådet, men vi har en diskussion, som jeg ikke synes vi har taget internt i vores organer.

Så derfor forventer og håber og ser jeg frem til, at de studerende fra Studenterrådet, og for den sags skyld Frit Forum, tager det op i Uddannelsesudvalget, hvor vi har et fint samarbejde, men hvor det ikke har været taget op.”

Studenterrådsformanden svarer igen…

SidselDa RUSK forelagde Studenterrådsformand Sidsel Gro Bang-Jensen Hanne Leth Andersens kritik, lød svarene sådan:

Sidsel, har du været lidt for smart i vendingen over for RUSK?

”Nej, det synes jeg jo egentlig ikke. For det første vil jeg gerne slå fast, at jeg jo er enig med Hanne i, at kvalitet ikke kun handler om timetal. Jeg synes bare, man skal passe på, at man i forsøget på at sige, at kvalitet er andet og mere end timetal, ikke kommer til at glemme, at det også er timetal. Det er virkeligheden det, der er min pointe.

I forhold til det her med, at vi aldrig har haft nogle diskussioner live, udtaler jeg mig jo på vegne af Studenterrådet, og jeg kan forsikre dig om, at der bliver arbejdet og der har været snakket om det her, både i Akademisk råd og i Uddannelsesudvalget.

Det seneste, der er sket, er, at vi i Studenterrådet har sat en undersøgelse i gang for at kortlægge, hvordan ser det ud med timenormeringen på de forskellige fag. Vi vil ikke hovedløst kaste os ud i at sige flere timer til alle, hvis det ikke er et problem. Vi vil til gengæld gerne gøre et stykke arbejde for at kortlægge, hvordan ser det egentlig ud på de forskellige fag og så gøre noget ved det der, hvor der er behov for det. ”

Så altså lave et ordentligt grundlag for at gå videre med det til Uddannelsesudvalget – er det det, du mener?

”Ja, og det er det, vi har gang i lige nu. Og det ved Hanne også godt. Så det kan være hendes kritik er rettet mod mig personligt, at jeg ikke har taget det op der, hvor jeg skal, men der er bare nødt til at ligge det der grundarbejde først. Vi er simpelthen nødt til at vide, hvor problemerne er henne. Jeg har sagt, jeg har hørt folk sige, at det er et problem rundt omkring (med for få undervisningstimer, red.), så derfor synes jeg, det er noget, vi skal tage alvorligt. Det betyder ikke, at jeg tror, det er et problem alle steder. Det betyder heller ikke, at jeg ved, hvor det er et problem. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er vigtigt  –  at finde ud af, hvor det egentlig er et problem henne og så få lavet nogle ordentlige løsninger.”

Så når Hanne Leth Andersen kritiserer jer/dig for bare at gå til RUSK med det her, så er det ikke helt berettiget, synes du?

Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Det er fint, at vi kan have en debat, det synes jeg vi skal have i medierne, i RUSK. Det er fint at have sådan en ”på den ene side, på den anden side” og sætte gang i debatten internt på RUC. Jeg synes også vi skal gøre arbejdet, og jeg synes også vi skal gøre det de rigtige steder, men det mener jeg faktisk også, vi er i gang med. Så kunne man ønske sig, at det gik hurtigere. Det er ikke alle studieledere, der har svaret på undersøgelsen.

Hvad siger du til Hannes Leth Andersens kritik om, at Studenterrådets ageren afslører et syn på universitet som en topstyret organisation?

”Ja, hold da op, det var noget af en udmelding. Det ved Hanne også udmærket godt er noget af det, vi selv lægger vægt på  –  at det er et demokratisk universitet.

I virkeligheden tror jeg, vi er ret enige i, Hanne og jeg, om hvad det er, vi gerne vil. Jeg tror, vi er ret enige om, at man skal gøre det grundigt, og jeg tror vi er ret enige om, at man skal gøre det ad sådan en ”nede-fra og op-agtig” vej. Derfor synes jeg jo godt, jeg kan påpege, at det må være ledelsens opgave at sørge for, at der sker noget i de pågældende lokalmiljøer. Som sagt så er det et meget, meget stort stykke arbejde at lave den her undersøgelse, og vi har behov for, at der er nogle, der bakker op om det. Vi har behov for, at der også fra ledelsens side er en anerkendelse af, at den her undersøgelse er et vigtigt stykke arbejde, for ellers bliver det faktisk svært at gøre det. Hvis resten af universitetet har sådan en fornemmelse af ”ej, det er bare sådan noget, de studerende har fundet på, og det er noget værre pjat”, så kommer man ikke særligt langt.”

Så undersøgelsen, I er ved at gennemføre, er altså et grundlag for, at den her diskussion ikke bare forbliver tom? Altså at I rent faktisk har noget at have det i?

”Ja, netop. Det er i virkeligheden bare det, jeg gerne vil have. Jeg efterlyser, at vi får ledelsen til at sige ”jamen vi anerkender, at det her med timetal er et kvalitetsparameter, og det skal vi sikre er i orden alle steder på RUC.” Det er virkeligheden det jeg efterlyser. Jeg vil bare gerne have, at ledelsen siger det samme som mig, at kvalitet ikke kun handler om timetal, men også handler om timetal, og vi skal have kigget på, om alle kvalitetsparametre er, som de skal være.”

Hvad søren er Uddannelsesudvalget (UDDU)…..?

Uddannelsesudvalget er et udvalg under Akademisk Råd. Her behandles alt. hvad der er overordnet uddannelsesmæssige sager i et samarbejde mellem Frit Forum, Studenterrådet og ledelsen.

Læs mere om udvalgets arbejde og referater fra dets møder her

Kilde: www.ruc.dk

Speak Your Mind

*