Blog: Hvad laver i bag skærmene!? (1)

Share

Hvis i vil lære noget, så er det ikke nok at gemme jer bag skærmene. I denne blog stiller jeg spørgsmålet; har vi behov for en ny læringskultur? Dette er første af i alt tre afstnit.

screenshot680

Det eneste, der er gjort ved dette billede, er, at skærmene er gjort tydeligere i Photoshop. Indholdet på dem er der ikke pillet ved. Foto: Michael Kørner.

Det er en målsætning for Danmark at vi skal fremme viden, innovation og kreativitet for at være konkurrencedygtige i det 21. århundrede, og vi har store ambitioner på vegne af den unge generation.

Regeringen har sat det mål, at vi skal være den bedst uddannede generation i danmarkshistorien, og sidste år blev der, ifølge Danmarks statistik, optaget ikke færre end 64.746 studerende på videregående uddannelser i Danmark, mens der til sammenligning blev født lidt over 56.000 børn.

Længerevarende uddannelse er et gode, som vi ikke kan få nok af. Men som mange dimitterende må sande, så er uddannelse og viden i sig selv ikke nok til at få et job.

Derfor bygger et af de hidtil største samfundseksperimenter, om at længerevarende uddannelse er vejen til et økonomisk bæredygtigt videnssamfund, på mindst tre fundamentale usikkerheder: For det første, er det uklart, hvilke job der efterspørges i fremtiden. Med samfundets nuværende forandringshastighed er det sandsynligt, at mange af de nuværende jobs forsvinder, og mange af de jobs vores børn kommer til at besidde, sikkert endnu ikke er opfundet.

Læs Alfred Birgegaard Hansted tidligere blogs om læring her

Hvilket, som det næste, sætter spørgsmålstegn ved hvilken viden og hvilke kompetencer, det er væsentlig at besidde? Og som det tredje usikkerhedsmoment: kan uddannelsesinstitutioner overhovedet varetage den enorme opgave som der er at være garant for fremtidens økonomi?

I denne blog vil jeg først fremlægge nogle af de udfordringer, uddannelsesinstitutionerne (med fokus på universitetet) står overfor, og efterfølgende se på hackerspaces, som inspiration til nye læringskulturer.

Universitetet under pres

At viden har fået status og funktion som det råstof, samfundsøkonomien er afhængig af, har fra alle sider sat pres på universitetet, som den hæderkronede institution, der skal uddanne fremtidens videns-arbejdere.

Målt i antallet af universitetsstuderende har universitetet aldrig været mere populær, end det er i dag.

At så mange har mulighed for at uddanne sig, må anses som sejer for oplysningstanken og videns-demokratiet, men sejren har en slagside, som kan ende med at udvande universitetet egentlige funktion og legitimitet. Slagsiden er et pres, som kommer fra flere sider.

Politisk er universitetet under luppen og med en række politiske reformer forsøges en effektivisering og klar erhvervsretning. Fra studerende, der demonstrerer i titusindvis, ønskes større medbestemmelse og fra forældrenes side under betegnelsen curlingbørn (1) ønskes en større indflydelse på deres børn fremtid. Fra universitetets egne lærde er institutionen under pres, og de slår tilbage i kampen om universitetet med sloganet, at universitetet er blevet til en politisk pølsefabrik.

Til yderligere at sætte gang i kampen, meldte Danmark Akkrediteringsinstitution sig på banen med en radikal tese om, at kun lidt over halvdelen af de eksisterende uddannelser opfylder relevanskravet på »en tilfredsstillende måde«.

Studerende skal være kritiske – og selv tage ansvar!

Opsummerende er der mange, som gerne vil bestemme og give universitetet en funktion og en retning, men et væsentligt spørgsmål må være: Hvem ved hvilken viden, Danmark skal leve af?

Mit bud er ingen sandsigerske kan hæve sig over det faktum, at vi lever i et samfund, der er karakteriseret af grundlæggende ustabilitet, konstante forandringer, og domineret af nye krav om adoption af de nyeste kommunikationsteknologier, der dramatisk ændrer på præmisserne for viden og læring.

Dette gør det urimeligt svært at forudse ret meget andet end, at de studerende skal gøre sig robuste overfor modstand og være parat til forandring.

Læs næste afsnit i morgen.

1) En betegnelser som henviser til, at forældrenes forsøger at “feje” problemerne af vejen på vejne af deres børn således, at de opnår den uddannelser og karriere, som er dem tiltænkt.

Om bloggeren

Alfred340Allan Alfred Birkegaard Hansted er ph.d.-studerende i videnskabsfilosofi, RUC og R&D, Novozymes. Han er Cand.mag. i filosofi fra KU.

Han vil frem til ESOF14, den internationale videnskabsfestival som København er vært for i juni 2014, blogge om de nye kollaborative vidensfænomener og læringstendenser, samt igennem en række filmepisoder med førende forskere og praktikere lægge op til debat.
Links:

Wecollaborate.org
Collaborativesociety.org
Networksociety.org

Se hans blog på videnskab her

Speak Your Mind

*