RUC-filosof modtager Carlsbergfondets Forskningspris på 1 mio. kr.

Share

H.K.H. Kronprinsesse Mary overrakte den ene af Carlsbergfondets to prestigefyldte forskningspriser til Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi på Roskilde Universitet.

Fra umiddelbart efter overrækkelsen.

Fra umiddelbart efter prisoverrækkelsen på Ny Carlsberg Glyptotek. H.K.H. kronprinsesse Mary er flankeret af Jesper Ryberg til venstre. Foto: Carlsberg Fondet.

Carlsbergfondets store forskningspriser er i år gået til to anerkendte forskere, der har bidraget med skelsættende forskning inden for neurobiologi og retsetik. Dr.phil. Jesper Ryberg, Roskilde Universitet, for sin forskning i de etiske udfordringer i vores retssystem, og professor, dr.med. Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, for sin forskning i den menneskelige hjernes kommunikationssystemer.

”Carlsbergfondet støtter excellent grundforskning, og de to prismodtagere er eksempler på to danske forskere på højt internationalt niveau,” siger bestyrelsesformand professor, dr. scient. Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet.

De to prismodtagere er eksempler på to danske forskere på højt internationalt niveau

–  Carsbergfondets bestyrelsesformand, dr, scient Flemming Besenbacher

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2014 på Ny Carlsberg Glyptotek tirsdag aften, hvor både uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher holdt tale til prismodtagerne

Jesper Ryberg er naturligvis beæret over at modtage prisen og glæder sig især over de muligheder, som prisen giver ham for at gøre hans forskning endnu mere synlig i udlandet samt styrke internationale samarbejder:

”Et af formålene med prisen er at styrke internationaliseringen af dansk forskning, hvilket jeg synes, er et rigtig godt formål. Og jeg ser meget frem til at anvende pengene i overensstemmelse med dette mål,” siger Ryberg.

Læs også: RUC-studerende vinder Justitsministeriets prisopgave

Se RUC Kommunikations video om Jesper Ryberg

Også RUC’s prorektor glæder sig over prisen:

”Jeg er naturligvis glad både på Jesper Rybergs og RUC’s vegne. Prisen er en vigtig anerkendelse af det væsentlige og store stykke arbejde, Jesper Ryberg og hans forskningsgruppe gør i forhold til at belyse og diskutere de væsentlige etiske dilemmaer, der uundgåeligt opstår i forbindelse med vores retssystem,” siger Peter Kjær, der har forskning som sit ansvarsområde.

Fakta

Om Jesper Ryberg

Jesper Ryberg blev som 35-årig professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Han forsker i de problemer, der følger af et retssystems virke, fx politiets arbejde, domstolenes indretning og retssystemets udformning. Senest har Jesper Ryberg koncentreret sig om neuroetik og etiske spørgsmål i forbindelse med retssystemets anvendelse af neurovidenskabelig viden og teknologi. Jesper Ryberg har skrevet adskillige bøger om disse emner, og hans forskning har haft stor videnskabelig og praktisk betydning i både Danmark og udlandet.

Tidligere på året blev Jesper Ryberg udpeget som nyt medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komité, og i 2013 modtog han sammen med kollegaerne Thomas Søbirk Petersen og Sune Lægaard Forskningskommunikationsprisen, som uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han bidrager desuden flittigt til den offentlige debat.

Jesper Ryberg er leder af forskergruppen Research Group for Criminal Justice Ethics og leder af forskningsprojektet Neuroethics and Criminal Justice, der er støttet af Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (FKK) og som omhandler de etiske aspekter ved brugen af moderne neurovidenskab inden for retssystemet.

Jesper Ryberg er ikke uvant med priser. Sidste år vandt han Forskningskommunikationprisen, og mødte da H.K.H. kronprinsesse Marys bedre halvdel.

Jesper Ryberg er ikke uvant med priser. Sidste år vandt han Forskningskommunikationprisen, og mødte da H.K.H. kronprinsesse Marys bedre halvdel. Pressefoto.

 

Speak Your Mind

*