Blog: Feedback for feedback

Share

Kun en tredjedel af RUC’erne besvarer kursus-evalueringerne. Det tal skal op, hvis de studerende vil have deres kritik taget seriøst, fortæller Frit Forum i dette blogindlæg.

Foto: Frit Forum

De studerende bør i højere grad bruge kursusevalueringerne for at få indflydelse på deres studie, mener Mette Knoth Sørensen. Foto: Frit Forum

Af Mette Knoth Sørensen, Organisatorisk Næstformand Frit Forum Roskilde

Når vi studerende, med rette, kræver feedback for vores opgaver, så skyldes det den åbenbare forståelse af at man ikke kan rette op på noget hvis man ikke ved hvad der er galt. Det er derfor Frit Forum, sammen med hovedparten af alle andre studerende, ønsker konstruktiv feedback på både skriftlige og mundtlige præstationer. Vi har det ønske, fordi vi ønsker at udvikle os og sikre at den dyrebare tid og de ressourcer der bliver investeret i vores uddannelse kan blive udnyttet optimalt. Denne kamp skal vi fortsætte med at kæmpe, men når man tænker over det så er det egentligt lidt paradoksalt at vi studerende på den ene side kæmper for at få vores vejledere og undervisere til at give os feedback på vores opgaver, når de fleste af os ikke engang tager os tiden til at evaluere vores undervisning når vores kurser er afsluttet og der bliver åbnet op for evalueringer rundt omkring på institutterne.

Læs også: Blog: Opdelingen af studiemiljø og forskermiljø svækker RUC’s sammenhængskraft

Vi er alle sammen godt klar over at vores vejledere og underviseres undskyldning for ikke at give skriftlig og mundtlig feedback til os alle er at der ikke bliver sat ressourcer af til det, hvad er egentligt vores undskyldning? Hvordan kan man kræve at en vejleder skal sætte tid af til at give brugbar feedback sammen med alle eksamensbesvarelser når hovedparten af alle studerende ikke engang kan overkomme at udfylde én for hvert kursus de har haft. Faktum er at kun 32 % besvarer kursus-evalueringerne, det må vi kunne gøre bedre!

Det er ikke nok at afgive en stemme til et universitetsvalg og deltage i en enkelt demonstration i ny og næ.

Hvorfor er feedback på kurserne så vigtigt?

Som studerende har vi, desværre, nok alle oplevet kurser hvor noget kunne gøres bedre. Undervisningen udgør ca. halvdelen af de ECTS-point som man modtager på universitetet og en af grundpillerne i den læringsproces som foregår på universiteterne. Ved at evaluere kan vi gøre underviserne og universitetet opmærksomme på hvad der er skidt og hvad der er kanel! På nuværende tidspunkt er det lave antal af besvarelser medvirkende til at denne kritik ikke bliver taget seriøst. Medlemmerne af studienævnet kan ikke bruge en kursusbesvarelse, hvor kun tre studerende har svaret, til noget. De tre studerende der har engageret sig og har brugt tid på at svare på kursusevalueringerne er jo ikke repræsentative for hele kurset, og deres bidrag til at få forbedret kurserne går således til spilde.

Læs også: Frit Forum: Vi kæmper for et bedre universitet

Når kun få studerende svarer på kursusevalueringerne er det let for underviserne og administrationen at afvise evalueringerne, da de mener at den procentdel der ikke har svaret er godt tilfredse med kurserne. Således bliver en manglende evaluering lige  pludselig lig med en stiltiende accept.

Det kan vi ikke være bekendt over for hverken de studerende der besvarer spørgeskemaerne eller de undervisere der faktisk gerne vil forbedre undervisningen.

Gør noget ved det

Bedre undervisning behøves ikke nødvendigvis koste flere penge eller gå ud over forskningen, vi skal blot gøre vores del for at opnå målet. Frit Forum opfordrer derfor alle studerende på RUC til aktivt at gøre noget for at forbedre forholdene på RUC. Det er ikke nok at afgive en stemme til et universitetsvalg og deltage i en enkelt demonstration i ny og næ. Især ikke når alle studerende har adgang til at blive hørt. Vejen til indflydelse som studerende  er ikke længere væk end et par tryk på computerens taster! Lad os derfor sammen vise at vi rent faktisk er engagerede i vores uddannelse og give noget til underviserne, i stedet for kun at kræve at andre skal gøre noget for os!

Speak Your Mind

*