Rektoratets blog: Der er behov for at styrke og genopfriske RUC’s kerneværdier

Share

Institutreformen vil styrke samarbejdet imellem de tilbageværende fire institutter, fortæller rektor Hanne Leth Andersen, der giver sidste uges debatlindlæg svar på tiltale.

placeholder

Fire institutter i stedet for seks er en økonomisk og administrativt bedre løsning, mener RUC’s rektor Hanne Leth Andersen.

Af: Hanne Leth Andersen, rektor

Lektor Kristine Juul kritiserer i debatindlæg af 29. maj 2015 RUC’s institutreform, samt at RUC har afset midler til en ny grafisk identitet. I indlægget skriver Kristine Juul blandt andet, at hun savner ”en højere mening med institutreformen, der ifølge rektoratets udmeldinger ikke engang har til formål at forbedre RUC’s betrængte økonomi.”

Færre, stærkere institutter vil styrke RUC

Formålet med institutreformen er at bringe institutterne tættere på hinanden og skabe en tæt fælles ledelse på Roskilde Universitet, til fordel for det samlede universitet. Den skal samtidig understøtte sammenhæng mellem forskning og uddannelse og understøtte den ledelsesmæssige forankring af bacheloruddannelserne.

Med institutreformen skal der være fokus på at skabe flere broer på tværs, også for forskerne.

Som strukturen er i dag, er det for eksempel et problem, at der eksisterer forskellige praksisser lokalt på forskellige institutter, fordi det vanskeliggør arbejde på tværs af universitetet, både for studerende i deres kombinationsuddannelser og for forskergrupper. Det giver forskellige arbejdsvilkår, arbejdsnormer og betingelser for eksempelvis forskningsrejser og forskningsstøtte. Der er behov for fælles løsninger og et samlet universitet, hvor vi bruger ressourcerne bedst muligt, og hvor studerende og forskere ikke bruger tid på at navigere i unødigt uigennemskuelige og forskelligartede regler.

Læs også: Blog: Udsæt institutreformen - for demokratiets og kvalitetens skyld

Når rektoratet foreslår fire institutter frem for seks, skyldes det desuden, at RUC har ansvar for fire store brede tværfaglige bacheloruddannelser, som har brug for en så stærk opbakning som muligt, både administrativt, forskningsmæssigt og pædagogisk. Ansvaret for uddannelserne skal være tydeligt placeret, samtidig med at ansvaret tages på vegne af hele institutionen.

Det særlige ved RUC er nærheden mellem hovedområderne, at de studerende har mulighed for at kombinere på tværs. Med institutreformen skal der være fokus på at skabe flere broer på tværs, også for forskerne.

Behovet for en institutreform har været diskuteret både i Akademisk Råd og i universitetsledelsen i flere år. Når den kommer nu, skyldes det flere ting:

  • 4 institutlederes periode udløber i 2015 eller 1. januar 2016.
  • De små institutter giver udtryk for, at det er svært at være et lille institut både økonomisk og administrativt.
  • Der er brug for mere fælles ledelse, hvilket blandt andet konsekvenserne af for autonom økonomistyring har vist.
  • Der er brug for bedre styring af ressourcerne og en mere fælles prioritering.

Grafisk identitet og markedsføring

Vedrørende konsulentydelser, så dækker de 12 millioner kroner over alle typer konsulentydelser på RUC. Både på forskningsprojekter, på IT-projekter, og på lokale projekter på institutterne. Af de 12 millioner kroner er cirka 7 millioner kroner anvendt til det, man i almindelig forstand vil opfatte som konsulentydelser, som i dette tilfælde er et godt alternativ til fastansættelser, der på sigt er en meget større udgift for universitetet. Ud af de 7 millioner kroner er cirka én million anvendt på universitetets nye grundfortælling og nye grafiske identitet. Dette skal sættes i relation til et samlet budget på 800 millioner kroner.

Læs også: Rektoratets blog: Lad os bruge kræfterne rigtigt

Det er et vilkår i universitetssektoren, at universiteterne konkurrerer med hinanden, for eksempel når det gælder rekruttering af studerende, som jo qua taxameterordningen er en indtægtskilde for universiteterne det er en præmis, der er fastsat af politikerne, og derfor også noget vi som universitet må forholde os til.

RUC anvender en lille andel af sit budget på markedsføring sammenlignet med de øvrige universiteter. Men det vil selvsagt være strategisk og økonomisk uklogt helt at fravælge markedsføring. Institutreformen og den nye grundfortælling er begge aktiviteter, der skal understøtte RUC’s kerneaktiviteter, bidrage til at tydeliggøre RUC’s profil på længere sigt, tiltrække studerende, dygtige undervisere og mindske frafaldet. Når det handler om at hente eksempelvis eksterne midler, er vi også afhængige af, hvordan omverdenen opfatter RUC. Her skal indhold og udtryk hænge sammen, og her spiller markedsføring af universitetet også en rolle.

Speak Your Mind

*