Rektoratets blog: Velkommen til et nyt kapitel

Share

Rektor Hanne Leth Andersen ønsker i disse dage over 1.700 nye studerende velkommen på RUC. Her er hendes velkomst.

placeholder

Kære nye studerende

Tillykke med at I er startet på et nyt kapitel i jeres liv. Hver enkelt af jer har valgt at gå i gang med en akademisk uddannelse, og I har valgt at studere på Roskilde Universitet. Et universitet der er profileret på projektarbejdsformen, som foregår i grupper, med gruppedannelse, problemformulering, argumentation, feedback og samarbejde. Et universitet der er kendetegnet ved sine brede indgange og ved nytænkende fagligheder, som har udviklet sig gennem en vilje til at møde verden konkret og engageret.

RUC er et af verdens relativt få projektuniversiteter i det 20. århundrede. De fleste blev grundlagt i de økonomiske opgangstider i 60’erne og 70’erne i Europa og USA. Men de fleste blev normaliseret, inden de nåede til år 2000. I dag er det i Asien, vi finder en tilsvarende udvikling. Her arbejdes med projektarbejdsformen, og her søges efter studenterstyring og kreativitet. Mens vi i vesten i lutter krisestemning kvæler store dele af vores sans for originalitet og kreativitet i test, kontrol og målstyring. Det er et symptom på krisen, når det verdenskendte tidsskrift Nature her i juli 2015 taler om ”the creativity crisis”.

I er selv med til at drive processen, nogle gange skal I også skubbe på hinanden eller diskutere forventninger, indsats, mødetid og ansvarlighed.

50 procent af det arbejde, I skal i gang med, er projektarbejde. Det er en krævende arbejdsform, og den er ikke for sjov. Vi vælger den, fordi den giver udbytte. Den giver jer som studerende et rum til at arbejde i. Her handler det ikke blot om at tage noter og lære noterne til eksamen. I projektarbejdsformen må man fordybe sig, finde litteratur, forholde sig til litteratur, til kilder, teorier, praksis, forskellige faglige tilgange og forskellige holdninger.

Et stærkt fællesskab

I er selv med til at drive processen, nogle gange skal I også skubbe på hinanden eller diskutere forventninger, indsats, mødetid og ansvarlighed. Universitetet stiller rammerne til rådighed, men ansvaret er dit eget, når du er studerende.

Jeg håber, fællesskabet bliver stærkt i gruppen eller på tværs af grupperne så ingen skal føle sig alene eller forkert. Husk, at de andre er lige så nye, og at I alle sammen kan noget forskelligt. Hvis man kan lære at respektere stor forskellighed, er man nået meget langt. Personligt og i næsten hvilket som helst job. Og så er den respekt grundlæggende for et demokratisk samfund.

Ud over projektvejledningen, får I gennem undervisningen indsigt i en større vifte af faglig viden men det er ikke nok at lytte til forelæseren. Vær forberedte, stil spørgsmål, diskutér. Undervisning er et møde. Kræv jeres ret til kritisk interaktion.

Den brede uddannelse er unik

Det er ret unikt at få den brede dannelse, som de første tre semestre giver jer inden for jeres hovedområde. Vores nye uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen, har netop udtalt, at han ønsker at sikre en dannelsesforståelse, som kan kobles med et akademisk fagområde.

…tro ikke, at det, der lyder mest indviklet, også er det mest rigtige.

Han er bekymret for, at den viden, man undervises i, bliver ”sådan en pose, man stiller på bordet, og som man ikke kan kombinere med andre ting.” Det er netop det, de første semestre på RUC handler om: at se fagene i relation til hinanden inden for hovedområdet, at konstatere og afprøve, hvilke faglige metoder der kan hvad med stoffet. Hvilke typer af spørgsmål de kan besvare.

Stil krav, men vær også generøs

En god strategi her ved studiestart er at sætte sig ind i strukturen for uddannelsen, læse studieordningen og tale med rusvejledere, mentorer, vejledere eller studievejledere om uddannelsen. Når man kan navigere på RUC, med de mange valgmuligheder der er, så kan man blive exceptionelt dygtig. Der er ikke noget loft, når man arbejder i projekter.

Stil krav, men vær også generøs. Del din viden med dine medstuderende: jo mere man giver, jo mere får man. Og vær klar i mælet, tro ikke, at det, der lyder mest indviklet, også er det mest rigtige. Den akademiske verden behøver ikke være tåget eller uklar. Videnskab hviler på klarhed i sprog og argumentation. Så brug både hoved og hjerte, vær åben og ærlig, og berig fællesskabet ved at byde ind og ved at acceptere andres åbenhed og ærlighed. Det er god forskning. Det er god forskningsbaseret uddannelse.

Jeg ønsker for hver enkelt af jer, at I må få glæde og udbytte ud af jeres daglighed som studerende. Velkommen til det kritiske og anerkendende faglige og tværfaglige fællesskab på RUC.

Speak Your Mind

*