Leder: RUSK fylder 2 - og bliver studenterdrevet!

Share

RUSK har fra september 2015 fået to nye redaktører, og er nu blevet et studenterdrevet medie.

Simon Freiesleben (venstre) og Oliver Nyberg (højre) er RUSK's nye redaktører. Foto: Theis Lykkegaard

Simon Freiesleben (venstre) og Oliver Nyberg (højre) er RUSK’s nye redaktører.
Foto: Theis Lykkegaard

RUSK opstod som RUC’s nye digitale nyhedsmedie tilbage i 2013, da de to trykte publikationer RUCnyt og HippoCampus blev stedt til hvile. Da RUSK opstod, var det med en vision om at være et uafhængigt og kritisk nyhedsmedie, der dækker campuslivets gode og dårlige sider. Samtidig stod det klart, at RUSK skulle være hele RUC’s medie og fungere som nyhedsportal for både studerende, forskere og undervisere, samt det tekniske og administrative personale.

Det er nu to år siden, at RUC’s daværende rektor Ib Poulsen åbnede ballet og udtalte, at han glædede sig til at blive rusket. Siden har en masse dygtige skribenter udfoldet deres talent her på siden, og der er blevet udgivet mere end 500 artikler om alt imellem himmel og jord – dog altid med solidt fodfæste i vores fælles campus. Det er også blevet til et par rusketure undervejs. Både den sjove, og den mindre sjove slags.

Læs også: ”Jeg ser frem til at blive rusket i”

Gennem godt og vel halvandet år af RUSK’s levetid var det journalisten Rasmus Thirup Beck der fungerede som ansvarshavende redaktør og drivkraft bag bladet, men han opsagde tidligt i 2015 sin stilling for at blive underviser i journalistik på Vallekilde Højskole. Efter en længere ansættelsesproces blev Christina Adler Jensen ansat som ny redaktør, men hun valgte desværre at stoppe umiddelbart efter semesterstart.

Det har ført til den situation, at RUSK’s bestyrelse nu har valgt en ny retning for bladet. I stedet for at hente en udefrakommende ind som redaktør for bladet, så er RUSK nu blevet et studenterdrevet medie, med to studerende ved roret. Vi hedder Oliver og Simon, og vi er enormt glade for at få denne mulighed for at præge RUSK. RUC har en stolt tradition for studenterdrevne initiativer – man behøver blot at gå en tur fra stationen til kantinen for at møde succesrige projekter så som Studenterhuset, RUC Bar, Årsfest og Reality Bites. Studenterdrevne initiativer blomstrer mildest talt overalt på Campus. Den tradition glæder vi os til at indskrive RUSK i.

Vores vision for RUSK er, at vi fortsat skal være RUC’s kritiske medie, der tør stille sig på tværs, når det er nødvendigt. Men det er også vigtigt for os, at vi ikke glemmer at udfylde rollen som hele RUC’s nyhedsmedie. RUSK har på mange måder levet sig eget liv her på nettet, og flere opfatter det endnu som en avis der ikke favner hele campus. Det vil vi gerne lave om på. Et af vores store mål, er at opnå større synlighed og dække et bredere spektrum af campuslivet, end vi tidligere har gjort. RUSK skal være en integreret del af livet på campus, og et medie der samler campus på tværs af skel. På dette punkt ser vi det som en kæmpe fordel, at RUSK nu bliver drevet af nogen, som har deres faste gang på RUC og har en tilknytning til campuslivet.

Vi ser frem til at få lov til at ruske RUC på en ny måde.

Hilsen,
Oliver Nyberg & Simon Freiesleben

Speak Your Mind

*