»Jeg føler stadig lidt mere, at jeg går i 46.3 end, at jeg går på RUC«

Udviklingen fra første dag på Marbjerg mark til at føle sig tilpas som universitetsstuderende på RUC er omfattende. Perry Macleod Jensen fortæller om sine oplevelser med den første tid som ‘rusling’.

Alumnestafetten: Else Qwist Hatorp, 1987

John Plate sendte alumnestafetten videre til Else Qwist Hatorp, den anden modtager af stafetten. Hun dimitterede på RUC i 1987 og fortæller om en tid, hvor de studerende selv fiksede det, der ikke fungerede.

200 RUC’ere blokerede fællesadministrationen

Onsdag d. 27. november ledte et stormøde i studenterhuset på RUC til en blokade af fællesadministrationen. De RUC-studerende ville vise at de er imod ”hurtigere ud reformen”, og at de er solidariske med KU-kollegerne, der samme dag demonstrerede på Vor Frue plads.