Kritiserede uddannelser vil i kontakt med arbejdsmarkedet

Uddannelser på RUC og CBS har sat nye tiltag igang for at forbedre deres tilknytning til erhvervslivet. Uddannelserne retter dog en kritik mod Akkrediteringsrådet for at have for snævre kriterier i deres vurdering.