Rektoratets blog: Struensee-rapport er forslag ikke beslutninger

Rapporten fra Struensee og Co. er et arbejdsredskab og er ikke et udtryk for endelige beslutninger. Det er bestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger om besparelser på baggrund af indstillinger fra universitetsledelsen.

Rektoratets blog: RUC skal fortsat være sejt og alternativt

I de kommende måneder skal vi analysere, hvor vi bedst kan spare, effektivisere og finde nye mulige indtægter, så vi kan holde fast i uddannelseskvaliteten trods regeringens sparekrav.

Det synes RUC’erne om uni-valget

Universitetsvalget lukker i morgen! RUSK har spurgt en tilfældig flok RUC’ere, hvad de lægger vægt på ved valget, og om de synes, kandidaterne har talt tydeligt.

Q&A: Hvorfor skal du stemme på Frit Forums spidskandidat?

Frit Forums spidskandidat til bestyrelsen tror ikke på, at Fremdriftsreformen bliver rullet tilbage. Til gengæld vil hun give dig undervisning i sommerferien!

Rektoratets blog: Undgå plagiat på RUC

Som studerende er det afgørende at kende reglerne for plagiering, for det har konsekvenser, hvis man kommer til at begå plagiat.

Welcome to the new students at RUC

In English: A welcome greeting to all new students from Roskilde University’s rector, Hanne Leth Andersen.