Struensee-rapport er forslag – ikke beslutninger

Rapporten fra Struensee og Co. er et arbejdsredskab og er ikke et udtryk for endelige beslutninger. Det er bestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger om besparelser på baggrund af indstillinger fra universitetsledelsen.

Skal vi være fælles om at forbedre studiemiljøet?

Hermed en opfordring fra rektor, Hanne Leth Andersen: Du har muligheden for at bidrage til et godt studiemiljø på RUC, hvis du svarer på det spørgeskema, som du har fået i din mail.

Rektoratets blog: Fodrejse på RUC: En forskningsturist fortæller

Ikke alle RUC’s forskningsgrupper har et effektivt samarbejde, der hjælper medlemmerne med at publicere forskning. Det skal der laves om på, mener prorektor Peter Kjær.

Rektoratets blog: Der er behov for at styrke og genopfriske RUC’s kerneværdier

Institutreformen vil styrke samarbejdet imellem de tilbageværende fire institutter, fortæller rektor Hanne Leth Andersen, der giver sidste uges debatlindlæg svar på tiltale.

Rektoratets blog: Lad os bruge kræfterne rigtigt

De studerende har faktisk selvbestemmelse og er med på råd i RUC’s demokratiske processer, fortæller Hanne Leth Andersen. Hun står sammen med de studerende imod Fremdriftsreformen og politisk topstyring.

Rektoratets blog: RUC i 2015

Rektor Hanne Leth Andersen ser tilbage på det gamle år og fremad mod det nye i årets første blog fra rektoratet.