Blog: Begrænsning af kandidatkombi’er for bachelorstuderende?

Share

Studenterrådets repræsentant i Akademisk råd, Therese Cederberg Nielsen, har nogle beroligende ord om kombi-reformen til nervøse studerende.

Hun er selv den eneste studerende fra årgang 2011 på EU-Studies og Internationale Udviklingsstudier, men ligesom alle andre nuværende studerende behøver Therese Cederberg Nielsen ikke være bange for, om denne kombination nedlægges, mens hun studerer. Privatfoto.

Hun er selv den eneste studerende fra årgang 2011 på EU-Studies og Internationale Udviklingsstudier, men ligesom alle andre nuværende studerende behøver Therese Cederberg Nielsen ikke være bange for, om denne kombination nedlægges, mens hun studerer. Privatfoto.

I øjeblikket er RUC i gang med af reformere vores kandidatuddannelser. Det betyder blandt andet en begrænsning af vores muligheder for at kombinere fag på kandidaten.

Kandidatkombinationer som f.eks. Plan, By & Proces/Journalistik, Global Studies/Miljøbiologi, Pædagogik & Uddannelsesstudier/Internationale Udviklingsstudier, Tek-Sam/Psykologi og mange flere vil snart være historie.

En del studerende på 5. semester er  –  med rette  –  nervøse for, om begrænsningen betyder noget for, hvilke kandidatuddannelser, de kan søge ind på til sommer. Studerende på 1. og 3. semester spørger, om de så skal sørge for at vælge fagmoduler, der passer til de kommende kombinationer.

Læs også SR-bloggen Luftkastellet ‘Læsesal i København’

Svaret er: Nej  –  ingen nuværende studerende begrænses af kandidatreformen.

Du kan heldigvis fortsætte fuldstændig, som du har planlagt.

Det er en sejr for os studerende. En sejr fordi det tidligere har været diskuteret, om de nye begrænsninger skulle gælde for alle studerende allerede fra september 2015. Det havde gjort det umuligt for rigtig mange studerende, at læse deres nuværende eller ønskede kombination.

Rektoratets blog: Derfor ændrer vi RUC’s kombistruktur

Fordi der har været tvivl, om hvad der skulle ske, har der også været meget tvivl blandt studerende og ansatte de sidste mange måneder. Nogle studerende har fået at vide af RUC, at de ikke kunne tage den kandidat, de havde planlagt. Der har ikke været klare linjer. Det er der nu:

Studerende kan fortsætte på en kandidat i direkte forlængelse af deres bachelor, selvom den ikke findes i den nye struktur (fx Medicinalbiologi/ Psykologi).

Studerende kan fortsætte på en kandidat, som deres bachelor er direkte adgangsgivende til, selvom den ikke findes i den nye struktur (fx fra Politik & Administration/ Journalistik til Global Studies/ Journalistik).

Hvis du bliver/er blevet færdig med din bachelor, holder pause og vender tilbage til RUC, kan du også stadig tage de frie kombinationer.

Der er mange andre situationer, hvor du stadig har mulighed for at tage de frie kombinationer, og tommelfingerreglen er, at sidste gang, man som nuværende studerende kan optages på en af dem, er i sommeren 2018. Du kan finde detaljerne her.

Hvorfor så en begrænsning af kombi?

Fremover skal vi studerende være sikre på, at de eksisterende kombinationsmuligheder har høj nok kvalitet – de to kombinationsfag skal planlægge studieaktiviteter sammen, så studerende ikke læser to kombifag, men én kombiuddannelse.

Der har ikke været klare linjer. Det er der nu.

Det vil betyde en mere sammenhængende uddannelse, hvor både de studerende og de to fag har gennemtænkt, hvorfor netop dén fagkombination giver mening. Så hvis du vil læse en kombikandidat, der også kommer til at findes fremover, så vil du allerede fra sommeren 2015 forhåbentlig få glæden af en mere sammenhængende uddannelse, end dine forgængere havde.

I Studenterrådet ser vi frem til, at kombinationsfagene fremover bliver bedre til at samarbejde og sikre faglig dybde på tværs af fagene. Det er nemlig kun derfor, det er acceptabelt at begrænse de studerendes muligheder for at bygge deres egen uddannelse.

Liste over de fremtidige kombinationsmuligheder kan du finde her (NSM-fag er endnu ikke på):

RUC kommer til at vejlede studerende hen imod én af de kvalitetssikrede kombinationer, men vi er faktisk ikke nødt til at vælge dem.

Mit råd er: Tag det valg, der giver bedst mening for dig.

Du går på én af de sidste årgange, der kan sammensætte sin RUC-uddannelse fuldstændig frit. Spil sikkert, hvis du har lyst. Men husk, at du ikke er nødt til det.

Speak Your Mind

*