Blog: Ærgerlig stilstand på RUC fører til, at andre må tage ansvar

Share

Frit Forum er også tilbage fra sommerferie, og begynder semesteret med en blog om karakterræs og ‘fair optag’, skrevet af talsmand Morten Slabiak.

Frit Forums talsmand, Morten Slabiak.

Frit Forums talsmand, Morten Slabiak.

Så kom de! De længe ventede adgangskvotienter for de videregående uddannelser. Næsten 100.000 uddannelseshungrende ansøgere havde formentlig i månedsvis set frem til den 30. juli, hvor deres uddannelsesmæssige skæbne blev besejlet.

Efter offentliggørelsen gik der ikke mange sekunder, før nettet flød over med historier om tårnhøje adgangskvotienter. Særlig ét studie, International Business på CBS, løb dog med størstedelen af opmærksomheden. For første gang i dette optagelsesrituals alt for lange historie var det lykkedes for et studie at sprænge karakterskalaen. 12,1 i gymnasiet blev minimumskravet for at blive optaget.

Som traditionen bød, var der mange reaktioner oven på offentliggørelsen. For størstedelens vedkommende var der dog tale om velkendte automatreaktioner. Dele af det studenterpolitiske miljø meldte om bål og brand og påstod, at samfundet havde svigtet de ansøgere, som ikke havde fået pladser på drømmestudiet. Men kan vi virkelig alle sammen være læger og psykologer?

Men midt i hele positioneringsritualet kom der faktisk en yders interessant substansmelding fra folketingsmedlemmet Jeppe Bruus.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem meldte ud, at han krævede et opgør med karakterræset og bebudede, at det ensidige fokus på gymnasiekarakterer med tiden skal afskaffes. Hov, vent lige lidt! Det her er faktisk ret stort. Endelig er der en fra det regeringsbærende parti, der kræver et opgør med adskillige års fokus på et ensidigt talent.

Det kan næsten ikke komme som et chok for nogen, at vi i Frit Forum er lykkelige for socialdemokratiets udmelding. Vi har igennem længere tid arbejdet benhårdt for at indføre ”Fair Optag” på uddannelsesinstitutionerne, og her på Roskilde Universitet har vi lagt en helt særlig indsats. Vi har fremført vores forslag om en omlægning af optagelsesformen i universitetsmedierne, på møder med rektor og øvrige centrale personer, samt fremført kravet i de ledende organer og meget mere.

Det besynderlige er, at Frit Forums pres på den ene side er gået over al forventning. I en række indlæg her på siden har RUC’s nye rektor givet Frit Forum uforbeholdent ret i de skadelige virkninger ved det intetsigende karakteroptag. Rektor gik endda så langt, at hun i april 2014 kaldte det for brændemærkning, at ansøgeres uddannelsesfremtid skulle afgøres af en lav billedkunstkarakter i gymnasiet.

På den anden side var rektor ikke modig nok til at tage skridtet fuldt ud. Det system, som hun således selv finder højest kritisabelt, lever videre, og vil fortsat leve i bedste velgående på RUC under hendes ledelse (ganske vist med småjusteringer).

I den henseende finder vi det i Frit Forum opløftende, at RUC og størstedelen af universitetssektorens passivitet, bliver mødt at et kritisk folketingsmedlem, som kræver forandringer. Det havde dog været rart, hvis universitetet på eget initiativ havde været opgaven voksen og ændret det system, som de fleste er enige om bør ændres.

Heldigvis betød stilstanden, at andre ansvarlige trådte til.

Comments

  1. Rektoratet says:

    Sidste år besluttede vi på RUC at øge optaget via kvote 2 fra 10 % til 25 % på vores fire danske bacheloruddannelser. Det gjorde vi, fordi kvote 1-systemet, som Jeppe Bruus også påpeger, er ensporet, og fordi vi kan se, at mange kvote 2-studerende er stærkt motiverede for den specifikke uddannelse, de søger ind på. Mange har relevant erhvervserfaring eller høje karakterer i det fag, de interesserer sig for. Derudover er det godt for studiemiljøet og for uddannelsens kvalitet med en mere sammensat gruppe af studerende. RUC’s store optag via kvote 2 ER en handling.

    Jeppe Bruus har peget på Syddansk Universitet som det gode eksempel. På SDU vil man fra 2017 optage minimum 25 procent af sine studerende på baggrund af motiveret ansøgning og samtale. Den vej mener jeg dog ikke nødvendigvis, RUC bør gå, idet man på RUC søger ind på en bred bacheloruddannelse og først efter 1. år skal vælge sin specialisering. Vores model mindsker risiko for ’fejlvalg’, fordi den giver de studerende mulighed for at vælge fag og retning på et mere oplyst grundlag, hvorfor optagelsessamtaler – som i øvrigt kræver mange ressourcer – på RUC er mindre relevant end ved ’snævre’ uddannelser. Derimod mener jeg fortsat, at vi skal diskutere de forskellige muligheder der er for måden, hvorpå man optager via kvote 2. Og jeg har netop nu inviteret Frit Forum til at møde, hvor vi kan vende mulighederne. Jeg lægger stor vægt på, at vi får en god forventningsafklaring med kommende studerende, fx vedr. RUC’s arbejdsform, problembasering og muligheder for arbejdsmarkedskontakt. Mvh. Hanne Leth Andersen, rektor.

Speak Your Mind

*