Blog: Social mobilitet kræver et ændret optagelsessystem

Share

I går offentliggjorde Studenterrådets formand Kristian Bruun sammen med rektor et indlæg om optag. I dag svarer Frit Forums politiske næstformand Mathias Rasmussen. Han er ikke imponeret.

mathiasff340Fra Frit Forums side har vi noteret os at Studenterrådet er kommet på banen i debatten omkring optagelsessystemet på de videregående uddannelser. Det er forfriskende, at Studenterrådet endelig kommer med en officiel udmelding på et område, som ligger os hos Frit Forum meget nært. Der er selvfølgelig også en række gode takter i indlægget, men man må altid huske ikke at blive forblændet af floskler og gode intentioner! Hos Frit Forum har vi længe arbejdet for at reformere optagelsessystemet, hvorfor vi bl.a. afholdt en høring på Christiansborg om emnet i slutningen af januar.

Først og fremmest så er vi selvfølgelig ikke uenige i, at der på universitetet skal være en række måder, hvorpå man sikrer, at de studerende, som ikke umiddelbart har ”knækket koden”, får hjælp til dette. Det er bl.a. derfor Frit Forum har arbejdet for bedre feedback på opgaverne igennem de sidste mange år, det er derfor vi arbejder for at få indført projektundervisning til de nye studerende osv. Men hvis man reelt vil arbejde for at forbedre den sociale mobilitet, så er det altså en grundlæggende præmis, at du rent faktisk optager de unge, som kommer uden en akademisk baggrund. Derfor må den altoverskyggende målsætning først og fremmest være at få skabt et optagelsessystem, hvor man kan få dem optaget på universitetet i første omgang.

Kristian Bruun skriver, at man skal fokusere i højere grad på motiverede ansøgninger, men det alene kan næppe bære en ændring i optagelsesmønstret på RUC.

Her er det værd at lægge mærke til, at Roskilde Universitet langt fra hører til i toppen, når det gælder om at optage mønsterbrydere på universitetet. Det bør vi kunne gøre bedre.

Ikke brug for mere af det samme

Hos Frit Forum er vi selvfølgelig ikke fortalere for at optage folk blot pga. det sociale lag, de tilhører, men derimod skal optagelsen sikre, at de, der har de rette evner og især den rette motivation, kan blive optaget på universitetet. Vi tror på, at man med en kvalificeret optagelsesprocedure automatisk sikrer, at man får optaget de unge fra ikke akademiske hjem, da man dermed flytter fokus fra karakterne, hvor vi ved, at der er en stærk bias til fordel for de, som har en akademisk baggrund.

Læs også rektors indlæg om optag skrevet sammen med Frit Forums Morten Slabiak

Kristian Bruun skriver, at man skal fokusere i højere grad på motiverede ansøgninger, men det alene kan næppe bære en ændring i optagelsesmønstret på RUC. Erfaringerne med kvote 2 viser faktisk, at motiverede ansøgninger kan være med til at skabe endnu større ulighed på universiteterne, da det er de ressourcestærke, de som allerede har knækket koden, som ved hvilke ting, der skal skrives, for at man bliver optaget.

Vi er selvfølgelig også enige i, at gennemsnitsmultiplikatorerne skal fjernes, de tjener kun til øget ulighed, men det er nu heller ikke i sig selv nok til at have den ønskede virkning. Der er brug for et afgørende skift, væk fra kvote 2, og det optagelsessystem vi kender, for at sikre det rette match imellem studerende og universitet. I Frit Forum tror vi på, at vi skal modellere vores optagelsessystem efter SDU’s, hvor man bl.a. gennem en skræddersyet multiple choice-quiz og efterfølgende invitation til optagelsessamtaler kan få skabt et system, hvor vi skaber grobund for social mobilitet på universiteterne.

Mere af det samme, som Studenterrådet foreslår, er i hvert fald ikke løsningen!

Speak Your Mind

*