Blog: Én aftale, tre års forbedringer

Share

Ask Gudmundsen, der er en af Studenterrådets repræsentanter i Universitetsbestyrelsen fortæller her om studenterorganisationens aftryk på den netop indgåede udviklingskontrakt mellem RUC og Uddannelsesministeriet.

ask340

Ombygning af minimum fem basishuse de næste tre år, øget kvalitet af undervisningen og projektarbejdet på bacheloruddannelserne og nye tiltag der skal forbedre beskæftigelsen for RUC-uddannede. Sådan kan Studenterrådets biddrag til RUC’s udviklingskontrakt opsummeres.

Hvert tredje år indgår RUC og Uddannelsesministeriet en såkaldt udviklingskontrakt, hvor universitetet og ministeren underskriver en aftale om RUC’s udvikling de næste tre år. I år har Studenterrådet haft afgørende indflydelse på udformningen af kontrakten. RUC’s aftale for de kommende tre år indeholder konkrete forbedringer af studiemiljøet og undervisningskvaliteten. Vi har fra RUC’s bestyrelses side netop sendt vores endelige udkast til ministeriet, hvilket tydeligt viser bestyrelsen vilje til at skabe forbedringer for RUC som universitet  –  uanset ministeriets kommentarere til kontrakten.

Men arbejdet slutter ikke her!

Studenterrådet har længe kæmpet for bedre fysiske rammer for os studerende  –  noget DJØF’s netop udgivne studiemiljøundersøgelse tydeligt viser et behov for. Allerede sidste år fik vi efter hårdt arbejde et studenterhus og ombygget bygning 21. I RUC’s udviklingskontrakt står der bl.a., at der skal ske en ”forbedring af de fysiske rammer på RUC” over de næste tre år. I praksis kommer det til at betyde, at minimum 5 basisbygninger skal ombygges. Ganske enkelt for at gøre op med de utidssvarende og for små bygninger, som går igen i alt for mange studerendes dagligdag. Men fem basisbygninger er kun en start. Vi fortsætter arbejdet indtil alle RUC’s studerende bliver undervist i de fysiske rammer man kan forvente af et moderne universitet.

Kamp mod arbejdsløshed

Kontrakten slår også fast, at RUC skal styrke undervisningen i de grundlæggende akademiske kompetencer. Kritisk læsning, akademisk skrivning og læringsidealer som tværfaglighed og problemorientering, er ikke evner som RUC ”bare” kan forvente at vi studerende automatisk lærer via projektarbejdet. Det kræver decideret undervisning og fokus fra vores vejledere, specielt i starten af vores uddannelse. Især når projektarbejdet er så stor en del af RUC’s undervisning er det vigtigt at det føles som undervisning, og ikke en opgave hvor man som studerende er overladt til sig selv.

Læs også: RUC’s studerende er mest utilfredse med studiemiljøet

Og så går for mange RUC-studerende desværre direkte fra specialeskrivning til arbejdsløshedskøen. Det skal vi gøre noget ved. Derfor har Studenterrådet arbejdet for, at RUC skal tage mere ansvar for at bekæmpe ledigheden blandt dimittender. Det skal gøres ved at tydeliggøre overfor erhvervslivet hvad RUC-uddannede kan, gøre os studerende mere bevidste om vores kompetencer og skabe endnu flere samarbejdsaftaler med erhvervslivet gennem projektsamarbejder og praktik.

Efter hårdt arbejde fra Studenterrådet, har RUC’s bestyrelse nu prioriteret at investerer i at forbedre de fysiske rammer, undervisningskvaliteten og gøre noget ved arbejdsløsheden. Det er vigtige mål, der bidrager til, at vores universitet bliver endnu bedre, end det er i dag. Men arbejdet slutter ikke her! Så længe der er studerende som får for lidt vejledning eller undervisning, i for utidssvarende rammer eller oplever undervisning i lav kvalitet skal vi sammen gøre en indsats for at få RUC til at gøre det bedre. Sammen som studerende. Som Studenterråd. Som universitet. Det er et ansvar jeg glæder mig til at løfte sammen med jer!

Speak Your Mind

*