Blog: Husk ambassadørerne i København

Share

Også Frit Forum har haft udskiftning på formandsposten. Jacob Bjelskov Jørgensen har takket af, og Sarah Zedlitz Alberg er trådt til. Dette er hendes første blog - om en gammel Frit Forum-mærkesag.

Sarah340

Frit Forum Roskildes nye formand Sarah Zedlitz Alberg. Foto: Frit Forum.

”If you pretend it’s not there, it isn’t”.

Sådan kan dele af RUC’s igangværende strategiarbejde karakteriseres. Et arbejde der fuldstændig overser, at RUC har næsten 10.000 ambassadører i København, som udgør selve kernen i alt, hvad universitet laver.

I disse uger arbejdes der intenst med udviklingen af en ny strategi for RUC. Den gamle strategi er udløbet og skal erstattes af en ny, der skal fastlægge de overordnede rammer for RUC’s udvikling i de kommende år. Derfor er strategiarbejdet helt afgørende for de ansatte, de studerende og for universitets mange interessenter.

Læs også: Akut behov for at styrke RUC’s studiemiljø

Processen har været i gang i flere uger og netop nu diskuteres et bredt formuleret strategiudkast i regi af blandt andet universitetsledelsen, bestyrelsen, akademisk råd og hovedsamarbejdsudvalget. Der er indkaldt til ekstraordinære møder og i løbet af marts afholdes der strategiseminar på en konferenceejendom i Roskilde. Der arbejdes engageret, seriøst og målrettet hen imod at bestyrelsen for RUC kan vedtage vores nye strategi inden sommerferien 2015.

Det nuværende arbejdspapir overser det forhold, at langt størstedelen af de studerende bor, arbejder og lever i København.

Alle processer har deres udfordringer. Og denne er ingen undtagelse. På trods af, at der investeres rigtig mange gode og konstruktive ressourcer i strategiarbejdet, så er det som om noget ganske fundamentalt overses. Normalt ville et strategiarbejde tage afsæt i, hvor organisationen står i dag og hvor den gerne vil være inden for et nærmere defineret tidsrum. Hvis en strategi skal virke, er det afgørende med en ærlig og dybdegående forståelse af afsættet for organisationen.

Læs også Studenterrådets nye formands debut-blog 

Og det er her kæden hopper af. Det nuværende arbejdspapir overser det forhold, at langt størstedelen af de studerende bor, arbejder og lever i København. Læg dertil, at en stor andel af de ansatte hverdag tager tog eller bil til Trekroner fra København, samt, at næsten enhver af RUC’ernes kommende arbejdsgivere har postnummer i København eller omegn. Nuvel har universitetet base i Roskilde, men jeg har et ønske om, at RUC i den kommende strategiplan ville være mere opmærksommen på vigtigheden af en stærkere tilknytning til København, og at der fremadrettet vil blive investeret i en stærkere tilstedeværelse af RUC i hovedstaden. RUC har med andre ord en helt unik platform, som strategien ser ud til at overse. Enten fordi analysen er forkert eller  –  endnu værre  –  at den ikke ønsker at se realiteterne i øjnene.

I Frit Forum arbejder vi for, at RUC ser muligheder og ikke begrænsninger. At tænke universitetet som noget statisk er gammeldags. RUC skal være tilstede de steder, hvor det giver mening, dvs. de steder, som fordrer, at vores studerende bliver klogere, vores viden bliver til virkelighed og at universitetsmiljøet tages alvorligt.

Lad os se realiteterne i øjnene. De fleste aktører på RUC har en hverdag, der tager udgangspunkt i det sted, hvor de bor, arbejder og har deres netværk. Det er en styrke, som vores kommende strategi bør afspejle. Vi er det eneste universitet, som både kan være tilstede i Region Sjælland og Region Hovedstaden, men det kræver, at vi vil det. Derfor skal det ind i strategien.

Speak Your Mind

*