Blog: Opdelingen af studiemiljø og forskermiljø svækker RUC’s sammenhængskraft

Share

Frit Forum er atter blog-aktive i forhold til RUC’s igangværende strategiarbejde. Denne gang belyser Organisatorisk Næstformand Mette Knoth studiemiljøet RUC’s mangler.

knoth340Studiemiljøet på Roskilde Universitet placerer sig nu for fjerde år i træk på en sidste plads i DJØF´s studiemiljø undersøgelse. Og på trods af, at DJØF kun tager udgangspunkt i deres egne medlemmer, er det bemærkelsesværdigt at aflæse, hvordan Roskilde Universitet fortsat har en stor udfordring når det kommer til at forbedre studiemiljøet og få RUC studerende til at deltage i sociale og faglige aktiviteter. Samtidig erfarer vi i Frit Forum, hvordan mange studerende oplever en stor afstand til deres undervisere, og hvordan at mødet med administrationen kan få selv den mest ihærdige studerende til at se sort.

Læs også: Husk ambassadørerne i København

I Frit Forum mener vi, at vejen til et godt studiemiljø findes i udviklingen af et stærkt universitetsmiljø. Et stærkt universitetsmiljø rummer studerende, videnskabeligt personale og en administration, der i samspil med hinanden sikrer et universitet hvor kvalitet, faglighed og gensidig respekt er centrum.

I Frit Forum mener vi, at vejen til et godt studiemiljø findes i udviklingen af et stærkt universitetsmiljø.

I RUC’s strategi 2020 omtales studiemiljø og forskningsmiljø som hver deres område. Og dertil glemmes næsten helt administrationen, som i den grad også er et miljø med et personale, der skal og har brug for at blive inddraget. Alt for mange studerende har ikke et ordentlig kendskab til, hvor og hvordan de skal kontakte administrationen i forbindelse med planlægning og styring af deres uddannelse. Samtidig hungrer mange studerende efter mere forskerkontakt og sparring med deres undervisere.
I RUC’s strategi bør man have visioner om at skabe et universitetsmiljø som er inkluderende for alle. VIP’ere, TAP’ere og studerende bør omgås i højere grad, og det skal være normen og ikke undtagelsen at man hilser på hinanden mellem bygningerne på RUC’s campus.

Indfør ‘office hours’

Og ja, vi ved da godt, at forskerene ikke har lyst til at have studerende rendende hver dag og forstyrre deres forskning  – men på bl.a. amerikanske universiteter er konceptet Office Hours meget udbredt og på ENSPAC har man taget de gode erfaringer til sig, for her har underviserne kontortider, hvor de studerende kan komme og snakke om enten kommende opgaver, undervisningen eller noget af det mest oplagte i RUC’s struktur – projektarbejdet! Med en sådan åben kultur vil underviserne ligeledes få et bedre kendskab til deres studerendes faglighed, og gode muligheder for at høste nye perspektiver på deres egne forskningsområder.

Samtidig ligger der potentiale i, hvordan vi i de fysiske rammer kan indtænke muligheder for at styrke universitetsmiljøet. På mange institutter, særligt de store af dem, er steder som køkkener, møderum og opholdsstuer strengt opdelt. Hvorfor bliver vi ikke bedre til at skabe nogle rammer, hvor f.eks. den studerende i sin daglig indtagen af kaffe naturligt kan møde sin underviser eller studiesekretær?

Roskilde Universitet skal gøre op med separeringen af studiemiljø og forskermiljø. Så længe vi fortsætter med opdelingen af forskellige miljøer svækker vi sammenhængskraften på vores universitet. Lad os i stedet tale om, hvordan vi skaber et stærkt universitetsmiljø, hvor feedbacken og kontakten mellem studerende og undervisere er til gavn for begge, hvor studerende kan føle sig trygge når de gennem administrationen møder universitets store bureaukrati, og hvor det gode samarbejde mellem studerende, administration og VIP’ere er gensidigt.

Speak Your Mind

*