Blog: Social mobilitet skal skabes både i optagelsessystemet og i uddannelsen

Share

Der er flere måder at forbedre optagesystemet på, så alle med evner og motivation kan komme på universitetet. Men den vigtigste faktor i at bryde den negative sociale arv er at forbedre kvaliteten i vores uddannelser. Det skriver RUC’s rektor og Studenterrådets formand i et fælles blogindlæg.

bruun680

Studenterrådets nye formand Kristian Bruun skriver sin første blog sammen med rektor. Foto: Alexander Weng Petersen.

I disse dage diskuteres det vidt og bredt hvordan universiteterne skal optage kommende studerende. Et af omdrejningspunkterne er betydningen af karakterer.

En ny rapport fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har vist, at karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen betyder meget for de studerendes muligheder senere. Bl.a. har studerende med lavere karakter større risiko for at falde fra. På RUC er sammenhængen dog ikke så skarp, hvilket kunne antyde, at vi formår at løfte folk i uddannelsesforløbet.

Det er påvist, at studerende fra akademiske hjem har højere snit end deres medstuderende med ufaglærte forældre. Karakterer alene er ikke retvisende for studerendes evner, og karakterer som eneste kriterium for optagelse på de videregående uddannelser kan derfor være socialt skævvridende.

For tre uger siden deltog rektor i et Frit Forum-arrangement op optag

Når vi nu ikke har frit optag, så bør vi indrette optagelsessystemet på en sådan måde, at det så vidt det overhovedet er muligt er motivation og evner, der er udslagsgivende for, om man kan læse på RUC  –  ikke om ens forældre er akademikere eller ufaglærte.

Ændring af optagesystemet er et skridt i den rigtige retning

Det er klart, at det har betydning, hvordan de kommende RUC-studerende skal optages. Det unikke ved vores måde at optage på, er, at vi optager på hovedområde. Det giver, som vi alle ved, det udskudte kvalificerede studievalg, hvilket giver RUCs studerende bedre forudsætninger for at vælge det studie der passer allerbedst.

At RUC kan noget unikt, er ikke nok. Vi skal hele tiden blive bedre.

Lige nu udnytter RUC muligheden af at optage via kvote 2. Den andel vi optager via kvote 2 er 25 procent. Det gør vi, fordi vi mener, karakterer ikke er alt, når det kommer til at vurdere, hvem der skal optages. Andre erfaringer såsom erhvervsarbejde, frivilligt arbejde eller udenlandsophold kan således inddrages i en mere helhedsorienteret vurdering. Der er dog simple konkrete tiltag Uddannelsesministeriet kunne tage her og nu for at mindske karakterens overvældende betydning i optagesystemet:

Først og fremmest bør den såkaldte ”gangeregel” blive sløjfet. Reglen siger, at studerende, der søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse, må gange deres gennemsnit med 1,08. Denne regel puster adgangskravene kunstigt højt op. Det samme gør reglen om, at man må gange sit snit med 1,03 hvis man har tre A-niveaufag i sin ungdomsuddannelse. Det er også noget Danske Universiteter har argumenteret imod. Begge gangeregler forvrider optagesystemet og bør derfor afskaffes.

Læs også rektors indlæg om optag skrevet sammen med Frit Forums Morten Slabiak

Et andet skridt i den rigtige retning ville være, hvis man lagde et loft på, hvor høj en karakter kunne være som optagelseskriterium. Regeringens kvalitetsudvalg forslog, at det maksimum skulle være 7. Hvis kommende studerende ville læse journalistik og Hum-Bach, som sidste år havde et snit på 10,3, ville de ikke automatisk komme ind med et snit på f.eks. 10,5. Der ville således skulle være en yderligere form for optagelseskriterier. Det kunne være en motiveret ansøgning, en samtale eller en optagelsesprøve. Dette ville medvirke til, at studievalg ikke bare blev et spørgsmål om at ”bruge” sit snit fra gymnasiet til at komme ind på en uddannelse med et højt snit. Det er værd at huske på, at karakteradgangskravet intet siger om sværhedsgraden af studiet, men blot noget om udbud (antal studiepladser) og efterspørgsel (studiets popularitet).

Endelig skal vi på RUC arbejde med at lave en model, der i mindre grad fokuserer på karaktergennemsnit og i højere grad vægter lysten til at arbejde sammen med andre i grupper, projekt- og problemorienteret. Her kan motiverede ansøgninger spille en vigtig rolle. Det skal vi også gøre for at styrke kvaliteten i projektarbejdet.

Social mobilitet igennem hele uddannelsen

Når det er sagt, er det vigtigt at have for øje, at den bedste måde at bryde den negative sociale arv og skabe mere social mobilitet er at styrke de studerende mens de går på uddannelsen. Et bedre optagesystem er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke løsningen på alle problemer.

Den sociale mobilitet sker for alvor, når studerende fra alle baggrunde bliver i stand til at knække ”koden”. Koden skal her forstås som den akademiske jargon (både skriftligt og mundtligt), de sociale normer på universitetet og den akademiske måde at tænke og arbejde på generelt.

Koden knækkes igennem den daglige kontakt med forskere og medstuderende. Det er i dialogen i gruppearbejdet, at studerende fra forskellige baggrunde mødes og diskuterer de akademiske problemstillinger med hver deres forskellige livsanskuelser og erfaringer.

Koden knækkes, når vi prøver teorien af i praksis igennem vores projekter. Og den knækkes når de studerende undervises i metoderne – og anvender dem. Koden knækkes, når undervisere og medstuderende giver hinanden feedback og taler om, hvad der kan forbedres i en given opgave.

Herudover betyder de sociale bånd i husfællesskaberne rigtigt meget. Det samme gør introduktionen, der sker i Rusvejledningen eller mentorordninger (som f.eks. Reality Bites har stået for). Disse tiltag er essentielle for at alle studerende kan knække koden og blive en del af RUC.

Vi skal hele tiden forbedre os

At RUC kan noget unikt, er ikke nok. Vi skal hele tiden blive bedre. Her vil vi kort skitsere nogle områder, hvor vi kan forbedre den sociale mobilitet – og samtidig skabe mere kvalitet i vores uddannelser:

  • Vi skal blive mere bevidste om, hvad det er de studerende lærer, når de skriver projekt. Det kan f.eks. ske igennem seminarer – som det sker på Virksomhedsstuder med ”Projektzonen”.
  • Vi skal gennemgå RUCs metodefag og sikre, at de alle steder forbindes konkret med projektarbejdet og understøtter læring. De skal støtte de studerende i at knække den akademiske kode.
  • Arbejdsformen med daglige møder med forskere og medstuderende skal også afspejles i eksaminationen. Derfor skal der altid være konstruktiv feedback på opgaver, fordi det styrker læringen.

Det er sådanne tiltag der vil løfte de studerende og dermed modvirke frafald. RUC har også i udviklingskontrakten, en aftale mellem Uddannelsesministeriet og RUC, forpligtet sig på at forbedre den sociale mobilitet i uddannelserne. Det er en forpligtelse vi, Studenterrådet og rektor, er klar til at leve op til.

Rektor og Studenterrådet er indstillet på åben dialog om hvordan den sociale mobilitet kan skabes både igennem et reformeret optagelsessystem og igennem en videreudvikling af indholdet i vores uddannelser. Det er en dialog, som RUSK’s læsere opfordres til at blande sig. Det kan I gøre i kommentarfeltet eller ved at skrive til formand@studenterraadet.dk og rektor@ruc.dk.

I januar skrev hun en blog sammen med Frit Forums Morten Slabiak. Nu er medskribenten Studenterrådets Kristian Bruun. Foto: Uffe Weng.

I januar skrev Hanne Leth Andersen en blog sammen med Frit Forums Morten Slabiak. Nu er medskribenten Studenterrådets Kristian Bruun. Foto: Uffe Weng.

Speak Your Mind

*