Leder: RUSK bliver international

Internationale studerende er en vigtig, men underprioriteret, del af RUC. Her på RUSK vil vi gerne hjælpe til med at ændre dette, og derfor er vi glade for at kunne annoncere, at vi fremover vil udgive artikler på engelsk såvel som dansk.

Editorial: RUSK goes international

International students are an important but underprioritized part of RUC. Here at RUSK we want to help change that, so we are happy to say that we will from now also be publishing English articles as well as Danish.

Debat: Steffen Jacobsens forfejlede kritik af RUC

RUC fik en hård omgang kritik med på vejen af forfatteren og lægen, Steffen Jacobsen i et debatindlæg bragt i Berlingske d. 27. september. Politisk Næstformand i Frit Forum, Christian Skou Larsen, svarer her tilbage på kritikken.

Debat: En stille sejr for de studerende

Det vil blandt andet sænke frafaldet på studierne, at RUC’s nye strategi lover et ekstra hensyn til kvote 2-ansøgere, mener Frit Forums Morten Slabiak.

Debat: RUC styrker Frivillighedskulturen

Akademisk Råd har netop vedtaget, at det fremover skal være muligt at få dispensation fra Fremdriftsreformens krav om fuldtidsstudier, hvis man som frivillig på RUC bruger rigtig mange timer på at gøre vores universitet til et bedre sted at studere.

Debat: LOGO eller Lærdom? Til forvar for RUC’s kerneydelser

Det er uhensigtsmæssigt, at RUC bruger store summer på konsulentbistand, inklusiv et nyt logo og motto, når universitetet allerede er økonomisk trængt, mener Kristine Juul, der er lektor på ENSPAC.