De nye RUC-studerende vælger profil fremfor cykelafstand

Share

Igen i år har RUC oplevet en stigning i antallet af ansøgere, der har valgt universitetet som førsteprioritet. RUC’s uddannelseschef Maria Volf Lindhardt mener især, at de studerende tiltrækkes af RUC’s unikke fag og særlige læringsprofil.

Foto: Peter Brandt / Roskilde Universitet

Knap 2000 nye studerende har angivet RUC som deres førsteprioritet, når det kommer til studievalg. Foto: Peter Brandt / Roskilde Universitet

Sidste år foretog RUC et højdespring, da universitetet oplevede et spring på 8 procent i antallet af ansøgere, der havde RUC som førsteprioritet. I år kan RUC ikke helt hamle op med sidste års højdespring, men har alligevel opnået en beskeden fremgang på 2 procent. I reelle tal betyder det, at 1.893 har sat kryds ud for RUC som deres førsteprioritet, da de skulle vælge studie, hvilket er det højeste antal i nyere tid. For blot få år siden i 2009 lå dette tal markant lavere. Dengang søgte blot 1.499 studerende RUC som deres førsteprioritet.

RUC’s uddannelseschef, Maria Volf Lindhardt, er tilfreds med fremgangen. Hun mener, at den skyldes en række forskellige faktorer:

“Grundlæggende er det jo meget svært, at sige helt præcist hvad det er, der gør, at RUC søges så fint. Vi vælger at tro på, at det skyldes vi udbyder nogle spændende og unikke uddannelser, og at vi har en særlig læringsprofil. Samtidig har vi et miljø med meget engagerede studerende, og det smitter helt sikkert af på andre. Generelt så sigter mange unge efter uddannelser med stor jobsikkerhed og beliggenhed, men vores studerende bærer præg af at have truffet et meget selvstændigt valg. De vælger vores særlige uddannelser og læringsprofil fremfor cykelafstand til uddannelsesinstitutionen.”

Hvad er målet? Skal RUC blive ved med at satse på større optag?

“Nej, vores mål er absolut ikke højere volume. Vi vel hellere satse på bedre match mellem studerende og universitetet. De studerende vi helst vil have, er dem der hat sat sig ind i hvad de gerne vil og som derfor er mere tilbøjelige til at fuldføre. Visse steder prioriterer vi dog fortsat højere volume. Det gælder især for vores naturvidenskabelige uddannelser,” uddybder Maria Volf Lindhardt.

Indenfor RUC’s naturvidenskabelige bacheloruddannelse er der dog mere eller mindre status quo. Sidste år søgte 97 studerende Nat Bach på RUC som førsteprioritet mod 98 i år. Maria Volf Lindhardt forklarer, at universitetet er igang med en større udvikling med fokus på at øge rekrutteringen af naturvidenskabelige studerende til RUC. Det gælder både om at sikre at uddannelserne kvalitetsmæssigt lever op til landets andre naturvidenskabelige, men også om at udbrede kendskabet til, at der faktisk findes et trivende naturvidenskabeligt miljø på RUC.

RUC halter stadig efter de store universiteter

RUC ligger dog stadig et godt stykke bag landets andre store universiteter, når det kommer til hvor ansøgerne lægger deres førsteprioritet. Her fører Københavns Universitet suverænt an med 12.264 ansøgere, med Aarhus Universitet på andenpladsen med 10.169 ansøgere. Aalborg, CBS og Syddansk placerer sig alle fint med mellem omtrent 5.000 og 6.500 ansøgere. DTU har omtrent 1.000 flere ansøgere af førsteprioritet end RUC, og det er dermed kun det nystartede IT-Universitetet, der ligger under RUC med 509 ansøgere.

Maria Volf Lindhardt afviser dog, at universitetsledelsen ser dette som et problem:

“Vi sammenligner os ikke med de andre universiteter, og ser dem derfor ikke som konkurrenter på den måde. Både DTU og ITU er helt anderledes størrelser end RUC, som man ikke bare kan sammenligne. Men fremgang er selvfølgelig altid sjovere end tilbagegang. Selvom to procent ikke ser ud af meget, bygger det oven på en relativt stor fremgang sidste år. Vi er tilfredse, hvis den kontinuerlige fremgang fortsætter,” slutter hun.

Se hele oversigten over dette års ansøgere: Søgning 2016

Speak Your Mind

*