Debat: LOGO eller Lærdom? Til forvar for RUC’s kerneydelser

Share

Det er uhensigtsmæssigt, at RUC bruger store summer på konsulentbistand, inklusiv et nyt logo og motto, når universitetet allerede er økonomisk trængt, mener Kristine Juul, der er lektor på ENSPAC.

Foto: RUSK

Ledelsen prioriterer RUC’s budgetter forkert, mener lektor på ENSPAC Kristine Juul. Blandt andet har universitetet brugt 12 millioner kroner til ekstern konsulentbistand i det seneste år. Foto: RUSK

Af: Kristine Juul, lektor på ENSPAC

Forleden holdt jeg og tillidsrepræsentanten på mit institut møde med Dansk Magisterforening i receptionen i bygning 30. Vi sad på receptionens fine ryatæppe, hvor RUCs koral er indvævet i gult og bordeauxrødt.  Fra tagkonstruktionen glimtede det røde glaskunstværk med universitets logo og fra vores position i sofaerne havde vi udsigt til skranken og reolerne, hvor logoet og RUC’s motto In tranquillo mors, in fluctu vita, strømmede os i møde fra diverse pamfletter og plakater.

Formålet med mødet var at afsøge, hvilke muligheder der er for, via fagforeningen, at forsvare os mod rektoratets igangværende amokløb mod vores arbejdsvilkår og medbestemmelse. Med fyringer af to personer på vores institut og udsigt til en udparcellering af vores tværfaglige institut til en række monodisciplinære siloer, tegner fremtiden ikke lys for arbejdsmiljøet på det, der hidtil har udgjort ENSPAC.

Som menig lektor savner man en højere mening med institutreformen, der ifølge rektoratets udmeldinger ikke engang har til formål at forbedre RUC’s betrængte økonomi

Ansatte er overbelastede

Rektor har ganske vist udmeldt, at hvis blot institutreformen gennemføres hurtigt, så mærker vi det næsten ikke. Man kan kun håbe, hun får ret. På nuværende tidspunkt har vi allerede flere stressramte medarbejdere på instituttet. Vi prøver efter bedste evne at imødegå det faldende studenteroptag på kandidatuddannelserne ved at være synlige på bacheloruddannelserne, men på grund af fyringerne kan nogle medarbejdere i den forbindelse se frem til at skulle være aktive undervisere på fire forskellige uddannelser i samme semester.

Læs også: Udsæt institutreformen - for demokratiet og kvalitetens skyld

Vi står midt i en proces med at skulle nytænke kurser og andre uddannelsestilbud, så de svarer til de nye kombiuddannelser, en proces der har krævet afsindigt mange arbejdstimer af de involverede studieledere og TAP medarbejdere. Vi kæmper desuden dagligt for at løse de mange uhensigtsmæssigheder, der er opstået i forbindelse med såvel bachelorreformen som kandidatreformen.

Resultatet har været en sådan overbebyrdelse af sekretariatet, at kerneydelser såsom sagsbehandling af studenterklager med videre får lov at ligge ubehandlede i op til 2 år. Antallet af personalemøder skæres ned til et minimum for at nå det hele, med det resultat at personalet sjældent får tid til at tale med hinanden om de faglige og pædagogiske nyudviklinger, der ville kunne sikre, at RUC forbliver et attraktivt uddannelsessted – også i fremtiden.

12 millioner til konsulentbistand

Det forlyder nu, at administrationen har brugt over 12 millioner kroner i det forgangne år på konsulentbistand. Angiveligt er en del gået til opgaver, der burde kunne varetages af RUC’s egen administration. Sidste opsigtsvækkende melding er så, at man har sat et konsulentfirma til at udarbejde en ny virtuel identitet, et nyt logo og et nyt motto!

Læs også: RUC-ansatte anklager ledelsen for panik-løsninger

Som menig lektor savner man en højere mening med institutreformen, der ifølge rektoratets udmeldinger ikke engang har til formål at forbedre RUC’s betrængte økonomi. Udover de mange arbejdstimer, der må forventes at blive spildt på omplaceringer og ikke at forglemme den reetablering af faglige alliancer og genforhandling af lokale kompromiser, der uvægerligt følger i kølvandet på en sådan omstrukturering, kan vi også se frem til en større regning til flyttemænd og håndværkere.

At rektoratet så sætter trumf på ved også at ville skifte logo med dertilhørende udsmidning af gulvtæpper, kunstværker, skilte og porcelæn er helt ubegribeligt. Måske skulle man forlade den nuværende kurs med fokus på ydre staffage (motto og logo) og numerologi (institutantal) og igen give medarbejderne mulighed for at levere det, der er universitets kerneydelser, nemlig god undervisning og forskning.

Speak Your Mind

*