Valgblog: Sådan bliver du snydt til universitetsvalget

Share

Der er snart valg på RUC, og Frit Forum sparker debatten igang med en opfordring til at skrue forventningerne ned. Universitetsbestyrelsen kan ikke afskaffe fremdriftsreformen, blot implementere den så skånsomt som muligt.

Marie Spanggård, Kandidat til RUC's bestyrelse for Frit Forum.

Marie Spanggård, Kandidat til RUC’s bestyrelse for Frit Forum.

Det forestående valg på Roskilde Universitet er ikke et Folketingsvalg, men et universitetsvalg. Det er vigtigt for os studerende at huske på, når vi på onsdag og en uge frem afgiver vores stemmer. Men hvorfor er det så vigtigt at holde sig for øje?

Der er i Folketinget et bredt politisk flertal, der bakker op om Fremdriftsreformen og om at initiere en række nedskæringer på den i forvejen hårdt spændte uddannelsessektor. Lad os med det samme slå fast, at vi i Frit Forum naturligvis er stærkt kritiske over for disse tiltag og den uddannelsespolitiske udvikling.

Tiltagene påvirker os studerendes dagligdag, i negativ retning, men det betyder desværre ikke, at vi studerende har adgang til at omgøre beslutningerne gennem universitetsvalget. Hvis vi foranlediger os til at tro det, bliver vi snydt. For der er grænser for, hvad man med pladser i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og studienævnene på RUC kan gøre ved landspolitiske beslutninger truffet på Christiansborg.

Derfor vil vi i Frit Forum heller aldrig forsøge at bilde vores medstuderende ind, at vi kan afskaffe Fremdriftsreformen eller fjerne nedskæringerne, hvis I stemmer på os – for det kan kort sagt ikke lade sig gøre gennem studenterdemokratiet på RUC. Men vi kan stadig gøre meget!

I Frit Forum arbejder vi gennem konstruktive dialoger og er innovative i vores tilgang, så vi sikrer, at reformen og besparelserne, så lidt som muligt, kommer til at forringe kvaliteten af vores undervisning og uddannelse. Internt på RUC er der plads til en masse forbedringer, som vi er klar til at tage fat på.

Hvordan kommer vi videre?

Vi bliver nødt til at tænke konstruktivt og innovativt, for at vi på bedst mulig vis kan få indflydelse på RUC’s udvikling. At tro, at vi i universitetsbestyrelsen kan afskaffe fremdriftsreformen eller fjerne nedskæringer, er et naivt luftkastel.

Mathias Würtzenfeld, Kandidat til Akademisk Råd for Frit Forum.

Mathias Würtzenfeld, Kandidat til Akademisk Råd for Frit Forum.

I Frit Forum forsøger vi, at tilpasse os og ikke lade os unødigt begrænse af ubetænksomme landspolitiske beslutninger. Som nævnt arbejder vi for, at Fremdriftsreformen bliver implementeret så nænsomt som muligt. Det gør vi blandt andet ved at foreslå sommerskole på alle Roskilde Universitets institutter, så vi studerende får friere hænder til at planlægge vores semestre. Herudover arbejder vi for at styrke fagligheden og optimere den samlede kompetenceudvikling. Dette gør vi ved blandt andet at foreslå, bedre feedback på vores skriftlige eksamensbesvarelser, samt ved at arbejde for at dette opprioriteres på næste årsbudget.

I Frit Forum arbejder vi for at sikre at Roskilde Universitet fortsat kan udklække dygtige kandidater, bedrive forskning i verdensklasse og tilpasse sig det stadigt mere konkurrenceprægede samfund. Vi studerende må derfor ikke lade os snyde til at tro, at vi gennem universitetsvalget kan få afskaffet Fremdriftsreformen eller fjernet nedskæringerne. Vi skal selvfølgelig fortsat kæmpe en landspolitisk kamp mod denne udvikling, men vi skal afholde os fra at sammenkoble landspolitik med lokal universitetspolitik. For så bliver vi snydt.

Speak Your Mind

*