Debat: Skal RUC have et samlet institut for de konstruktivt-skabende fag?

Share

Lektor Michael Haldrup, der har været på ENSPAC, nu sidder på CBIT og i fremtiden kan sidde et helt tredje sted, blander sig i diskussionen om institutreformen. Han er for sammenlægninger.

michael340Efter min mening ja. Det vil være et visionært og modigt skridt, som samtidig ligger i naturlig forlængelse af den faglige udvikling RUC har gennemgået de senere år.

Den institutreform, der lige nu er ved at blive lagt til rette, giver en enestående mulighed for at få indløst ét af de helt centrale potentialer på RUC  –  at etablere et samlet hjemsted for de konstruktivt-skabende fag på RUC.

Fra begyndelsen var RUCs uddannelser baseret på de tre klassiske fakultetsområder: HUM, SAM og NAT. Samtidig har RUC’s mest central uddannelsesprofiler udadtil imidlertid haft en ganske anden karakter. De har inkarneret hvad RUCs tidligere prorektor, fysikeren Jens Højgaard Jensen har kaldt “den konstruktiv-skabende” fagkultur (2012). Mest kendt udenfor RUCs campus er nok kommunikationsfaget, men også fag som Journalistik, Performance Design, Datalogi og Plan, By og Proces er eksempler på denne fagkultur.

En samling af RUCs konstruktivt-kreative fagkultur vil kunne bidrage med vigtige tværgående forsknings og uddannelsesinitiativer til det øvrige universitet.

I årevis udviklede disse fag sig indenfor  –  og delvist på trods af  –  en uddannelsestænkning, der var præget af traditionelle fakultetsopdelinger (selvom RUC ikke havde fakulteter) som også var afspejlet i måden RUCs gamle “Basis-Overbygning” struktur var organiseret på. I 2008 ændredes dette imidlertid da den konstrukt-skabende fagkultur på RUC materialiserede sig i en egen bacheloruddannelse  –  den humanistisk-teknologiske (Blomhøj, Enevoldsen, Haldrup & Nielsen 2015, Haldrup & Svabo 2012). Sidenhen har også tværgående forskningssamarbejder som forskningssatsningsområdet Designing Human Technologies betydet, at forskere  –  hovedsageligt tilknyttet de nævnte fag  –  har fundet sammen om fælles aktiviteter.

Den nuværende institutreform er en velkommen lejlighed til at realisere det institut for RUCs konstruktivt-skabende fagkultur med en fuldt udfoldet fagvifte, en bacheloruddannelse og et forskningsmiljø som har udviklet sig over de seneste tre år  –  et potentiale som endnu ikke har kunnet indløses fyldt ud I den nuværende organisering.

Dette vil været visionært, men også naturligt skridt for RUC. En samling af RUCs konstruktivt-kreative fagkultur vil kunne bidrage med vigtige tværgående forsknings og uddannelsesinitiativer til det øvrige universitet. Ikke som et add-on, alternativ eller korrektiv, men som et vigtigt og givtigt supplement til RUCs øvrige fagkulturer. Et skridt, der vil kunne få universitetets mange forskellige fagligheder til at blomstre og bære frugt også i de kommende svære år.

RUC dækker bestyrelsesmødet fredag den 20. marts hvor institutreformen skal diskuteres.

Referencer:

Blomhøj, M., Enevoldsen, T. Haldrup, M. & Nielsen, N. M., ‘The Bachelor Programmes and the Roskilde Model’ in, A. S., Andersen & S. B. Heilensen, The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project Work, Heidelberg: Springer  2015 pp 79-105.

Haldrup, M. og Svabo, C. , ‘Humanistiske Design og Teknologi-studier’, I T. Enevoldsen & E. Jelsøe (eds.), Tværvidenskab i Teori og Praksis, København: Hans Reitzels Forlag, 2012 pp 201-22

Højgaard Jensen, Jens, ‘På tværs af Videnskaberne’, T. Enevoldsen & E. Jelsøe (eds.), Tværvidenskab i Teori og Praksis, København: Hans Reitzels Forlag, 2012 pp 50-70

Kort om skribenten

Cand.mag (RUC) i historie & geografi (1994), adjunkt/lektor I geografi, RUC 2000-2014, siden 2014 lektor i Performance Design, RUC

Studieleder for HumTek 2006-10

Medlem af AR (2006-9) og UDDU (2010-2014)

Medlem af arbejdsgrupperne bag akkrediteringen af uddannelserne Spatial Designs and Society (ENSPAC 2013) og HumTek (2007)

Speak Your Mind

*