Debat: Steffen Jacobsens forfejlede kritik af RUC

Share

RUC fik en hård omgang kritik med på vejen af forfatteren og lægen, Steffen Jacobsen i et debatindlæg bragt i Berlingske d. 27. september. Politisk Næstformand i Frit Forum, Christian Skou Larsen, svarer her tilbage på kritikken.

Christian Skou Larsen, Politisk Næstformand i Frit Forum

Christian Skou Larsen, Politisk Næstformand i Frit Forum

Af: Christian Skou Larsen, politisk næstformand i Frit Forum.

Roskilde Universitet bliver med jævne mellemrum udsat for kritik, hvilket der selvfølgelig skal være plads til, for at universitetet kan fortsætte sin udvikling. Ind i mellem er kritikken dog helt og aldeles forfejlet, og Steffen Jacobsens kronik ”RUC vi har et (stort) problem” er et perfekt eksempel på dette. Kronikken kan læses her.

I Steffen Jacobsens svar på RUC-rektor Hanne Leth Andersens indlæg ”Motivation skaber store resultater” viser Jacobsen både en mangel på forståelse for, hvordan uddannelsessystemet fungerer i dag, og hvilke værdier Hanne Leth baserer sine udtalelser på.

Hanne Leth fokuserer på vigtigheden i, at de studerende, vi optager, er motiverede til at tage den uddannelse, de har søgt ind på. Man kan være en nok så dygtig studerende, men hvis motivationen mangler, får man formentlig ikke det optimale ud af studiet.

Sandheden er, at Hanne Leth Andersen er en visionær og særdeles kompetent og nytænkende rektor

Et fokus på andet end karakterer ved optagelse skaber ikke middelmådighed, som Jacobsen postulerer. Et fokus på motivation og relevante erfaringer og indsatser skaber studerende og mennesker, der har forståelse for den uddannelse, de har søgt ind på og som i højere grad vil kunne stille spørgsmål samt reflektere over problemstillinger. De fleste har desværre nok prøvet, at være i en gruppe med en eller flere studerende, der ikke var motiverede og ikke deltog i gruppearbejdet på samme niveau som resten af gruppen. Ved at optage på baggrund af blandt andet motivation, vil man kunne få et indtryk af, om ansøgeren har sat sig ind i, hvad RUC’s særegne struktur er, og hvilken indsats man forventes at lægge i studiet.

Jacobsen påpeger, at Hanne Leth ikke ønsker hverken ”skel” eller ”hierarki”, og han mener, at skel og hierarki er vigtige for det danske samfund. Men det er her essentielt at spørge om, hvilket hierarki vi henviser til.

Et bedre match mellem universitet og studerende baseret på samtaler vil mindske det klassiske sociale skel mellem socialklasserne i Danmark og sikre større social mobilitet. Fokus på flere elementer end blot karakterer vil sikre en skelnen mellem studerende, der er motiverede og studerende, der søger ind på en uddannelse for blot at være beskæftigede.

Det er tydeligt, at Jacobsens kronik er farvet af fordomme fra fortiden. Hvis Jacobsen kendte blot det mindste til RUC, ville han vide, at RUC-studerende har helt unikke muligheder for at skræddersy deres uddannelse efter netop deres personlige interessefelt og kompetence. Men dette kræver, at den studerende selv tager ansvar og har motivationen til at få det bedst mulige ud af sine år på universitetet.

Sandheden er, at Hanne Leth Andersen er en visionær og særdeles kompetent og nytænkende rektor. Og dette understreges af hendes arbejde med at supplere vurderinger af karaktergennemsnit med de studerendes motivation for at gennemføre et studie.

Speak Your Mind

*