Debat: Støttebrev til studerendes kamp for Et andet universitet på RUC

Share

Rektoratblokaden sluttede i torsdag, men baggrunden for den  –  dimensioneringen og de dertil hørende tvungne besparelser  –  består. Et udsnit af RUC’s ansatte formulerede et støttebrev. som RUSK her bringer.

Blokaden blev indledt med en støttetale fra DSF's formand. Den kørte fra mandag morgen til torsdag middag. Foto: Per Lau Knudsen.

Blokaden blev indledt med en støttetale fra DSF’s formand. Den kørte fra mandag morgen til torsdag middag. Foto: Per Lau Knudsen.

De studerende på RUC kæmper i disse dage for at sikre en fremtid for danske universiteter. Det er en kamp, der angår os alle, ikke blot som nuværende ansatte og studerende, men i forhold til den fremtid, vi gerne vil bidrage til. Universiteter skal ikke kun kvalificere til arbejdslivet, men fortsat være miljøer, hvor uafhængig, kritisk tænkning og forskning, viden, dannelse og dialog kan være i centrum. De seneste års besparelser, som de studerende nu mobiliserer sig imod, er bygget omkring en kortsynet forståelse af samfundets behov. Universitetets rolle er at være i stand til at tænke over og analysere disse behov både på kort og lang sigt, for dermed at bidrage positivt og realistisk til samfundet og dennes demokratiske udvikling. Disse besparelsestiltag begrænser netop denne fundamentale rolle. De karakteriseres ved omskiftelighed uden retning baserede på snævre ideer omkring ‘anvendelse’ og ‘relevans’, og samtidig forsøges implementeret på en udemokratisk facon.

Ved at kæmpe for universiteternes fremtid kæmper de studerende for samfundets fremtid. De studerende er ikke kun fremtidens arbejdskraft, men også fremtidens samfundsborgere og beslutningstagere. Ved at tage en højere uddannelse skal studerende ikke kun sættes i stand til at udføre arbejdsopgaver, som erhvervslivet efterspørger. De skal også bevare og forbedre deres forudsætninger for at indgå i samfundsdebatten, stille kritiske spørgsmål der medfører ny viden og refleksioner, som kan bidrage til et bedre samfund med plads til mange forskellige meninger. Universitetet skal ikke ensrette og standardisere, vi er ikke et firma der laver salgsprodukter. Universitetets rolle er i stedet at nuancere og mangfoldiggøre den viden, interesser og ressourcer, som de studerende bringer med sig, således at de er rustet til at kanalisere det videre efter færdiggjort uddannelse.

Fremdriftsreformen og dimensioneringsforslaget er eksempler på den øgende fokus på markedsorienteret kvantitet frem for kvalitet i højere uddannelse. Ved at stå imod disse udviklinger ønsker de studerende ikke kun at vise modstand, men også skabe mulighed for dialog omkring, hvordan højere uddannelse i Danmark skal tænkes og realiseres med udgangspunkt i andet end markedsorienteret logik.

Vi vil gerne udtrykke vores fulde støtte til de studerendes kamp for Et andet universitet. Deres mobilisering er et klart udtryk for, at vi har med tænkende og agerende mennesker at gøre, som ser det som en central del af deres rolle i samfundet, at skabe rum for demokrati og nytænkning når rammerne snævres ind.  Vi mener at både de studerende og ansatte skal inkluderes i beslutningsprocesser, både på universitet og i det politiske liv. Vi håber ligesåledes, at rektoratet respekterer de studerendes ret til fri forsamling. Disse studerende ved hvad de vil, de har tænkt deres situation igennem. De har analyseret og diskuteret besparelsernes effekt på kort og lang sigt, og bidrager nu med deres til, at gøre samfundet bedre, også i fremtiden.

Med venlig hilsen

Ansatte og PhD studerende for Et andet universitet (listen er fortsat åben for flere underskrifter)

 1. Bjørn Hakon Lingner, Ekstern Lektor, CUID
 2. Nanna Kirstine Leets Hansen, Ekstern Lektor, CUID
 3. Linda Lapina, PhD studerende, CUID
 4. Lars Jensen, Lektor, CUID
 5. Kim Esmark, Studieleder, Historie, CUID
 6. Lise Paulsen Galal, Lektor, CUID
 7. Lene Bull Christiansen, Adjunkt, CUID
 8. Zoran Pecic, Adjunkt, CUID
 9. Julia Suárez-Krabbe, Adjunkt, CUID
 10. Helle Bach Riis, PhD studerende, CUID
 11. Niklas Alexander Chimirri, Adjunkt, PAES
 12. Tina Dransfeldt Christenden, PhD studerende, CUID
 13. Helle Stenum, Ekstern lektor, CUID
 14. Morten Velsing Nielsen, Ph.d. studerende, ISG
 15. Chris Holmsted Larsen, PhD studerende, Historie, CUID
 16. Anna Kristiansen, PhD studerende, CUID
 17. Morten Brandrup, Ph.d.-studerende, Datalogi og Informatik
 18. Kirstine Strøh Varming, PhD studerende, ISG
 19. Manon Lavaud, PhD studerende, ISG
 20. Janus Mortensen, Lektor, CUID
 21. Michael Christensen, Undervisningsassistent, ISG
 22. ystein Leonardsen, Ekstern Lektor, ENSPAC
 23. Yannick Harrison, PhD studerende, ISG
 24. Jesper Holm, Associate Prof., ENSPAC
 25. Thomas Skou Grindsted, PhD studerende, ENSPAC
 26. Sidsel Lond Grosen, Adjunkt, ENSPAC
 27. Klaus Rasborg, Lektor/Associate Professor, ISG
 28. Sara Cathrine Lei Sparre, Adjunkt, CUID
 29. Jeppe Møller, PhD-studerende, ENSPAC
 30. Mikkel Flohr, PhD-studerende, ISG
 31. Jeppe Z. N. Ajslev, Phd studerende, ENSPAC
 32. Henrik Toft Jensen, Lektor, ENSPAC
 33. Tom T. Kristensen, Ekstern lektor, ISG
 34. Rolf Czeskleba-Dupont, Ekstern lektor, ISG
 35. Mihail Larsen, Lektor, CUID
 36. Allan Dreyer Hansen, Lektor, ISG
 37. Tine Jensen, Lekor, PAES
 38. Pernille Almlund, Lektor, CBIT
 39. Sisse Siggaard Jensen, dr. phil, professor, CBI
 40. Natalia Lehrmann, Undervisningsassistent, ISG
 41. Maja Rudloff, Adjunkt, CBIT
 42. Ane Moltke, PhD studerende, PAES
 43. Janni Berthou Hermansen, ph.d.-studerende, CUID
 44. Kim Christian Schrøder, Professor, CBIT
 45. Pernille Faxe, Undervisningsassistent, ISG
 46. Janus Mortensen, Undervisningsassistent, ISG
 47. Ole Helby Petersen, Lektor, ISG
 48. Lars Heltoft, prof., CUID
 49. Charlotte Engberg, lektor, CUID
 50. Rasmus P. Hansen, postdoc, CUID
 51. Frej Klem Thomsen, forskningsadjunkt, CUID
 52. Torben Jelsbak, Adjunkt, CUID
 53. Kasper Risbjerg Eskildsen, lektor, CUID
 54. Jens Høyrup, docent emeritus, CUID
 55. Mia Münster-Swendsen, Professor MSO, CUID
 56. Wolf Wucherpfennig, Prof. Emeritus, CUID
 57. Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann, Lektor, CUID
 58. Carsten Tage Nielsen, Ekstern Lektor, CUID
 59. Lektor Ole Erik Hansen, Lektor, ENSPAC
 60. Randi Marselis, Lektor, CUID
 61. Spencer Hazel, Adjunkt, CUID
 62. Rune Larsen, Ph.d.-studerende, CUID
 63. Kristine Samson, adjunkt, CBIT
 64. Bogdan Vasii, PhD studerende, CUID
 65. Ulrik Schmidt, adjunct, CBIT
 66. Maria Duclos Lindstrøm, Ekstern lektor, CBIT
 67. Daniel Hersing, Cand.comm – Performance-design og Informatik,
 68. Michael Svendsen Pedersen, Lektor, PAES
 69. Tobias Raun, Ph.d., adjunkt på Kommunikation, CBIT
 70. Henrik Juel, lektor CBIT
 71. Sine Lehn-Christiansen, lektor, PAES
 72. Nicole Thualagant, Adjunkt, ENSPAC
 73. Anja Mølle Lindelof, Adjunkt, CBIT
 74. Uffe K. Hansen, PhD studerende, CBIT
 75. Iben Charlotte Aamann, PhD studerende, PAES
 76. Bodil Maria Pedersen , lektor emerita, PAES
 77. Birger Steen Nielsen, Prof. MSO, PAES
 78. Michael Haldrup, Lektor, CBIT
 79. Jimmy Krab, ph.d. studerende, PAES
 80. Line Knudsen, Phd. studerende, CBIT
 81. Kevin Perry, Ekstern lektor, CBIT
 82. Kim Sandholdt, Studielektor, CBIT
 83. Mira Skadegaard Thorsen, ekstern lektor, CBIT
 84. Kristine Munkgård Pedersen, ekstern lektor, CBIT
 85. Lise Huggler, ekstern lektor, CUID
 86. Julie Popp Andersen, videnskabelig assistent, CUID
 87. Anita Mac, Lektor, CBIT
 88. Ib Martin Jarvad, Emeritus, filosofi og videnskabsteori,CUID
 89. Birgitte Ravn Olesen, lektor, CBIT
 90. Jan Lilliendahl Larsen, Urbanist og ekstern lektor, ENSPAC
 91. Jannie Møller Hartley, Adjunkt, CBIT
 92. Mette Apollo, PhD studerende, CBIT
 93. Tina Christensen, PhD studerende, PAES
 94. Finn Sommer, Lektor, PAES
 95. Jens Skou Olsen, Ph.d. studerende CBIT
 96. Keld Bødker, senior associate professor, CBIT
 97. Niels Christian Juul, Lektor, CBIT
 98. Nina Blom Andersen, lektor, CBIT
 99. Rikke Andreassen, Lektor, CBIT
 100. Kirsten Hvenegård-Lassen, Lektor, CUID
 101. Christian Helms Jørgensen, Professor MSO, PAES
 102. Petra Daryai-Hansen, adjunct, CUID
 103. Anne Rørbæk Olesen, PhD student, CBIT
 104. Tine Rosenthal Johansen, PhD studerende, CBIT
 105. Louise Phillips, Professor i kommunikation, CBIT
 106. Lise Juul Madsen, Ekstern Lektor, CBIT
 107. Ates Gursimsek, Ekstern Lektor, CBIT
 108. Tore Holst, PhD-student, CUID
 109. Karin Dam Nordlund, Ekstern Lektor, CBIT
 110. Laura Horn, lektor, ISG
 111. Michelle Pace, professor, ISG
 112. Esther Oluffa Pedersen, lektor, CUID
 113. Jan Kampmann, Professor, PAES
 114. Nina Grønlykke Mollerup, ph.d.-studerende, CBIT
 115. Judith Schwarzbart, Phd. Stipendiat, CBIT
 116. Eileen Gandy Dyer, PhD Studerende, ISG
 117. Peter Olsen, Professor, PAES
 118. Peter Juul Nielsen, adjunkt, CUID
 119. Marian Nielsen, ekstern lector, PAES
 120. Terne Vishart, Ekstern Lektor, CBIT
 121. Christian Kobbernagel, adjunct, CBIT
 122. Jørgen Rafn, Lektor, PAES
 123. Hans-Åke Persson, professor, CUID
 124. Kim Rasmussen, Lektor, PAES
 125. Charlotte Grum, Ekstern lektor, PAES
 126. Norbert Wildermuth, Associate Professor, CBIT
 127. Adam Johansen, PhD fellow, ISG
 128. Kirsten Bransholm Pedersen, Lektor, ENSPAC
 129. Lone Riisgaard, Lektor, ISG
 130. Stine Helms, PhD studerende, PAES
 131. Nanna Friche, Postdoc, PAES
 132. Astrid Andersen, PhD studerende, CUID
 133. Thorben Simonsen, Undervisningsassistent
 134. Rune Wingård, Undervisningsassistent, SamBas
 135. Søs Bayer, Ekstern Lektor
 136. Jonas Egmose, Adjunkt, ENSPAC
 137. Mette Wichmand, PhD studerende, CBIT
 138. Hans Ramløv, Professor, NSM
 139. Morten Blomhøj, Studieleder, lektor, NSM
 140. Sylvester Larsen, PhD studerende, NSM
 141. Mogens Niss, Professor, dr.h.c., NSM
 142. Jesper Olsen, phd studerende, NSM
 143. Maja Ammitsbøl, Administrative Coordinator (Studiesekretær), ISG
 144. Rikke Juel Madsen, ph.d.-studerende, ISG
 145. Carsten Lunde Petersen, Lektor i matematik, NSM
 146. Tove Atlung, Lektor, NSM
 147. Lisa Ann Richey, Professor, ISG
 148. Dorthe Posselt, Lektor i fysik, NSM
 149. Signe Arnfred, Associate Professor, ISG
 150. Lise Lotte Hansen, Lektor, ISG
 151. Jørgen Vogelius, Lektor, CUID
 152. Lisbeth Frølunde, Lektor, CBIT
 153. Jens Højgaard Jensen, Lektor, NSM
 154. Lars Axel Petersen, ekstern lektor, CUID

Tilføjet efter publicering mandag:

155. Andreas Hagedorn Krogh, Ph.d.-studerende, ISG

156. Luise Li Langergaard, lektor, PAES

157. Johanne Gudmand-Høyer, Ph.d.-studerende, NSM

Speak Your Mind

*