Valgblog: Studenterrådet Sammen om et bedre Universitet

Share

Valgkampen raser! Signe Kaptain opstiller to overvejende grunde til, at hun stiller op til Akademisk Råd for Studenterrådet - og ikke for Frit Forum.

Af: Signe Kaptain, kandidat til Akademisk Råd for Studenterrådet

Signe Kaptain er kandidat til Akademisk Råd for Studenterrådet. Foto: Studenterrådet

Signe Kaptain er kandidat til Akademisk Råd for Studenterrådet. Foto: Studenterrådet

Universitetsvalget er i fuld gang. Alle RUC-studerende har indtil på onsdag kl.12:00 muligheden for at stemme på medstuderende, som skal repræsentere dem i Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen det kommende år.

Jeg, og resten af Studenterrådet, stiller op for at sikre, at alle RUC’s studerende bliver repræsenteret. Det er derfor, Studenterrådet har spidskandidater fra alle fire hovedområder, samt én for de internationale uddannelser.

Som studerende høres vi kun én gang om året. Men vi skal høres hele året!

Vi tror på, at det er os studerende, der bedst kan vurdere, om den undervisning, vi modtager, er god eller dårlig. Om vores studiemiljø er inspirerende eller vi mest af alt har lyst til at flygte op mod stationen. Det er vigtigt, fordi vi som studerende ved, hvordan små ændringer kan have kæmpestor betydning for kvaliteten af vores uddannelse.

Vi tror på, at vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden med de problemer der findes rundt omkring på RUC. Men det kræver, at der vælges repræsentanter fra for eksempel Nat, HumTek og universitets internationale miljø til vigtige organer som Akademisk Råd.

Læs også: Q&A: Seks skarpe med Drude Rohde

Fordi arbejdet i fællesskab, på tværs af fagligheder, skaber bedre rammer for alle vores uddannelser. Det er derfor, vi samarbejder med fagrådene på Hum, Sam, HumTek og Nat, samt International Club.

Vi tror på, at det vigtigste for at repræsentere vores medstuderende er, at vi tager udgangspunkt i, at vi er studerende på RUC. Derfor er vi ligeglade med ideologiske-, partipolitiske-, religiøse- eller andre interesser. Det, der betyder noget, er, at vi alle sammen er studerende her på universitetet.

Vi studerende ved bedst…

… når det kommer til vores egne uddannelser. Det er derfor, vi kæmper imod en Fremdriftsreform, som betyder, at vi ikke længere kan tilrettelægge vores egne uddannelser, så vi lærer mest. Det er derfor, vi vil have, at det skal være nemmere at komme på udveksling hvis man som studerende mener det vil styrke ens uddannelse skal man selvfølgelig have muligheden.

Det er også derfor, at vi går ind for mere studenterindflydelse. Som studerende høres vi kun én gang om året. Men vi skal høres hele året! For eksempel når der indføres klyngevejledning til projekterne, skal det som minimum diskuteres af undervisere og studerende sammen, hvordan vi får det bedste ud af en dårlig situation.

Læs også: Debat: Vi skal bedre igennem, ikke hurtigere ud

Det er derfor vi har sikret at studerende som startede inden 2015 stadig er sikret frit kombi-valg efter reformeringen af kandidatuddannelserne. Og derfor vi insisterede på, at Studenterhuset skulle være drevet af studerende, da vi fik RUC til at oprette huset i 2012.

Studenterrådet er vores sikkerhed for, at RUC’s penge bliver brugt på uddannelseskvalitet og ordentlige forhold her på RUC.

Og det er derfor, vi i Akademisk Råd lige nu arbejder for et feedback-papir, der skal sikre standarder for feedback til studerende på hele RUC. Fordi feedback er den bedste mulighed for den enkelte studerende til selv at kunne forbedre sig fagligt.

Da Studenterrådet er et interessefællesskab for alle studerende, der går på RUC, bruger vi ikke kun vores energi på at forhandle bedre vilkår for studerende, men også på at skabe rammer, så studerende selv har mulighed for at forbedre deres egne vilkår.

Når det er sagt

Så vil jeg gerne forklare, hvorfor jeg stiller op for, og stemmer på, Studenterrådet og ikke Frit Forum. Der er to overvejende grunde:

  1. Studenterrådet og jeg kæmper for alle studerende, uanset hvem man stemmer på uden for RUC’s mure. Derfor ville jeg have det ualmindeligt dårligt med at stille op for en organisation, hvis vedtægt starter med: “Frit Forum Roskilde fungerer formelt som en del af Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms landsforbund”.
  2. Vi står i en situation, hvor RUC skal spare over 100 millioner kroner, en ottendedel af budgettet, og hvor ledelsen har bebudet fyringer af vores undervisere, lukning af vores uddannelser og opsiger huse, så 250 studerende bliver husløse fra 1. januar. Frit Forum har de sidste seks år villet have en RUC-betalt læsesal i København til millioner – og har stadig ikke redegjort for, hvordan driften af den flydende læsesal skal finansieres. Ligesom det er uklart, hvorfor de er nødt til at stille op til bestyrelsen for at få rektors opbakning til et projekt, der angiveligt ikke koster RUC noget. Studenterrådet er vores sikkerhed for, at RUC’s penge bliver brugt på uddannelseskvalitet og ordentlige forhold her på RUC.

Læs også: Q&A: Hvorfor skal du stemme på Frit Forums spidskandidat?

Man er selvfølgelig velkommen til at være uenig sådan er politik og det vil ikke betyde, at jeg eller Studenterrådet vil kæmpe mindre for, at alle studerende skal have ret til at definere deres egen uddannelse så meget som muligt.

Speak Your Mind

*