Debat: Vi er mange studerende der tør sige fra overfor fremdrift, dimensionering og andet nysprog

Share

‘Et andet universitet’ har også været ved tasterne. Dette er deres officielle svar på Frit Forum-formand Jacob Bjelskov Jørgensens kritik af deres rektoratblokade.

These students are doing the right thing, according to the debater. Foto.: Et Andet Universitet på RUC

Hovedkræfterne bag Et andet universitet på trappen op til rektoratet. Foto.: Et Andet Universitet på RUC

Jacob Bjelskov Jørgensen fra Frit Forum på RUC kritiserer blokaden af rektoratet på RUC, som vi i initiativet Et andet universitet, påbegyndte mandag d. 1. december og har fortsat til i dag. Dette initiativ er blandt andet et forsøg på skabe et kritisk netværk blandt studerende og ansatte på universitet, imod markedsliggørelsen, ensretningen og det økonomiske kvælertag, som bliver taget på universitet for øjeblikket.

Vi bliver, af Jacob, anklaget for at brænde broer, “der kan være givtige for legitim indflydelse på ændringerne af vores universitet.” Jacob skriver: “…har vi studerende oven på et helt års aktivisme overhovedet fået alt det, vi ønskede?” Vores svar er nej, og vi mener absolut ikke, der har været et års aktivisme. Jacobs retoriske spørgsmål vender sig mod ham selv med dobbelt kraft. For det er Jacobs og Frit Forums politik med “ansvarlig forhandling” der har ført os til, hvor vi er i dag. Jacob og hans ligesindede har de sidste mange år været travlt beskæftiget med at iscenesætte sig selv som værende ansvarlige forhandlingspartnere, real-politikere og pragmatikere. Hvad har resultatet været? Forringelse på forringelse. Markedsgørelse. Aflivning af universitetsdemokratiet. Eksternt flertal i universiteternes bestyrelse. Studenterpolitik bør ikke handle om at få fine titler på sit CV. Det handler ikke om at blive valgt til fine positioner. Det handler om aktivt at kæmpe. Vi mener at det er på tide at sætte foden ned.

Det her er en kamp for universitet som helhed og i Et andet universitet har vi gennem hele processen forsøgt at være så inkluderende som overhoved muligt. Det er rigtigt, at blokaden er startet på et problematisk tidspunkt, hvor studerende på RUC sidder med projekt til op over begge ører og mange arbejder andre steder end på RUC. Men når vi har været ude og snakke med studerende og ansatte om grundlaget for blokaden, har den støtte vi har fået, været overvældende.

Støtte fra ansatte

Vi har samtidig også haft masser af gode dialoger med ansatte på RUC, som støtter op om vores kamp, men har sværere ved, at vise en direkte støtte. I skrivende stund har vi netop modtaget en støttemeddelelse fra 47 ansatte og PhD-studerende fra RUC, som støtter op om vores kamp. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for, og dette viser de fælles interesser, som studerende og ansatte har på universitet. De skriver bl.a.: “Vi vil gerne udtrykke vores fulde støtte til de studerendes kamp for Et andet universitet. Deres mobilisering er et klart udtryk for, at vi har med tænkende og agerende mennesker at gøre, som ser det som en central del af deres rolle i samfundet, at skabe rum for demokrati og nytænkning når rammerne snævres ind. Vi mener at både de studerende og ansatte skal inkluderes i beslutningsprocesser, både på universitet og i det politiske liv. Vi forventer ligeledes, at rektoratet respekterer de studerendes ret til fri forsamling. Disse studerende ved hvad de vil, de har tænkt deres situation igennem. De har analyseret og diskuteret besparelsernes effekt på kort og lang sigt, og bidrager nu med deres til, at gøre samfundet bedre, også i fremtiden.”

Forringelse på forringelse. Markedsgørelse. Aflivning af universitetsdemokratiet. Eksternt flertal i universiteternes bestyrelse. Studenterpolitik bør ikke handle om at få fine titler på sit CV. Det handler ikke om at blive valgt til fine positioner. Det handler om aktivt at kæmpe. Vi mener at det er på tide at sætte foden ned.

Vi er aktive hvor vi er og mener derfor, at det giver bedst mening at ramme RUCs nervecenter, som er rektoratet. Netop dette nervecenter på RUC har nu i to dage dannet rammen om en demokratisk debat, hvor visioner for vores universitet er blevet udviklet og debatteret, ansatte og studerende imellem. Vi har inviteret til dialog på de præmisser et andet universitet udspringer af. Det er dog også klart at én enkelt blokade af et rektoratet på ét enkelt universitet har en begrænset effekt. Hvis reformerne skal trækkes tilbage, må kampen spredes på nationalt plan. Men det er samtidig også klart, at vi må starte et sted, og det er hvad vi har gjort.

Debate: Why I support the blockade

Vi tænker netop det store perspektiv ind i blokaden, hvilket kan være svært at se fra Frit Forums position ved forhandlingsbordene, hvor gardiner er trukket ned og man er med til at vælge, om man vil have skåret højre eller venstre ben af. Dette valg er tydeligvis tilstrækkeligt for Frit Forum, som gang på gang glimrer ved deres fravær når studerende går i aktiv kamp mod nedskæringer.
Vi har fået nok af det ensidige ”parlamentariske” fokus – og vi er ikke de eneste. Hvis vi vil ændre noget fundamentalt, og ikke blot være med til at implementere ”det mindste onde”, så er det nødvendigt, at vi studerende går i aktivt kamp. Hvis vi skal have mulighed for at ændre noget, bliver vi nødt til at basere os på en mobiliseret, aktiv og demokratisk studenterbase. Vi mener, det er nødvendigt med et radikalt brud med hvordan universiteterne fungerer i dag. Vi mener ikke det er nok, at studerende og ansatte får lov til at få kosmetisk indflydelse på forringelser, som bliver os pålagt fra regeringen – og bliver implementeret af en udemokratisk bestyrelse med et eksternt flertal. Vi mener, at de studerende og ansatte bør have reel demokratisk indflydelse på universitet.

Et rungende nej

Der er dog aldrig nogen, der har sagt, at RUC ikke skal forholde sig til resten af samfundet. Men når Jacob og Frit Forum går med på præmissen om, at universiteterne skal sigte efter ”erhvervsrelevans” så støtter de i praksis op om hele den tankegang, som går på, at vi studerende blot skal være redskaber til virksomhedernes profitmaksimering. Det er det ”erhvervsrelevans” er udtryk for; om firmaer kan tjene penge på os eller ej.

Vores svar er nej! Vi forholder os meget tydeligt til resten af samfundet, men vi kan ikke acceptere, at det eneste formål med vores uddannelse bliver om der kan tjenes penge på os eller ej. Det er rigtigt, at så længe de aktive protester forbliver på den størrelse de har i dag, så vil vi ikke kunne bremse regeringens politik. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor lang tid blokaden kommer til at fortsætte. Men lige meget hvad, så slutter det ikke her. Det er for os tydeligt, at Frit Forum har opgivet enhver idé om, at få trukket fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen tilbage. For os at se er det omvendt: Blokaderne, som startede på Københavns og Aarhus Universitet og som nu er forsat på RUC, er kun starten og vil fortsætte i det nye år.

Jacob fra Frit Forum fremlægger intet konkret, og det virker til, at hans plan blot er at læne sig tilbage, krydse fingre og så håbe på nåde fra bødlen. Vi ser derimod den vigtigste lektie fra de hidtidige kampe, at vi bliver nødt til at udvide det reelle demokrati på universiteterne. Det er kun igennem samlet kamp fra studerende og ansatte på universiteterne, at vi kan få vendt den ”erhvervsrelevante” måde at drive universiteterne på – og det er det, vi fortsat vil kæmpe for.

Tals- og kontaktperson for Et Andet Universitet er Henrik Skaaning.

Speak Your Mind

*