Dimensioneringens konsekvenser ligger klar for RUC

Share

Tirsdag den 16. december landede RUC-rektoratet og Uddannelses- og Forskningsministeriet en endelig aftale i forhold til den bebudede dimensionering.

Der bliver færre RUC-studerende og nedskæringen begynder allerede fra næste studiestart.

Der bliver færre RUC-studerende og nedskæringen begynder allerede fra næste studiestart.

Tilbage i slutninger af september sendte uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen chokbølger igennem den danske uddannelsesverden, da hun annoncerede en ‘dimensionering’, der skulle skære radikalt i optaget på de uddannelser, der ifølge ministeriets analyser havde for mange arbejdsløse dimittender. 4000 studiepladser skulle alt i alt ifølge den første udmelding skæres bort, deraf 2.363. Og af dem skulle 141 findes på RUC på kandidatniveau.

Det var de første, meget lidt nuancerede tal.

Nu er de blevet meget mere konkrete. Efter en lang forhandlingsproces mellem RUC’s rektorat og Uddannelses- og forskningsministeriet blev der tirsdag eftermiddag indgået en aftale. Der er midt i de triste nyheder også et par positive. Det vender vi tilbage til. Først de hårde tal  –  dem, hvor bare tanken om dem har fået fastansatte til at frygte for deres job og studerende til at blokere rektoratet.

Styrelsen har lyttet til RUC’s indvendinger om, at indførelse af en fagvalgsmodel i form af særlige optagelsesområder med tilsagn til et fag 1 og identifikationen af et fag 1 på bacheloruddannelserne ville have store negative konsekvenser.

Når dimensioneringen er gennemført i 2018 vil RUC alt i alt have 200 færre på bacheloroptaget. HumBachen mister 120 studerende fordelt på 30 per år begyndende med det studiestart 2015. De første to år tager den engelsksprogede Hib fra, derefter den danske Hab. SamBachen ’slipper’ med 80 studerende, ligeledes fordelt med 20 per år. Her skal Sab’en dog stå for de 60 pladser, og Sib’en kun 20.

“Med denne reduktion på bacheloruddannelserne med 200 studerende viser vores beregninger, at vi kan ramme måltallene for de dimensionerede fag på kandidatuddannelserne i 2020”, lød det i gårsdagens meddelse fra rektor Hanne Leth Andersen til bestyrelsen, institutledere, studieledere og sekretariatsledere.

Fe 200 bortskårne bachelorstuderende er faktisk 19 færre end i det oprindelige udspil. Det har rektoratet fået forhandlet ned.

På kandidatniveau er det første udspil fastholdt: Der vil være 141 færre pladser i 2018.

Fuldt indfaset i 2020 vil ‘dimensioneringen’ se sådan ud på RUC.

  • Klassisk humaniora (dansk, filosofi, historie) vil have 20 færre studiepladser.
  • Æstetiske fag (KoS og Performance design) vil have 26 færre studiepladser.
  • Medie/kommunikation (informatik og kombi-kommunikation) vil have 30 færre studiepladser.
  • Fremmedsprog (engelsk) vil have 4 færre studiepladser.
  • Socialvidenskab vil have 8 færre studiepladser.
  • TekSam vil have færre 8 færre studiepladser.
  • IU vil have 18 færre studiepladser.
  • Geografi vil have 5 færre studiepladser.
  • Områdestudier (virksomhedsstudier) vil have 9 færre studiepladser og
  • Biologi (almen biologi, Mil og Mol) vil have 5 færre studiepladser.

Hvilke konsekvenser dette vil have for RUC’s fastansatte er endnu uklart.

RUC-modellen reddet

Hanne340Den gode nyhed er til gengæld, at RUC kan bevare de brede indgange på bacheloruddannelserne, også på HUMBACH, og dermed beholde sit særkende med det gradvist kvalificerede studievalg.

“Styrelsen har lyttet til RUC’s indvendinger om, at indførelse af en fagvalgsmodel i form af særlige optagelsesområder med tilsagn til et fag 1 og identifikationen af et fag 1 på bacheloruddannelserne ville have store negative konsekvenser. Vi har gjort gældende, at vi risikerede at vildlede de studerende med de optagelsesområder vi skulle til at indføre, og at det gav nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for valget af fag 1 på kandidatuddannelserne. Kort sagt blev RUC’s uddannelsesmodel unødigt fastlåst”, forklarer rektor.

Denne trussel mod RUC’s bachelormodel var i Hanne Leth Andersens øjne det største problem i de første udmeldinger fra ministeriet. Hun er derfor, nedgangen til trods, positiv over forhandlingsresultatet:

“Jeg er utroligt lettet over, at ministeriet har valgt at lytte til universitetet, og at man viser forståelse for, at RUC har en særlig uddannelsesstruktur”.

Speak Your Mind

*