DJØF: RUC’s studerende er mest utilfredse med studiemiljøet

Share

Fagforbundet DJØF undersøger hvert år studielivet på de seks universiteter, hvor der er medlemmer. RUC’erne skiller sig ud på negative måde.

Udvalgte%20figurer%20fra%20studiemilj%c3%b8.xlsx

Synes du studielivet er godt på RUC? Det er der i hvert fald mange, der ikke gør. Helt præcis 36 procent af de adspurgte RUC’ere i DJØF’s studielivsundersøgelse 2014, der blev gennemført i forsommeren. Det er med afstand den største utilfredshed i forhold til de fem andre universiteter, der er med i undersøgelsen. Nummer to er Københavns Universitet med 22 procent, der enten er “uenig eller helt uenig i, at der er et godt socialt studiemiljø på mit studiested”.

I RUSK’s egen studielivsundersøgelse fra foråret var resultatet stort set det samme. Vi spurgte “I hvilken grad føler du, at du har et socialt studieliv gennem RUC?”, og her svarede ti procent “slet ikke” og 32 procent “i mindre grad”.

Det bedste studiemiljø har de ifølge DJØF-undersøgelsen på Aarhus Universitet, hvor kun 12 procent har det sådan.

Vi er nødt til at se stort på, hvor vi ligger og så fokusere på, hvad der er her.

RUC’s kedelige statistik skyldes ifølge DJØF forsknings- uddannelsespolitiske chef Wenche Marit Quist to forhold  –  baseret på de kvalificeringer af deres svar de adspurgte RUC’ere har givet.

“De studerende angiver for det første at der er pladsmangel i undervisningslokalerne og så er RUC for det andet særligt udfordret af beliggenheden. Det sidste kan man jo ikke lige løse, men det første kan man kigge på. Man må skabe fysiske rammer, der fordrer, at de studerende bliver på campus”, siger hun.

Det er de nemlig heller ikke særligt gode til. Andelen af de adspurgte, der svarer, at de ikke deltager i faglige og sociale arrangementer på studiestedet er også den højeste af de seks universiteter: 40 procent. Her indtager Aarhus Universitet duksepladsen med blot 13 procent.

Det harmonerer også fint med RUSK-undersøgelsen. Her svarede ni procent, at de aldrig deltager i sociale arrangementer, mens 23 procent tilkendegav, at det var mere end et år siden, de havde deltaget i et. Kun 14 procent havde deltaget i et socialt arrangement i RUC-regi indenfor den seneste måned.

 

Udvalgte%20figurer%20fra%20studiemilj%c3%b8.xlsx

Uddrag fra DJØF’s studielivsundersøgelse 2014.

Gode tiltag bør rykke

Rektor Hanne Leth Andersen, der har det som et af sine satsområder at udvikle campuslivet, er ked af de nye tal, men bestemt ikke opgivende:

“Jeg kan forstå på undersøgelsen, at de studerende fokuserer meget på at RUC ligger det forkerte sted, og det er det jo svært at gøre noget ved. Vi kan til gengæld arbejde med den opfattelse. Vi er nødt til at se stort på, hvor vi ligger og så fokusere på, hvad der er her.”

Og der er, understreger hun, stadigt mere. Et Studenterhus, de mange udendørs mødesteder, en moderniseret kantine, sportsbaner, FabLab og så videre.

Læs universitetsdirektørens blog om ‘RUC’s nye mødesteder’

Med hensyn til klagerne over manglende plads i undervisningslokalerne, så føler hun, at de få tilfælde af pladsmangel, altid i forbindelse med gruppedannelser ved semesterstart, bliver til vandrehistorier.

“Men selvfølgelig er der brug for moderne, fleksible huse, som bygning 21, der er blevet moderniseret. Det fortsætter vi med”, lover hun.

Det samme gælder det øvrige campus:

“Vi bliver ikke færdige. Det er en løbende proces og det skal genre gøre det sjovere, hyggeligere og mere spændende at blive herude. Også for VIP’erne (undervisere, vejledere og forskere)”.

Wenche Marit Quist har også noteret sig de mange nye tiltag, og synes de er lovende.

“Kunsten bliver at få de studerende til at se dem og til at bruge dem, og her tror jeg, det gælder om især at få fat i de nye studerende. De ældre har fået nogle vaner, som er svære at bryde”, råder hun og pointerer netop, at mange studerende efterspørger tættere kontakt til deres vejledere  –  altså VIP’erne som RUC-rektoren også vil holde på campus.

Både DJØF-chefen og rektor tror, at tallene vil være bedre næste år  –  netop fordi de nye studerende så vil have taget Studenterhuset o.s.v. til sig.

“Jeg tror altså, det vil flytte noget. Men det kommer ikke til at blive flytte hurtigt”, vurderer Hanne Leth Andersen.

Om ikke andet så vil fremdriftsreformen have en betydning, lyder det fra Wenche Marit Quist:

“Den vil nødvendigvis knytte de studerende mere til deres studier”.

På S-togs-nettet og flere studieboliger

Wenche Marit Quist giver lige som rektor Hanne Leth Andersen faktisk ikke så meget for argumentet om, at RUC ligger det forkerte sted. Det kan, som hun siger, “ikke forsvares, at en halv times togtur er så afgørende”. Men derfor kan man alligevel skubbe på. Hun foreslår flere studieboliger i Roskilde og Trekroner, også fordi det netop vil gøre det nemmere for de studerende at blive de fuldtidsstuderende, fremdriftsreformen gerne vil gøre dem til.

Hanne Leth Andersen drømmer på sin side om, at Trekroner Station bliver en del af S-togsnettet:

“Det vil gøre det mere tilgængeligt. DTU ligger jo ikke længere væk fra København end RUC, men de er på S-togsnettet, og derfor er det mere overkommeligt for de studerende  –  og deres venner!  –  at tage turen.”

Fotoreportage: Campus med liv på

Og hvorfor er det nu, at studiemiljø er så vigtigt? Mette Marit Quist:

“Studiemiljøet, både det fysiske og det psykiskel, har afgørende betydning for de studerendes trivsel. og hvis studerende ikke trives, så er der fare for, at de dropper ud”.

Udvalgte%20figurer%20fra%20studiemilj%c3%b8.xlsx

På et område er RUC’erne ikke de mest negative. Når det kommer til “fagligt motiverende campusmiljø” svarede flere studerende på AAU i hvert fald afkræftende.

Comments

 1. Martin Vitved Schäfer says:

  Kære Rusk.
  Jeg vil opfordre jer til i fremtiden at fjerne jeres arbejdsspørgsmål og interviewbider fra artiklen, inden I offentliggøre den.
  Mvh. Martin.

 2. Kære Martin,
  En meget betimelig opfordring. De er hermed slettet, og det var, hvis du skulle være i tvivl, en fejl. Tak for at gøre opmærksom på det.
  Bedste hilsener,
  Rasmus

 3. Mikkel Sørensen says:

  Jeg synes ikke at kunne se, hvor mange interview deltagere, der er tale om.

  • Også en betimelig efterspørgsel. DJØF skriver:
   Ud af de godt 1.100 besvarelser, er der 71 respondenter fra RUC. I de statistiske beregninger er der taget højde for antallet af respondenter. Så når der står angivet, at der er en signifikant forskel mellem uddannelsesstederne, så er der statistisk belæg for dette.

 4. Jacob Jørgensen says:

  AjAkn0v1O8By

  Synes godt nok det er en meget tynd påstand, basseret på 71 personer. Tror resultatet ville ændre sig alt efter, hvilket institut og om vi taler om 1. års eller kandidat studerende. Ydermere er der stor forskelle om det er aktive på RUC der er spurgt, eller tilfældige ved toget???

  • Den ansvarlige statistiker i DJØF siger god for det. Og RUSK’s egen spørgeskemaundersøgelse med 1000 respondenter fordelt på alle årgange og studier bekræfter det. Jeg vil lige undersøge, hvordan DJØF har fundet respondenter, men man kan da i hvert fald sige, at den tilfældige opsøgning i dette tilfælde er bedre end udelukkende aktive, da sidstnævnte ville give et misvisende billede. Jeg vender tilbage.

   • Så er der DJØF-svar:
    Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse udsendt til et repræsentativt udtræk af medlemmer af Djøf Studerende. Besvarelserne blev indsamlet i maj/juni måned 2014.
    Det er klart at jo mindre en stikprøve jo større vil usikkerheden være. Når vi ser på en stikprøve på 76, så er det vigtigste, at gruppen er repræsentativ, og det er den.
    Når vi kigger på om RUC adskiller sig fra de andre universiteter, så benytter vi en statistisk metode (z-test), der tager højde for stikprøvens størrelse. De steder, hvor vi skriver, at der er en signifikant forskel, der er altså testet at forskellen er signifikant i forhold til antallet af respondenter.

    • Andreas Peter Larsen says:

     Som Socialvidenskaber der har haft en del intensive kursuser i statik og nogle af de metoder mit egn fagforening (jeg er ironisk nok selv medlem af DJØF) nævner så kan jeg vist kun sige en ting: der en statisk signifikants for at der er været alt, for få respondenter til at kunne konkluderer noget validt ud fra den “undersøgelse”. Og det er metodisk den eneste form for signifikans der kan drages ud fra det.

     når DJØF siger at det er baseret på et “repræsentativt udtræk af medlemmer af Djøf Studerende” så må det være fordi der enten er overraskende få RUC´er der er medlem af DJØF (det ville give god mening – DJØFs RUC netværk har næsten været tæt på at lukke ned og blive slået sammen med kbh afdelingen) ELLER fordi undersøgelsen har appeleret utrolig lidt til dem.

     Der er nogle alm tommelfinger regler for at lave valid kvalitative undersøgelser der ikke blevet overholdt; fx reglen om at der skal være ca. 1000 respondenter der svare før man kan sige noget som helst (også selv om det er et kvalitetskrav der diskuters meget indenfor metoden). Uanset hvor meget man laver Z-test vil små antal respondenter stadigvæk forstyrre signifikansmålingen. Det mindste der kunne blive gjort ville være at tage medianen eller det rå antal personer der har svaret hvad istedet for procenttal.

     men den måske allervigtigeste pointe er at det kan ikke være rigtigt at 71 personer udtalelser skal fører til at vi skal til at ændre på studiemiljøets indretning og tradtioner. Vi kommer til at tage en meget vigtig debat på et utrolig spinkelt grundlag. Jeg vil gerne støtte enhver debat om RUCs studiemiljø men det skal sku være på baggrund af veludførte undersøgelser der lever op til de kvalitetskrav vi selv har lært i vores studier. Heck, med et helt institut med forvaltningsuddannelser burde vi sku nemt kunne få klaret den opgave .

 5. Jacob Jørgensen says:

  PH4NTXT5toRU

  Synes godt nok det er en meget tynd påstand, basseret på 71 personer. Tror resultatet ville ændre sig alt efter, hvilket institut og om vi taler om 1. års eller kandidat studerende. Ydermere er der stor forskelle om det er aktive på RUC der er spurgt, eller tilfældige ved toget???

Speak Your Mind

*