Forventningspres øger ensomhed blandt studerende

Share

Et stort pres på de unges tilværelse som studerende er med til at avle ensomhed på de danske uddannelser. To eksperter nikker genkendende til udviklingen.

klj

Et øget pres for at præstere er med til at øge de unges ensomhed, mener to eksperter.

Af Rasmus Valentin Kej

I disse år ligger der et massivt pres fra samfundet på landets unge om, at de skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid. Foruden dette krav skal de studerende også hive de høje karakterer hjem samtidigt med, at de skal have et stort socialt netværk, den rigtige tøjstil og kæreste. Men de høje forventninger kan skabe ensomhed blandt de studerende. Det vurderer to eksperter.

Psykolog Santos Paz Pérez, der er ansat ved Studenterrådgivningen i Roskilde, forklarer, at forventningspresset fra samfundet sammen med en række andre faktorer kan være med til at skabe en ensomhedsfølelse hos de danske studerende.

“Der er den studerendes indre forventninger og samfundets forventninger. Stemmer disse to visioner ikke overens, kan man risikere at føle sig utilstrækkelig og blive ensom,” forklarer Santos Paz Pérez.

Han fortæller desuden, at det er blevet svært at få delt sin ensomhed med hinanden. Folk vælger i stedet at trække sig tilbage, fordi det er svært at dele noget, man opfatter som en fiasko.

Uengagerede RUC’ere

Ensomme unge henvender sig også hos Ventilen Danmark, der er en frivillig og social organisation, som hjælper unge med psykiske problemer. Karen Lerstrup Pedersen, der er projektleder og Souschef i Ventilen Danmark, taler om nogle af de samme årsager til ensomhed blandt studerende som Santos Paz Pérez

“Samfundet forventer, at de unge er meget sociale, har en kæreste, masser af venner og er nysgerrige på verden,” fortæller hun.

Der er ikke plads til meget slinger i valsen, da der er et pres fra samfundet om, at de unge skal gennemføre deres uddannelser på kort tid

Det er ikke kun de to eksperter, der oplever, at de unge føler sig ensomme. I august 2015 udgav Dansk Magisterforening en undersøgelse, der påviste, at hver sjette studerende ofte føler sig ensom. Og sidste år gennemførte Djøf en studielivsundersøgelse blandt sine medlemmer, hvor det kom frem, at 23 procent af landets studerende følte sig ensomme på deres studie.

Især på spørgsmålet om hvorvidt de studerende deltager i både faglige og sociale arrangementer i forbindelse med studiet, skilte Roskilde Universitet sig ud. Her viste det sig, at hele 40 procent af Djøfs medlemmer ikke deltager i begge tilbud. Der skal dog tages et vidst forbehold for, at undersøgelsen kun indeholder svar fra 71 RUC’ere.

Både samfundets og den enkeltes ansvar

Især presset fra det omkringliggende samfund er skyld i, at de unge oplever ensomhed, fortæller Karen Lerstrup Pedersen.

“Der er ikke plads til meget slinger i valsen, da der er et pres fra samfundet om, at de unge skal gennemføre deres uddannelser på kort tid,” fortæller hun.

Læs også: RUC - et sted eller et fællesskab?

Det er dog somme tider vanskeligt at afgøre, om det kun er den enkelte person eller de overordnede, strukturelle problemer, der er årsag til ensomhed blandt studerende, forklarer Santos Paz Pérez.

“Det er mere komplekst,” siger han og uddyber:

“Hvis du er studerende og lider af ensomhed, vil du sjældent blive opsøgt af andre. Omvendt er du også selv med til at forme det samfund, du lever i, ved at holde dig tilbage og ikke opsøge andre, når tingene ikke fungerer”

Hjælpen er der

Ventilen Danmark, hvor Karen Lerstrup Pedersen er projektleder og souschef, har frivillige unge, der driver mødesteder, hvor ensomme unge kan komme og være sammen med jævnaldrende og få gode oplevelser.

Læs også: Præsten på Marbjerg Mark

Her har de ensomme unge også mulighed for at tale med de frivillige eller andre unge der benytter stedet ligesom dem selv om mere personlige eller alvorlige emner. Selvom man også kan have de dybere samtaler, der kan ligne Studenterrådgivningens, er det samværet og oplevelserne i gruppen af unge, der er det essentielle for Ventilen Danmark.

“Vi rådgiver eller behandler ikke, men lytter ud fra et princip om hjælp til selvhjælp,” forklarer Karen Lerstrup Pedersen.

I forhold til Ventilen Danmark holder Studenterrådgivningen i Roskilde samtaler med de, der henvender sig. Udover deres samtaler med unge, holder de også forskellige oplæg eller workshops, der vedrører de studerende.

Fakta

  • Dansk Magisterforbund udgav i 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette studerende ofte føler sig ensom.
  • Djøf lavede sidste år en studielivsundersøgelse blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viste at 23 procent følte sig ensomme på deres studiested. En stigning fra 2011 hvor 18 procent følte sig ensomme.
  • Hvert femte medlem af Djøf deltog ikke i både faglige og sociale arrangementer på deres studiested. Her skilte Roskilde Universitet sig ud med hele 40 procent af Djøfs medlemmer, der var uenig i, at de deltog i både faglige og sociale arrangementer. Undersøgelsen indeholdte svar fra 71 RUC’ere.

 

Speak Your Mind

*