Frit Forum svarer igen på karakterkritik

Share

Onsdag den 25. maj kritiserede SAMRådet blandt andet Frit Forum for ikke at have hørt de studerende ordentligt, før de foreslog at indføre karakterer på de samfundsfaglige metodeopgaver. RUSK har taget en snak med Frit Forum om hvorfor der er behov for karakterbedømmelser.

Mathias Lassen (tv.) og Jens Gustav Aagerup (th.) repræsenterer de studerende i SamBachs studienævn for Frit Forum.

Mathias Lassen (tv.) og Jens Gustav Aagerup (th.) repræsenterer de studerende i SamBachs studienævn for Frit Forum. Foto: Frit Forum.

Igår, torsdag den 26. maj, blev det besluttet i studienævnet for SamBach at indføre karakterbedømmelse på eksamensopgaverne i videnskabsteori, kvantitativ metode og videregående samfundsvidenskabelig metode med virkning fra 2017. Dette skete blandt andet med opbakning fra den studenterfaglige organisation Frit Forum, som stod på mål for et kritisk debatindlæg fra SAMRådet her på siden.

Læs SAMRådets kritik: Ja til feedback – nej til karakterer

For at høre begge sider af sagen tog vi her på RUSK kontakt til Frit Forums to studenterrepræsentanter i studienævnet for SamBach, Jens Gustav Aagerup og Mathias Lassen. De mener, at SAMRådet skyder ved siden af målet med deres kritik.

“Karakterer er jo ikke et mål i sig selv, de er blot et middel.” forklarer Mathias Lassen og uddyber: “Målet er, og har altid været, større kvalitet. Derfor er vi kede af enten/eller retorikken. Vi ser indførelsen af karakterbedømmelse som første skridt på vejen mod bedre feedback.”

Men det er korrekt, at det var jer, der foreslog studienævnet at indføre karakterer på metodeopgaverne?

“Ja, det er korrekt, at vi tog det op i studienævnet,” fortæller Mathias Lassen, der dog ikke vil tage al æren for forslaget:

“Men det kommer ikke kun fra os. Flere fra styregrupperne (red. De undervisere der står for planlægningen af undervisningen) har oplevet faldende engagement fra de studerende specifikt på metodekurserne, og de ser indførelsen af karakterer som en måde at styrke engagementet på.”

Jens Gustav Aagerup byder ind: “Det er jo heller ikke sådan, at vi ønsker at indføre karakterer på alt. Slet ikke. Men der er bred støtte om at indføre karakterer på netop metodekurserne.”

SAMRådet mener ikke, at de studerende er blevet spurgt om deres holdning til hvorvidt de vil have karakterer. Hvad siger I til den beskyldning?

Den beskyldning vil de to studenterrepræsentanter dog ikke have siddende på sig.

“Det synes jeg ikke man kan sige. Vi har jo længe kørt en kampagne for indførelsen af karakterbedømmelse, og har blandt andet startet en indsamling af underskrifter for indførelsen af karakterer,” svarer Mathias Lassen og henviser til, at vi opererer med et repræsentativt studenterdemokrati, hvor de studerende selv vælger hvem der skal repræsentere deres holdninger i studienævnet.

Jeg må være ærlig og sige, at jeg synes RUC har sovet i timen

Jens Gustav Aagerup mener ikke, at det vil være realistisk at afholde en form for stormøde for specifikt at høre de studerende om deres holdning til karakterbedømmelse:

“Vi oplever jo alle, hvor svært det er at få de studerende til rent faktisk at sige noget. Tag bare den lave deltagelse til uni-valget. Eller ved seneste studiemiljøundersøgelse, hvor kun fjerdedel deltog i undersøgelsen. Når vi har fået 3-400 underskrifter for indførelsen af karakterer, så betyder det jo ikke, at alle de andre er imod. Der vil være en stor midtergruppe, der simpelthen ikke går op i diskussionen.”

Hvordan forholder i jer til SAMRådets kritik af de didaktiske ulemper ved indførelsen af karakterbedømmelse?

“Jeg må være ærlig og sige, at jeg synes RUC har sovet i timen,” svarer Jens Gustav Aagerup rapt. Han fortsætter:

“RUC har været så bange for at komme til at ligne de andre universiteter, at vi har glemt, at vi rent faktisk også kan lære en masse af dem. Jeg synes ikke, at vi skal være for fine til at se på hvordan de gør andre steder.”

Mathias Lassen tilføjer: “RUC vil altid skille sig ud ved at fokusere på projektarbejdet, men på visse punkter, såsom indenfor helt basale metodefag, så må vi altså godt ligne de andre universiteter. Vi er gode til rigtigt mange ting her på RUC, men vi er simpelthen nødt til at blive bedre til de helt basale akademiske færdigheder.”

 

Speak Your Mind

*