Ja til feedback – nej til karakterer

Share

Torsdag den 26. maj skal Studienævnet for Sam-Bach tage stilling til hvorvidt der skal indføres karakterer på basisfagene for de samfundsvidenskabelige studerende på RUC. Dette får SAMRådet til at råbe op, da de ikke mener, at de studerende er blevet hørt om deres holdning til karakterer.

SAMRådet er de samfundsvidenskabelige basisstuderendes fagråd, og har to pladser i Sam-Bach studienævnet. Foto: SAMRådet

SAMRådet er de samfundsvidenskabelige studerendes fagråd, og har to pladser i Sam-Bach studienævnet. Foto: SAMRådet

Forfattet af  SAMRådet ved RUC ved Signe Tolstrup Mathiasen, Organisatorisk Næstformand og Johan Hedegaard Jørgensen, Formand

Feedback på skriftlige eksaminer og metodeopgaver er den eneste mulighed, vi studerende har for at blive dygtigere af at gå til eksamen og aflevere opgaver. Desværre er det tilfældet på SAM, at kun de, der er uheldige ikke at bestå de skriftlige eksaminer og metodeopgaver får muligheden for at modtage feedback fra underviseren. Dette er ikke godt nok. I SAMRådet synes vi, at alle studerende bør have krav på let adgang til relevant skriftlig feedback, uden at dumpe eksaminer eller at skulle igennem en administrativ jungle. Når Frit Forum i Studienævnet på SAM-BACH foreslår at indføre karakterer på kvalitativ og kvantitativ metode, er vi derfor i SAMRådet imod af flere grunde.

Først og fremmest synes vi, at indførelsen af karakterer er en dårlig idé på grund af den faglige udvikling, da man grundlæggende ikke lærer noget af at få en karakter. En karakter sætter blot et tal på ens præstation, som i bund og grund ikke er mere værd en betegnelsen bestået/ikke bestået. Der, hvor den faglige udvikling og læring sker, er når man får mulighed for at få et par uddybende ord fra sin underviser om, hvad man har gjort godt og hvad man kan gøre bedre næste gang.

Vi er ikke blinde for de begrænsninger, der er ved den måde, hvorpå metodefagene er strukturerede, og vi mener, at det er nødvendigt at gentænke indhold, struktur og relevans. I SAMRåd vil vi meget gerne understøtte en fælles proces for udviklingen af konkrete forslag til forbedringer. Et skridt i den rigtige retning er, at Studienævnet prioriterer tid og ressourcer på at sikre indførslen af effektiv og fremadrettet skriftlig feedback på vores opgaver og eksaminer, hvilket allerede blev besluttet i 2015. SAMRådet opfordrer derfor Studienævnet til at indføre feedback, i stedet for at hasteindføre karakterer og vi synes, at det er beklageligt, at Studienævnet ikke har rådspurgt sig hos os studerende i forbindelse med så drastiske ændringer i vores eksamensformer.

I et godt læringsmiljø bør der være mulighed for at afprøve hypoteser. Hanne Leth Andersen udtalte til fagbladet Gymnasieskolen i 2015, at studerende ofte ensidigt fokuserer på at få høje karakterer, uden at turde risikere at lave fejl eller kaste sig ud i forsøg. Derfor er det særlig problematisk at indføre karakterer på basisuddannelsen, da det er her den akademiske udvikling starter og det derfor er afgørende, at vi studerende får rum til for at søge alternative og interessante perspektiver. Karaktergivning er udtryk for en behavioristisk tankegang: at karakterer vil motivere og forbedre vore resultater. Vi stopper med at søge det, der er vanskeligt for ikke at fejle: Vi forvænnes med enkle løsninger, og en forståelse af, at der er faste og sammenlignelige svarmuligheder.

Udover de didaktiske ulemper er vi imod indførsel af karakterer, fordi det vil medføre en øget segregering mellem de ”gode” og de ”dårlige” studerende. Vi hører jævnligt i SAMRådet fra studerende, der har oplevet at blive spurgt under gruppedannelsen, hvilken karakter de fik i deres sidste projekt. Hvis karakterer gøres til den primære motivationsfaktor på studiet og dermed et mål i sig selv, vil det forstærke denne kedelige tendens, hvor grupper dannes på baggrund af tidligere karakterer, i stedet for ud fra fælles interesser og arbejdsvaner. Risikoen ved at studerende begynder at vælge karakterstrategisk er, at vi mister diversitet og bliver vant til kun at arbejde med mennesker, der er lig os selv. Indførslen af karakterer vil altså være med til at forstærke en negativ udvikling, som ikke alene medfører konforme studie- og gruppevalg, men svækker den sociale mobilitet.

Frit Forums ræsonnement for karakterkravet er bl.a. at det vil hjælpe os til at blive konkurrencedygtige i forhold til studerende fra andre universiteter, når vi ansøger om studiejob. I SAMRådet er vi meget kritiske overfor denne tankegang, og vi anerkender ikke den grundlæggende præmis i argumentationen – at vi skal og bør sammenligne os med de andre universiteter på baggrund af karakterer. Vi anerkender, at studiejob er med til at udvikle og fremme vores kompetencer til arbejdsmarkedet, men vi er ikke enige med Frit Forum i, at vi kun er konkurrencedygtige, hvis der står 7 i stedet for B på vores eksamensbeviser. Når det er sagt, mener vi desuden ikke, at formålet med at gå på universitetet er at få et studiejob, og det derfor ikke er Studienævnets opgave at tilrettelægge uddannelse ud fra dette.

I SAMRådet ser vi RUC som et kritisk pust i et ellers standardiseret universitetslandskab. Vi skal som RUC’ere være eksponenter for en kritisk, akademisk tankegang, for alternative muligheder og nye veje. Mange af de kompetencer vi opnår på RUC, og som vi skal sælge os selv på, kan altså ikke rummes i et tal.

Derfor er det nærliggende at spørge, om karakterer virkelig er den bedste løsning, vi kan finde?

Speak Your Mind

*