Rektoratets blog: Grib chancen for at komme helt tæt på RUC’s forskning

Share

Rektor Ib Poulsen drømmer om at RUC’s studerende engagerer sig mere i universitetets forskning  –  og at universitets forskere bliver bedre til at invitere de studerende indenfor.

Rektorat680-rektor

Rektoratets blog er på skift skrevet af prorektor Hanne Leth Andersen, rektor Ib Poulsen og universitetsdirektør                  Peter Lauritzen.

RUC’s læringsform giver jer som studerende en unik mulighed for at komme helt tæt på den forskning, der foregår på RUC. Grib denne mulighed for at komme tæt på forskningsprocessen hvad enten den sker i laboratoriet, på feltstudiet eller ved en fordybelse i forskningslitteraturens univers.

Peter Lauritzens seneste indlæg: Kvalitet på universiteterne i 2014

Ud over den forskningslitteratur I bliver henvist til af jeres vejleder, så spørg også jeres vejleder, hvordan hun eller han konkret ville gribe jeres kommende studenterprojekt an forskningsmæssigt. Vær proaktiv, nysgerrig og opsøgende  –  det er sådan, at de bedste og mest interessante projekter skabes, og det er vigtigt, at I som studerende tager denne opgave på jer og bruger muligheden. Det er blandt andet også sådan, at vi på RUC kan højne kvaliteten i uddannelserne.

Vær proaktiv, nysgerrig og opsøgende  –  det er sådan, at de bedste og mest interessante projekter skabes.

Jeg er ret sikker på, at det allerede sker mange steder rundt omkring, men omvendt tror jeg, det er vigtigt at minde hinanden om, at vi netop her op RUC har muligheden for at bringe forskningen på tæt hold, og aldrig bare må tage det for givet. RUC’s særlige arbejdsform  –  projektarbejdet  –  giver netop jer som RUC-studerende denne enestående mulighed.

Forskerens rolle

Min opfordring går også til alle RUC’s forskere og vejledere. Hvis vi på RUC skal lykkes med dette, og de studerende skal få et bedre indblik i og bruge den forskning, der finder sted på universitetet, til gavn for deres projekt, så kræver det, at RUC’s forskere og vejledere er så synlige og tilgængelige på RUC som muligt.

Det er ofte i det konkrete møde face-to-face, at de mest interessante samtaler om forskningen udspringer. Samtidigt ved vi jo, at input og spørgsmål fra studerende også kan inspirere og gavne forskernes arbejde.

Velkommen til et nyt semester på RUC, hvor jeg håber, at alle vil bidrage til, at forskningen og forskningsprocessen i endnu højere grad bliver bragt i spil i forhold til de studerendes projekter.

Speak Your Mind

*