Rektoratets blog: Kvalitet på universiteterne i 2014

Share

Uddannelsesministeren slår en åben dør ind, skriver universitetsdirektør Peter Lauritzen i Rektoratets nytårsblog

Rektorat680-direktør

Rektoratets blog er på skift skrevet af rektor Ib Poulsen, prorektor Hanne Leth Andersen og universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Så er 2014 skudt i gang. Både af årets nytårsraketter og af uddannelsesministeren.

Ministeren har de sidste måneder af 2013 og ikke mindst hen over julen slået sig op på, at ”nu” skal der til at være ”kvalitet, relevans og sammenhæng” i de videregående uddannelser (!). Og her mellem jul og nytår har Morten Østergaard udtalt, at der er for mange uddannelser, så nogle må lukkes, og at universiteterne har været for fokuseret på omsætning, og at universiteterne alene af den grund har oprettet nye uddannelser  –  altså for at få flere indtægter.

Jeg synes, det er nogle ærgerlige modsætninger mellem regeringen og universiteterne, der her bygges op.

For nu at tage det sidste først. I de syv år, jeg som universitetsdirektør har haft ansvaret for RUC’s økonomi, har jeg ikke en eneste gang hørt økonomiske argumenter for at oprette nye uddannelser på RUC  –  altså at oprettelsen af en given uddannelse skulle være en måde at ’purre penge sammen’ på for universitetet for nu at sige det lidt firkantet. Initiativer til nye uddannelser på RUC er alle taget af ildsjæle blandt undervisere og studerende, som har set en ny kombination af fagligheder, som de lige akkurat synes manglede i det samlede uddannelsesbillede. Altså nye uddannelser båret af faglige visioner  –  ikke af købmandstænkning (hvad jeg som universitetsdirektør måske godt kunne have ønsket mig mere af).

Kvalitet er ikke en ny målsætning

Ønsket om højere kvalitet i uddannelserne på universiteterne er ikke noget, den nuværende uddannelsesminister Morten Østergaard har opfundet. Her på RUC har vi i Rektoratet arbejdet med højere kvalitet som eksplicit målsætning i flere år. Vi har i flere år haft skarpt fokus på kvalitet forstået som kvalitet i uddannelse, forskning og i administrationen.

Den eksplicitte målsætning om højere kvalitet i uddannelserne har ligget som den røde tråd i stort set alle de uddannelsesinitiativer, RUC’s prorektor Hanne Leth Andersen har stået i spidsen for siden hun kom til (og som bl.a. udspringer af strategi ’RUC 2015’ fra 2010 – og hele akkrediteringsarbejdet). Ønsket om at styrke kvaliteten i uddannelserne på RUC lå også bag ved Rektoratets indstilling til RUC’s bestyrelse i foråret 2013 om at bruge 15 mio. kr. af det overskud RUC kom ud med i 2012 til ansættelse af 14 ekstra adjunkter på RUC i 2013 og 2014.

Administration som en styrke  –  ikke et onde

Den eksplicitte målsætning om højere kvalitet i forskningen lå bag den forskningsevaluering, RUC’s rektor gennemførte af samtlige forskningsområder på RUC i 2011/2012 (udsprang også af strategi ’RUC 2015’), og den eksplicitte målsætning om højere kvalitet i administrationen førte til, at RUC  –  som det eneste universitet  –  i sin udviklingskontrakt med uddannelsesministeren for 2012-2014 har indskrevet mål om at højne kvaliteten i administrationen på RUC (og hvor alle på RUC netop for anden gang har haft mulighed for at vurdere kvaliteten af RUC’s administration i en lille spørgeskemaundersøgelse (jeg kender ikke resultatet i skrivende stund).

Som ansvarlig for administrationen på RUC har det været min ambition, at vi i administrationen kan levere den bedst mulige kvalitet på så omkostningseffektiv måde som muligt  –  til gavn for kerneydelserne på RUC; uddannelse og forskning. Vi forsøger at holde de administrative udgifter nede, så flest mulige penge kan gå direkte til uddannelse og forskning, men samtidig levere høj kvalitet  –  og vi lader os måle på det. I den sammenhæng må jeg også anerkende det meget store engagement, jeg oplever hos de administrative medarbejdere på RUC. De vil gerne levere høj kvalitet  –  og løber også stærkt for at gøre det. Jeg tror i den sammenhæng dog, at vi har nået en smertegrænse for, hvad vi kan levere med de administrative ressourcer (antal hoveder og hænder), vi har nu. Den største udfordring for universiteterne på det administrative område er de mange forskellige styringsregimer, der af politikerne lægges ned over universiteterne.

Fælles mål

Folketinget har heldigvis vedtaget en fornuftig finanslov for universiteterne i 2014. Her på RUC får vi samlet lidt mere at gøre godt med i 2014 end i 2013, så vi har alle chancer for at holde fokus på  vores egen kvalitetsdagsorden i 2014. Samtidig vil vi spændt afvente ministerens udvalgs bud på den fremtidige kvalitet, sammenhæng og relevans i de videregående uddannelser.

Men mit nytårsbudskab er, at uddannelsesministeren slår en åben dør ind. Vi er naturligvis enige i ministerens målsætninger om kvalitet og relevans i universiteternes virke, og vi arbejder allerede stenhårdt med det her på RUC. Så i stedet for at tale forkerte modsætninger op, synes jeg vi skal koncentrere os om de fælles  –  og store  –  mål.

Godt nytår.

Speak Your Mind

*