Rektoratets blog: Lad os bruge kræfterne rigtigt

Share

De studerende har faktisk selvbestemmelse og er med på råd i RUC’s demokratiske processer, fortæller Hanne Leth Andersen. Hun står sammen med de studerende imod Fremdriftsreformen og politisk topstyring.

Rektoratets blog skrives på skift af rektor Hanne Leth Andersen (denne), prorektor Peter Kjær og universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Rektoratets blog skrives på skift af rektor Hanne Leth Andersen, prorektor Peter Kjær og universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Studenterrådet ønsker, at RUC bliver styret efter demokratiske principper som information, gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og reel medbestemmelse. Det skriver Studenterrådet i deres RUSK-blogindlæg ”RUC skal være Danmarks mest demokratiske universitet”. Og det kan jeg kun erklære mig enig i.

Læs også: Blog: RUC skal være Danmarks demokratiske universitet

Men måske er RUC allerede Danmarks mest demokratiske universitet? RUC’s ledelse går endog rigtig meget i dialog med de studerende, nok også mere end man gør på mange andre af landets øvrige universiteter fordi vi er så tæt på hinanden på et samlet campus og har en relativt flad struktur og en tradition for god anti-autoritet. Det betyder ikke, at vi ikke kan udvikle os, men lad os holde fast i proportionerne.

Studerende er med på råd

I RUC’s nye grundfortælling, som bliver en vigtig del af strategien for RUC de kommende år, er et af fokuspunkterne netop fællesskabet, den frie tanke, demokrati og tolerance. Det går jeg ud fra, vi alle mener, men idealerne stiller krav til os alle, både til ledelse, til medarbejdere og til studerende.

Læs også: Debat: Støttebrev til studerendes kamp for Et andet universitet på RUC

Nogle af de konkrete ønsker, Studenterrådet skitserer i blogindlægget, ligger til højrebenet. Fx bestemmer Akademisk Råd selv, om en studerende skal være næstformand. Det er da en god idé, men jo noget Akademisk Råd selv beslutter. Hvad angår HSU, så er det et medarbejderudvalg nedsat efter aftale mellem arbejdsmarkedets parter, men hvor rektoratet jo eksplicit har inviteret Studenterrådet til at deltage som observatører. Derudover er møderne generelt åbne for alle. Og ansættelsesudvalg til VIP kan fint rumme studerende. Det har rektoratet jo faktisk allerede besluttet efter ønske fra Studenterrådet. Det er ansvarsfuldt arbejde som de studerende udfører med stor dygtighed, sådan som jeg oplever det på RUC, så jeg kan ikke helt se, hvad problemet er. Andre forslag kan ikke gennemføres uden lovændring. Det må man arbejde på politisk.

Blokaden rammer forkert

Men lad os bruge tiden og kræfterne rigtigt. I dag blokerer ’Et andet universitet’ så igen rektoratet, og det rammer mange flere end rektor. Det forsinker processer,  som vi alle er afhængige af.

Læs også: Et Andet Universitet blokerer rektoratet - igen

Grundlæggende har jeg svært ved at se, hvordan ’Et andet universitet’ er mere demokratisk end de repræsentanter, der på demokratisk vis er valgt til RUC’s kollegiale organer. Hvorfor benytter de sig ikke af deres demokratiske mulighed for at sidde repræsenteret i disse organer? Jeg tror, der er behov for en diskussion af forståelsen af demokrati og legitimitet, hvis vi skal videre på en konstruktiv måde.

Jeg kan konstatere, at der er nogle ting, vi er enige om. Derfor mener jeg også, at ’Et andet universitet’ retter sin protest over fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen det forkerte sted hen.

Imod politisk styring

På RUC fastholder vi en studenterdreven undervisningsform og en konstruktiv og åben dialog på tværs af universitetet, med studerende i alle organer. Vi har gennemført to studiereformer og en studienævnsreform igennem disse kollegiale organer. Ligeledes har vi diskuteret os frem til løsninger på de mange udefrakommende tiltag, som jo er kommet i en lind strøm gennem de sidste 3-4 år. Jeg er fortsat imod fremdriftsreformen, fordi jeg mener, at vi på universiteterne kunne have lavet en bedre reform selv, og jeg finder, at metoderne til dimensioneringen er bagudskuende, men jeg anfægter ikke ledighedstallene, og mener at det er vigtigt, at universiteterne tager ansvar for, at deres kandidater kan komme i job efter endt uddannelse.

Læs også: Dimensioneringens konsekvenser ligger klar for RUC

Jeg er en trofast kritiker af de mange styrings- og kontrolsystemer, og jeg argumenterer mod et rigidt tælleregime. Jeg arbejder for uddannelseskvalitet og nytænkning af undervisning, og som det seneste har jeg sammen med Ralf Hemmingsen i et fælles debatindlæg meldt ud, at Danske Universiteter ønsker et gennemsyn af fremdriftsreformen. Det fik vi i sidste uge ministeren med på. Det er et resultat af politisk arbejde, og det skal vi se mere af.

Mit håb er, at RUC kan være et universitet, hvor studerende, medarbejdere, VIP såvel som TAP, og ledelse står sammen i et fællesskab, hvor der er plads til at være kritiske over for hinanden, men også konstruktive. Det kræver dialog og gensidig respekt. Det kræver, at ingen tager patent på sandheden eller demokratiet.

Speak Your Mind

*