Rektoratets blog: Struensee-rapport er forslag ikke beslutninger

Share

Rapporten fra Struensee og Co. er et arbejdsredskab og er ikke et udtryk for endelige beslutninger. Det er bestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger om besparelser på baggrund af indstillinger fra universitetsledelsen.

Peter Lauritzen har det øverste ansvar for sikkerheden på campus.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen. Foto: RUC.

Det står klart, at RUC skal spare cirka 110 millioner kroner over de næste fire år. Torsdag den 28. januar sendte vi i rektoratet et nyhedsbrev ud til RUC’s ansatte og studerende, hvori vi linkede til universitetsledelsens indstilling til bestyrelsen om, hvilke besparelser vi foreslår igangsat. Samtidig linkede vi til den rapport, som konsulentfirmaet Struensee og Co. har lavet for os, så ansatte og studerende kunne se, hvilke overvejelser der lå til grund for vores indstilling til bestyrelsen.

Efterfølgende har RUSK publiceret en artikel om forslagene i Struensee-rapporten, men det giver ikke det fuldstændige billede at tillægge rapporten så stor vægt, som der bliver gjort i RUSKs artikel. Rapporten er et arbejdsredskab med forslag til besparelser, men skal ikke ses som et beslutningspapir.

Lige nu er det centrale dokument den indstilling, som universitetsledelsen har lavet, og som bestyrelsen skal tage stilling til på et bestyrelsesmøde den 16. marts.

Det er rigtigt, at universitetsledelsens indstillinger tager udgangspunkt i forslagene fra Struensee og Co., men det er ikke ensbetydende med, at man kan føre hver indstilling direkte tilbage til et forslag fra konsulentfirmaet, for der er flere eksempler på, at vi er gået i en lidt anden retning, end Struensee har foreslået.

RUSKs artikel gennemgår Struensees forslag til fag, der kan sammenlægges eller lukkes, men i universitetsledelsen opfatter vi disse forslag som eksempler, og det skal ikke ses som en plan.

Vores indstilling til bestyrelsen omfatter besparelser, som svarer til cirka 70 procent af de besparelser, som kataloget fra Struensee når op på. Rapporten rummer besparelsesforslag for over 150 millioner kroner, så vi har mulighed for at vælge de forslag, som er mest hensigtsmæssige.

Følger ikke rapport slavisk

Lad mig komme med et par eksempler, der illustrerer, at man bør lægge større vægt på at læse universitetsledelsens indstilling end Struensee-rapporten.

RUSKs artikel gennemgår Struensees forslag til fag, der kan sammenlægges eller lukkes, men i universitetsledelsen opfatter vi disse forslag som eksempler, og det skal ikke ses som en plan. Der vil også indgå andre overvejelser, når der skal træffes beslutninger om fag og uddannelser.

Et andet eksempel fra RUSKs artikel er, at den gennemgår et forslag fra Struensee om, hvordan RUC kan spare penge på bygninger. Men universitetsledelsen foreslår en helt ny model, som ikke indgår i rapporten fra Struensee. Dette forslag handler om, at bygning 30 forsøges overdraget til en anden lejer, og at størstedelen af fællesadministrationen og en del af Institut for Mennesker og Teknologi flytter over i en istandsat bygning 03. Derudover bliver bygning 10 opgivet.

Indstillingen fra universitetsledelsen rummer besparelser på 95 millioner kroner af de cirka 110 millioner kroner i alt, som RUC skal spare. De resterende 15 millioner kroner skal vi finde inden 2019.

Det er min opfordring, at man lige nu i højere grad støtter sig til universitetsledelsens indstilling end til rapporten fra Struensee og Co., når man vil følge med i, hvad der sker i forhold til de fornødne besparelser. Og vi skal nok sørge for at holde både studerende og medarbejdere orienteret løbende.

Speak Your Mind

*