Rektors årsfesttale: Et ambitiøst universitet

Share

Den egentlige årsfest, også kaldet den officielle årsfest, foregår i Store Auditorium med taler, prisoverrækkelser og efterfølgende reception. Hovedindslaget er rektor Hanne Leth Andersens årsfesttale, som RUSK her bringer i sin helhed  –  til dem der f.eks. havde fokus på den anden, uofficielle årsfest.

Hanne Leth Andersen holder i år sin første årsfesttale efter tiltrædelsen. Foto: Uffe Weng

Hanne Leth Andersen holder i år sin første årsfesttale efter tiltrædelsen. Foto: Uffe Weng

Kære gæster, kolleger, studerende,

Hjerteligt velkommen til jer alle, og tak fordi I er mødt op i dag til RUC’s årsfest. Festen hører med til kernefortællingen om universitetet. Vi fejrer et ungt, nyt og dog klassisk universitet. I sine kerneaktiviteter ligner RUC andre forskningsbaserede universiteter: samme internationale højeste faglige stræben og standard, samme lovgrundlag, samme forskningsetiske værdier – og så er RUC alligevel helt særligt.

Profil

Vi fejrer et universitet med stærke traditioner for tværfaglighed og kritisk undersøgelse af sin omverden, med tradition for forskning der udvikles i aktivt samspil med denne omverden, teoretisk såvel som empirisk og praktisk, en forskning som adresserer grundlæggende udfordringer i samfundet og søger efter viden, kunnen og alternativer;

Det er der god grund til i den verden vi lever i. Midt i krig og usikkerhed har vi mere end nogensinde brug for videnskaben. Viden og forskningsbaseret uddannelse fører til civilisation og bekæmpelse af konflikter.

RUC’s rolle er fortsat inspiration og provokation, fortsat vilje og evne til at være dagsordenssættende, i front, på kant, konkret. RUC’s rolle er fortsat at vi diskuterer, argumenterer og sætter os selv i spil.

Vi fejrer et værdibaseret universitet der er dedikeret til at undersøge og udfordre verden i alle dens kroge og afskygninger: mennesker, natur, teknologi og samfund, og byde sig til med alternative vinkler og muligheder; undersøge og udfordre den samfundsskabte ulighed, den sociale arv, teknologiens og globaliseringens påvirkninger og de mange miljøudfordringer, og skabe nye mulighedsrum for bæredygtighed, sundhed, velfærd og dannelse.

Læs også rektors tale til de nye studerende for en måned siden

RUC’s pædagogiske projekt er blevet til en stor del af RUC´s identitet og legitimitet. RUC’s rolle er fortsat inspiration og provokation, fortsat vilje og evne til at være dagsordenssættende, i front, på kant, konkret. RUC’s rolle er fortsat, at vi diskuterer, argumenterer og sætter os selv i spil.

Det er vigtigt at vi sammen med andre universiteter protesterer mod de tendenser til kvantificering som reducerer komplekse menneskelige og sociale sammenhænge, mod prioriteringen af økonomisk tankegang inden for alle arbejds- og fagområder, og styringslogikker og kontrolsystemer der falder over hinandens ben. Det er vigtigt at vi forsvarer universitetsideen og forholder os til vilkårene for akademisk ledelse, fordi vi har et ansvar for den frie forskning og den frie tænkning der kan flytte grænser. Det er universitetet som grundvilkår.

”Et universitet bibringer viden på opfindsomme måder … Et universitet, som ikke er i stand til det, har ingen eksistensberettigelse. Den atmosfære af begejstring, som skyldes fantasifuld tænkning, forandrer vores viden. En kendsgerning er ikke længere blot en kendsgerning: den er iklædt alle sine muligheder”

–  Alfred North Whitehead 1929. The Aims of Education and Other Essays, MacMillan, New York 1929

Lad os huske det hver dag: et universitet er ikke blot viden, ikke blot lærebøger, men forandring af viden. Det gælder også for hver enkelt af os, og for hver enkelt studerende at man skal opbygge og skabe sin egen viden og forståelse, med udgangspunkt i sin egen personlighed og egen vilje og motivation.

”Uddannelse er ikke noget man får, det er noget man skaber” (Reality Bites, RUC)

Kritisk forskning

RUC forandrer viden igennem kritisk forskning. Ordet kritik kommer af det græske ”krinå”, som betyder dom eller skelnen. Man kan ikke skelne uden stor indsigt og bevidsthed. Kritik går imod banalisering og søger efter sandhed og retning. Det er det uendeligt store som forskningen gør os til en del af på universitetet. Det er derfor universiteterne har brug for mod, engagement og uafhængighed.

RUC forandrer viden igennem kritisk forskning.

RUC’s forskere markerer sig nationalt og internationalt i forskningsfællesskaber, i samfundet og i medierne.

Jeg er stolt af RUC, når jeg ser forskningsbaserede kritiske artikler eller indlæg og debat i medierne, der går mod strømmen eller peger på nogle af klichéerne og siger hvornår kejseren ikke har noget tøj på. Eller tilføjer nye uventede vinkler til aktuelle spørgsmål og debatter, historiske, naturvidenskabelige eller etiske grundspørgsmål i forhold til det vi forstår som hverdag og virkelighed. Forskning der går ind og tager fat der hvor det gør ondt eller hvor der kan gøres mere. Globalisering, byplanlægning, miljø eller transport med nye ideer og muligheder. Grundforskning i seje væsker og deres egenskaber og enorme anvendelsesmæssige potentialer. Forskning der stiller skarpt på politisk kommunikation, fremmedhad, vækst eller forbrug. Forskning der publiceres så den bliver synlig internationalt og flytter grænser.

Læs også: RUC tildelt lille del af forskningsmidler

Jeg er stolt over de dygtige RUC-forskere der har gjort sig fortjent til udmærkelser og priser. Inden for de seneste måneder har Rasmus Kleis modtaget Tietgenprisen, og Jesper Ryberg Carlsberg-fondens Forskningspris. Jesper Ryberg leder den tværfaglige forskningsgruppe Research Group for Criminal Justice Ethics. Rasmus Kleis er en del af et af RUC’s satsningsområder: Magt, medier og kommunikation. Disse dygtige forskere og forskningsgrupper er eksempler for os alle, og de står ikke alene.

Læs om Rasmus Kleis’ pris

Studenterprojekter i samarbejde

RUC er også i høj grad de studerende. RUC tiltrækker engagerede studerende, der kan selv og vil selv. Igennem projektarbejdsformen ser vi at forskning og studenterprojekter kan flytte grænser, dybt nede i fagligheden og langt ude i virkeligheden. De studerende lærer at forbinde forskellige vidensområder og deres anvendelse i det virkelige liv.

Roskilde Universitet faciliteter samarbejdet mellem studerende og virksomheder, gennem særligt tilrettelagte praktikforløb og projektsamarbejder. I 2013 indførte vi praktikmulighed i alle vores kandidatuddannelser, hvilket giver alle kandidatstuderende mulighed for at komme i praktik uden at forlænge studietiden – og vi har udvidet antallet af samarbejder betragteligt. Det er ikke bare noget man kan tælle i en udviklingskontrakt – det er også noget vi vil. Netværk og samarbejde er essentielt for universitetet.

”Det netværk du skaber her, er superstærkt. Og det er en del af at gå på universitetet, især på RUC”. (RUSK, fra RUC Camp, Roskilde, HUM TEK)

Igennem projektarbejdsformen ser vi at forskning og studenterprojekter kan flytte grænser, dybt nede i fagligheden og langt ude i virkeligheden.

De studerende ruster sig til arbejdslivet gennem projektarbejdsformen, både fordi det er en stærk læringsform og fordi den er en autentisk arbejdsform, der også findes også ude i virkeligheden. Samtidig er det en model der giver rum for innovation og entreprenørskab.

Vi skal fortsat pudse projektarbejdsformen op og bruge den på nye kreative måder. Kvaliteten i vejledningen er et fokusområde på RUC. Kvalitet som fælles ansvarlighed i faglige miljøer. Vi skal arbejde med at vejledningen altid er i top og at der er nok af den.

Tværfaglighedsreformen

Kvaliteten i uddannelserne skabes gennem høj faglighed og gennem høj tværfaglighed. Lige nu er RUC ved at løfte en meget stor udfordring og ændre på sine grundvilkår i uddannelserne.

Den reform af kombinationskandidatuddannelserne som RUC er ved at gennemføre, med mange menneskers engagerede indsats, den tager stilling til hvilke tværfaglige uddannelser vi vil tilbyde de studerende. Vi fastholder en stor valgfrihed, men man kan, når reformen er helt gennemført, være sikker på at studienævn og forskere står inde for de kombinationer vi udbyder. Tværfagligheden er ikke længere op til den enkelte studerende, men et resultat af den studerendes valg og universitetets opbakning og undersøgelse af den konkrete faglige kombination.

Samtidig har vi skabt mere specialiserede uddannelser på kandidatniveau. De er lettere at få øje på udefra og det er vigtigt for RUC at begge slags uddannelser er tilgængelige, også for bachelorer fra andre universiteter, nationalt og internationalt.

RUC har unik viden om og pædagogisk indsigt i hvad tværfaglighed kan tilbyde de studerende. Tværfaglighed er en nødvendighed i problemløsningen i fremtiden. Isolerede fagområder kan ikke levere svar uden kontakt og samarbejde. Økonomernes fremskrivninger ser ikke grønne revolutioner, bytteøkonomi, teknologiske paradigmeskift eller for den sags skyld fremtidens menneskers indsigt i hvad der giver indhold og værdi i tilværelsen.

”Vi har brug for humanister fordi de kan kritisk se på det naturvidenskaberne og økonomer tager for givet.” Slavon Zizek.

Det gælder begge veje.

Dimensionering af uddannelser

I den politiske diskussion om dimensionering af uddannelser er det vigtigt at vi på RUC, og på de danske universiteter i det hele taget, bidrager til at man kommer ud over snævre fremskrivninger og øjeblikkelige konjunkturer.

Vi skal tage ansvar for vores studerende, og vi skal lægge vægt på at relevant uddannelse ikke blot handler om at blive ansat i forudsigelige jobfunktioner, men også om at kunne bruge sine kompetencer i nye og uudforskede sammenhænge. Det gælder i særlig grad de fagbaserede og metodeorienterede uddannelser, i mindre grad professionsuddannelserne.

Universiteterne skal kende til og holde øje med arbejdsmarkedet og de efterspurgte jobkompetencer. Men lad os bevare vores sunde fornuft og være ydmyge når det gælder om at spå om fremtiden. Ingen kan forudsige præcis, hvad arbejdsmarkedet har brug for om 5, 10 eller 15 år. Hvis vi alene lader arbejdsmarkedet definere uddannelserne ud fra hvad de har brug for nu og her, kan det bremse udviklingen af vilde idéer og fornyelse. De videregående uddannelser skal forløse så meget talent og forskellighed som muligt. Kun sådan kan vi fortsat udvikle det stærke og trygge samfund vi har fået medansvar for.

RUC vil være et mødested: Campus, netværk og dialog på tværs

Lad mig slutte med en invitation til alle, både interne og eksterne, danske og udenlandske. Vi sætter nye sejl til, fra rektoratets side, på institutterne, blandt de ph.d.-studerende, i projektarbejdet, i praktikken, på debatmøder, i møder med Roskilde by og erhverv, Roskilde festivalen, DTU, og når vi opbygger vores nye internationale netværk af ambitiøse kritiske universiteter. Vi vil bevægelsen, fornyelsen.

Vi vil bevægelsen, fornyelsen.

RUC’s campus er det konkrete mødested. Her skaber vi i disse år nye fælles rum. RUC har fået et FabLab hvor man kan komme ind fra gaden med sine innovative ideer og møde ildsjæle fra RUC; vi har netop indviet Trekronerhub med skaterbane, multisportsbane og opholdssteder nede ved søen, vi har Streetscape bag ved bygning 1, med multisportsbane, strandbar og udendørs møderum. I bygning 21 har vi skabt et nyt og fleksibelt læringsrum ud af en af de gamle bygninger. Vi har indviet et studenterhus drevet af de studerende og en helt ny laboratoriebygning, skabt til tværvidenskabelighed og studenterinddragelse.

Læs universitetsdirektørens blog om ‘RUC’s nye mødesteder’

Tak for stor opbakning og aktivitet overalt på campus: fortsæt, deltag, berig universitetet, organiser jer, deltag i debatten, marker jeres vinkel, jeres kritik, jeres begejstring, orienter jer via RUC’s uafhængige universitetsavis RUSK, tal sammen på tværs af fag, uddannelser, medarbejdergrupper. Lad der være højt til loftet. Vi vil fortsat være et ambitiøst universitet.

Det ligger i de spirer til ny strategi vi har lagt, og i den vej der tegner sig når vi debatterer RUC i kollegiale organer, ledelse, bestyrelse og på alle de uformelle mødesteder som også er fulde af betydning.

Jeg tror og håber at vi deler en ambition om at være et universitet hvor vi lytter til hinanden på tværs af fag og ansættelsesforhold. Kollegialitet og trivsel hænger også sammen med fælles visioner og stolthed over at være en del af et unikt universitet der har realiseret noget af det forskningsmæssigt og læringsmæssigt som mange universitetsfolk drømmer om rundt omkring i verden. Et universitet som er klar til at rykke rigtig stærkt videre. Jeg glæder mig SÅ meget til et nyt år på RUC!

Speak Your Mind

*