RUC er stærkt repræsenteret ved kommunalvalget

Share

Der er ikke lang tid til kommunalvalget, og kandidaterne har travlt med at gøre opmærksom på dem selv og deres mærkesager. Det gælder også kandidaterne Rune Dybvad (S), Thomas Holm Monberg Jensen (SF) og Mads Præstegaard (SF), som alle tre er studerende på Roskilde Universitet.

Politikerne kan stadig stemme dørklokker - eller i dette tilfælde blot banke på kollegiedøre. Foto: Cecilie Amalie Lang.

Politikerne kan stadig stemme dørklokker – eller i dette tilfælde blot banke på kollegiedøre. Foto: Cecilie Amalie Lang.

Det er mandag aften lige omkring to uger før danskerne skal stemme til kommunalvalget. En kandidat er nået fra ottende til anden etage på Kollegiet Østerbrogården på Blegdamsvej i København. Han banker på og fortæller om sine mærkesager til de unge, der åbner døren ind til deres værelse. Udenfor de døre, som ikke bliver åbnet, hænger kandidaten en pjece med et billede af ham selv på. Efterhånden har han fået en speciel banketeknik efter slavisk at have gået op og ned ad gangene. Hans navn er Rune Dybvad, og han stiller op for Socialdemokraterne til Københavns Borgerrepræsentation.

Udover at være en kandidat til Kommunalvalget er Rune Dybvad også studerende.

Han er RUC-studerende.

Spørgsmålet er, hvordan det store politiske arbejde, der er op til et valg, harmonerer med et liv som studerende. Rune Dybvad fortæller, at arbejdet i forbindelse med valget er ret tidskrævende, hvilket til dels går udover studiet:

”Jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke er gået til ret mange forelæsninger i det her semester. Det er jo klart, det tager tid. Sådan er det altid at være engageret. Det tager jo tid fra nogle af de andre ting, der også er vigtige. Så må jeg prøve at hente det ind lidt senere.”

S-kandidatens prioritering af tiden i valgkampen har han tilfælles med de to andre RUC-kandidater Rusk har været i kontakt med. Mads Præstegaard, der stiller op i Roskilde Kommune, fortæller:

”Jeg har ét kursus om ugen, og jeg tager det kursus og prøver at forstå det, men lige nu har jeg så meget, at jeg har svært ved at nå at læse op til det. Lige nu er det politikken, der får forret, og som jeg prioriterer, fordi det er virkelig nu, at det rykker. ”

Thomas Holm Monberg Jensen, som stiller op i Gladsaxe Kommune, beskriver også hvordan det kan være vanskeligt at få tid til både politisk arbejde og studiet, og at det også kan gå ud over projektgruppen.

”Jeg bliver nødt til at sige til min gruppe, at jeg nogle gange bare ikke kan være der. I de her tre uger er jeg ikke meget værd i en gruppesammenhæng. Jeg har ret travlt,” indrømmer han.

Mere fleksible

Til gengæld kan det være en fordel for de tre kandidater, at de er studerende, da de dermed er mere fleksible og for eksempel kan deltage i flere vælgermøder end andre politisk
engagerede, der har fuldtidsarbejde. Mads Præstegaard fortæller:

”I kommunalvalg er der mange vælgermøder, der kan være tredive møder på femten dage, som ligger i dagstimerne. Derfor kan jeg mere end mine partikammerater, der umuligt kan tage fri.”

Mads Præstegaard er en af de mange RUC'ere der stiller op til kommunalvalget. For SF i Roskilde Kommune.

Mads Præstegaard er en af de mange RUC’ere der stiller op til kommunalvalget. For SF i Roskilde Kommune.

På trods af de unges politiske interesse og engagement, kan der måske være nogen, der ser skævt på de unge kandidaters status som studerende og deres kompetencer i forbindelse med politisk arbejde. De tre unge kandidater er uenige. De mener ikke at deres begrænsede livserfaring og erfaring fra arbejdsmarkedet sammenlignet med andre kandidaters er en hæmsko.

Rune Dybvad stiller et retorisk spørgsmål:

”Hvad er erfaring? Jeg har masser erfaring i at være studerende. På den måde kender jeg de studerendes vilkår rigtigt godt, og jeg ved hvilke udfordringer, de studerende står med.”

Mads Præstegaard giver også udtryk for, at hans status som studerende medvirker, at han forstår de unge.

”Jeg kan tale med 16-årige og 20-årige på en hel anden måde end dem, der har arbejde, bil, hus og to børn. Jeg kan forstå, hvad de siger til mig, og jeg kan sætte mig ind i de problemer, de har,” erklærer han.

Thomas Holm Monberg Jensen mener, at respekt ikke er noget man får, men noget man fortjener, og at det gælder, uanset hvilken uddannelse man har. Derudover gør han opmærksom på, at de politisk aktive kommer fra mange forskellige baggrunde, og at ens baggrund ikke spiller en vigtig rolle:

”Når det kommer til konkrete sager, lytter man til, hvad folk siger, uanset hvad de arbejder med. Jeg blev tildelt nogle af de områder, jeg er interesseret i, og så ved du naturligt meget om dem. Er man interesseret nok i et emne, ved man helt naturligt noget om det.”

Ikke meget lydhørighed

Rune Dybvad har nu banket på alle døre på anden sal. Nu venter første sal, hvor der dog heller ikke er meget held. Der er ikke mange af de unge beboere, der er hjemme, men en pige åbner sin dør og lytter interesseret til, hvad den unge kandidat har på hjerte. Andre unge lytter kun kort og mindre interesserede til, hvad kandidaten brænder for. De vil hellere tilbage til det, de var i gang med, inden der blev banket på deres dør.

Thomas Holm Monberg Jensen stiller op for SF i Gladsaxe Kommune.

Thomas Holm Monberg Jensen stiller op for SF i Gladsaxe Kommune.

Hvis man ser bort fra de intense uger, hvor valgkampen står på, lader det til, at det politiske arbejde godt kan harmonere med de unges status som studerende. I kombination med bestemte fag kan det politiske arbejde endda fungere som en form for studiejob og kan derfor, ifølge Thomas Holm Monberg Jensen, ligge i forlængelse af studiet:

”Jeg studerer Politik og Administration, og så skal jeg studere geografi bagefter. Det er et vanvittig relevant studiejob, jeg har med at være lokalpolitiker. Det harmonerer jo rigtigt godt.”

Rune Dybvad studerer også Politik og Administration, men kombineret med historie. Han forklarer også, hvordan det politiske arbejde og studie ikke udelukker hinanden, og endda fungerer godt sammen, da hans fag kan bidrage til hans forståelse af samfundet, som han forsøger at ændre.

”Det er to fag, der forholder sig til samfundet, og hvordan man historisk har indrettet samfundet, og hvordan man i dag indretter samfundet. Det synes jeg egentlig spiller ret godt sammen med, at jeg gerne vil ind og skrue lidt på de skruer, der er i Københavns kommune,” forklarer han.

Udover de fag, som Roskilde Universitet tilbyder, er der også andre faktorer, der er med til at påvirke de unge kandidaters politiske engagement. De tre kandidater har det tilfælles, at de allerede inden de startede med at studere havde en interesse for politik og var politisk aktive. Derfor har RUC ikke vækket lysten til at udføre politisk arbejde, men de forklarer alle tre, at RUC som universitet alligevel har haft indflydelse på deres politiske engagement og arbejde. Thomas Holm Monberg Jensen er af den opfattelse, at RUC’s gruppeorienterede tilgang er begyndt at påvirke hans måde at agere på, når han arbejder, og at gruppearbejde som arbejdsform er noget universitetet kan bidrage med:

”RUC har påvirket mig i den grad, at jeg har fået endnu mere fokus på at samarbejde med de andre, så det ikke bare er min fløj eller parti, der skal have alt igennem. Vi Har en lidt mere konsensuspræget tilgang til tingene, og det synes jeg er sundt, at det ikke bare er nogle få, der skal sidde og gennemtrumfe en masse ting. Det synes jeg, er det primære.”

Rune Dybvad, der også er politisk aktiv for Frit Forum på RUC, tilføjer, at det har været givende for ham, at RUC for det første er et miljø, hvor man bliver udfordret i forhold til sine holdninger til samfundet, og hvordan man ser på sig selv og andre mennesker. For det andet har det påvirket ham, at man hele tiden tager udgangspunkt i, hvordan virkeligheden ser ud og udfordrer den gennem teori og projekter.

RUC-påvirkningen

Rune Dybvad sætter egenhændigt og i nattens mulm og mørke endnu en valgplakat med hans eget ansigt på op i København. Foto: Cecilie Amalie Lang.

Rune Dybvad sætter egenhændigt og i nattens mulm og mørke endnu en valgplakat med hans eget ansigt på op i København. Foto: Cecilie Amalie Lang.

Roskilde Universitet har altså haft betydning for de tre unge kandidaters politiske arbejde. Deres svar er dog forskellige, når de bliver spurgt ind til, om der er nogle områder på RUC, som de er utilfredse med, eller nogle oplevelser som de har haft som studerende, som har påvirket deres politiske interesser. Thomas Holm Monberg Jensen mener, at der er områder på universitetet, som man kan være irriteret over, men de er ikke skyld i hans fortsatte engagement indenfor politik. Mads Præstegaard fortæller omvendt, at de ting han har oplevet ude på universitetet har haft indflydelse på de områder, han har fokus på:

”Det ville være underligt hvis man havde gået et sted i fire år, og det ikke havde påvirket en på en eller anden måde.”

Og Rune Dybvad mener, at hans status som studerende, er med til at bestemme de temaer, som han vælger indenfor politik.

”Man kan sige, at jeg også vælger temaer ud fra de interesser, jeg selv har, og andre studerende også har. Der er en grund til, at jeg vælger at køre på nogle temaer, som også er aktuelle for studerende.”

S-kandidaten på kollegiegangen er især utilfreds med ét forhold på RUC. Han mener ikke at universitetet anerkender, at de studerende primært bor i København. Det tror han, at han kan kompensere for i Københavns Borgerrepræsentation.

Efter at have banket på samtlige døre på Kollegiet Østerbrogården bevæger Rune Dybvad sig udenfor i novemberregnen. Han skal hænge en valgplakat op i lygtepælen, så de unge kan få øje på ham, de har været i tale med i dag, hver gang de bevæger sig udenfor deres hjem. Herefter går turen til det næste kollegium, hvor RUC-kommunalvalgskandidaten vil fortsætte sit arbejde for at blive valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation.
Fakta

RUC-kandidaterne til kommunalvalget

 • Studerende Rune Dybvad for S i København Kommune.
 • Studerende Allan Ahmed for Enhedslisten i København Kommune.
 • Professor John Andersen for Enhedslisten i København Kommune.
 • Studerende Kasper Bjerring Petersen for Enhedslisten i København Kommune.
 • Studerende Søren Vilstrup for De Radikale i Københavns Kommune.
 • Studerende Bjarne Ibsen for De Konservative i Frederiksberg Kommune.
 • Studerende Mads Præstegaard for SF i Roskilde Kommune.
 • Studerende Daniel Nayberg for Enhedslisten i Roskilde Kommune.
 • Studerende Karsten Hald Jacobsen for Enhedslisten i Roskilde Kommune.
 • Studerende Thomas Holm Monberg Jensen for SF i Gladsaxe Kommune.
 • Studerende Frederik Bang for Liberal Alliance i Hillerød Kommune.
 • Studerende Sabah Abid for Socialdemokratiet i Høje Taastrup Kommune.
 • Studerende Krista Bjerknæs Fallesen for DF i Region Hovedstaden.
 • Studerende Sofie Amalie Blomsterberg for Venstre i Region Hovedstaden.
 • Studerende Cecilia Alexandra Juhler-Toxværd for Enhedslisten i Region Hovedstaden.
 • Studerende Asger Simon Rønn Jensen for De Radikale i Region Hovedstaden.

Har vi glemt nogen? Skriv til os.

Speak Your Mind

*