RUC glimrer ved sit fravær på den største forskningskonference på dansk jord nogensinde

Share

RUC deltager næsten ikke på den store ESOF2014-konference, der afholdes i København om en uge. Og måske er man i det hele taget ikke god nok til at udnytte de muligheder, der findes i europæisk regi, lyder kritikken. RUSK tager en stikprøve på universitetets internationale engagement.

Hovedparten af ESOF2014-eventet vil finde sted i Carlsbergbyen  -  og man vil komme til at kigge langt efter RUC'ere. Foto: ESOF

Hovedparten af ESOF2014-eventet vil finde sted i Carlsbergbyen  –  og man vil komme til at kigge langt efter RUC’ere. Foto: ESOF

Den 21.-26. juni er København vært for konferencen Euroscience Open Forum 2014, der er Europas største tværfaglige forskningsbegivenhed. Konferencen tiltrækker over 4000 forskere fra vidt forskellige felter, blandt andet 7 nobelpristagere, og desuden journalister, industrifolk og beslutningstagere fra hele Europa og har udover de nyeste forskningsresultater også fokus på forskningens betydning for og synlighed i samfundet som helhed. Interdisciplinaritet og samfundsrelevans er med andre ord i højsædet. Dyder, som også ofte bliver fremhævet på RUC.

Alligevel er universitetet stort set fraværende i det officielle program på konferencen. Som det eneste universitet har RUC kun i meget begrænset omfang involveret sig i begivenheden.

En mulighed for indflydelse

Og det er en skam, lyder det fra flere sider. Det gælder både ESOFs arrangører, der stadig håber på, at det når at ændre sig, men kritikken kommer også indefra.

“Det er et kæmpemæssigt problem,” siger Alfred Birkegaard Hansted, Ph.D-studerende på RUC, der blandt andet arbejder med tværdisciplinært forskningssamarbejde og selv deltager på konferencen.
“RUC er et visionært og spændende universitet, som har tværvidenskabelighed og samarbejde i centrum. Hvordan kan det så være, at man lader til at stå på sidelinjen?”

esof340

En af videnskabsfestivallens officielle logoer. Foto: ESOF.

ESOF’s rådgiver, David Budtz Pedersen, håber på bedre tilslutning fra RUC i slutspurten.

“Dette er en unik mulighed for alle universiteterne for at melde sig ind i kampen om europæisk indflydelse. Danmark er et lille land, og RUC er et lille universitet. Et af formålene med ESOF er netop at brande Danmark som vidensnation, og RUC hører i høj grad til i det billede. Men vores succeskriterium er ikke, at vi skal have noget ud af universiteterne, snarere at de skal udnytte os.”

Dette er en unik mulighed for alle universiteterne for at melde sig ind i kampen om europæisk indflydelse.

– David Budtz Pedersen, ESOF-rådgiver

Han bemærker, at der ikke er tale om en snæver fagkonference, hvorfor mange måske overser begivenheden, men at det netop er tværdisciplinariteten og kontakten til resten af samfundet, der gør ESOF til en unik mulighed for at få indflydelse på den europæiske forskningsdagsorden:

“ESOF er en markedsplads for idéer. Det skal være en samarbejdsplatform, hvor politikerne ikke sætter dagsordnen, men hvor man har mulighed for at møde beslutningstagere og virksomheder og skabe nogle mere uformelle relationer. Vi arrangerer for eksempel frokoster med nobelpristagere og Barrosos [formand for EU-kommisionen, red.] forskningsrådgiver, Anne Glover. Så der er gode muligheder for forskere og studerende for at få inspiration eller nye kontakter.”

David Budtz Pedersen håber på, at RUC vil udnytte muligheden. Indtil videre har universitetet kun to tilmeldte, men der er åbnet en mulighed for, at flere kan komme med i sidste øjeblik.

Europæisk fokus på samfundsnytte

Ifølge Alfred Birkegaard Hansted er det ikke første gang, at RUC forsømmer at gøre brug af de muligheder, der findes i europæisk sammenhæng.

“RUC har indtil videre modtaget en forsvindende lille del af EU’s tværgående forskningsmidler,” bemærker han og henviser til fordelingen af forskningsmidler til danske universiteter i marts 2013. “RUC har ikke blot den laveste succesrate med sine projektansøgninger, men tegner sig også kun for 2.3 millioner euro ud af de 374,2 tildelte til danske universiteter, hvilket svarer til ca. 0,75 %.”

Som David Budtz Pedersen også bemærker, er netop ESOF en mulighed for at komme i spil til den næste pulje, der går under navnet Horizon 2020 og har et budget på næsten 80 milliarder euro.

Men måske skyldes det, at RUCs profil ikke passer så godt ind i en verden, hvor naturvidenskab og teknologi er i højsædet, mens humaniora og samfundsvidenskab fylder mindre? Det er da også DTU, der har fået mest ud af de europæiske forskningsmidler, og som er stærkt repræsenteret på ESOF2014. Det mener Alfred Birkegaard Hansted dog ikke er tilfældet:

“Horizon 2020-programmet er modsat tidligere rammeprogrammer for forskning og innovation baseret på såkaldte “grand challenges”, det vil sige fokuseret på at tackle de store samfundsmæssige udfordringer. Det lyder måske som politisk propaganda, men jeg vurderer at der også er et reelt ønske om at styrke en ny tværgående og problemorienteret forskning i EU.”

Han bemærker, at EU’s forskningskommisær, Máire Geoghegan-Quinn, ved lanceringen af programmet netop appellerede til en involvering af human- og samfundsvidenskaber i alle sammenhænge.

Det er et kæmpemæssigt problem.

– Alfred Birkegaard Hansted, Ph.D-studerende på RUC

Men hvad skyldes tendensen så  –  hvis der er en tendens? Alfred Birkegaard Hansted mener ikke, at RUC har været gode nok til at kommunikere om universitetets spidskompetencer.

“Det handler ikke om at kopiere andre universiteter, men om at skabe noget andet end storebrødrene Københavns Universitet og Aarhus Universitet. At blive klar over, hvad RUC kan og ikke kan, og så gå foran på de præmisser, hvor RUCs særlige ‘kant’ kan komme til udtryk. Man skal passe på, at tværfaglighed og problemorienteret samarbejde ikke bliver et postulat eller et internt anliggende, men at det omsættes til kvalitative tiltag i samfundet. Her betyder tværfaglighed også et samarbejde der rækker ud over RUC.

Han beklager, at RUC således ser ud til at gå glip af muligheden for at styrke sin profil og udvide sin erfaring med nye tværgående samarbejder og internationalt problemorienteret forskning.

“RUCs generelle problem ligger måske snarere i en vantro overfor det politiske system og overfor den politiske retorik. Det er ikke uden grund, men samtidig er det netop i fora som ESOF14, at uformelle netværk bliver skabt, og det er en mulighed for at blive en del af nye forskningsprojekter samt for møde dele af befolkningen, som har en oprigtig interessere for viden og vidensskabelse. Det er synd, at RUC ikke i højere grad formår at være til stede i disse dynamiske sammenhænge”

I sidste øjeblik

Fra administrationens side er man godt klar over, at RUCs manglende tilstedeværelse er problematisk.

“RUC er med på ESOF,” understreger rektor Hanne Leth Andersen, “men ikke i ligeså høj grad som landets øvrige universiteter. Invitationen nåede for sent frem til de rette modtagere på grund af en irriterende intern administrativ fejl. Vi ville gerne have været repræsenteret mere massivt til ESOF, men glæder os til gengæld over de spændende oplæg, som RUC faktisk deltager med.”

Hun mener ikke, at RUCs internationale profil er i fare.

“Det er vigtigt, at RUC markerer sig i forskningssammenhæng, også internationalt, og det er en indsats som vil blive markant styrket med den nye prorektor, som bl.a. skal arbejde med forskningssamarbejder og fondssøgning.”

Fra administrationens side oplyser man, at RUC i sidste øjeblik har fået organiseret en stand på konferencen, blandt andet som følge af, at RUSK gik ind i sagen. Blandt det administrative personale tales der internt om en “feberredning”.

RUSK dækker naturligvis ESOF2014 og vil også komme med opdateringer om RUCs deltagelse.

Endnu et indtryk fra carlsbergbyen, der i slutningen af juli vil huse det ypperste indenfor europæisk videnskab. Foto: ESOF

Endnu et indtryk fra carlsbergbyen, der i slutningen af juli vil huse det ypperste indenfor europæisk videnskab. Foto: ESOF

 

 

Fakta: RUC på ESOF2014

  • RUC vil have en stand med oplysninger om universitetets satsningsområder samt samt navne på deltagere ved konferencen.
  • Rektor Hanne Leth Andersen deltager i et panel om lørdagen samt i en middag søndag.
  • Alfred Birkegaard Hansted viser lørdag klip fra sin dokumentarfilm “Collaboration – On the edge of a new paradigm” med efterfølgende paneldiskussion, som Hanne Leth Andersen deltager i. Han blogger også om konferencen på Videnskab.dk.
  • Pelle Guldborg Hansen fra Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier afholder fredag en satellitbegivenhed på RUC  –  en konference om nudging.
  • Samme Pelle Guldborg deltager også i et officielt ESOF-panel onsdag, ligesom han præsenterer og interviewer nudging-eksperten Cass Sunnstein på den store scene torsdag.
  • Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig konferencen, og der tilbydes gratis deltagelse for enkelte Ph.D-studerende.

Læs mere på ESOF2014’s hjemmeside

Speak Your Mind

*