Rektoratets blog: RUC ser fremad og sætter nye mål

Share

Vi kan skabe et endnu mere rummeligt universitet, et eftertragtet studiested med udgangspunkt i stærke forskningsmiljøer, og en endnu bedre arbejdsplads. Kom og vær med! Sådan lyder opfordringen fra RUC’s rektor.

Rødt hår og rødt halstørklæde. 'Det røde lyn' på rektorkontoret er klar til at tage fat  . Foto: Uffe Weng.

Rektoratets blog er skrevet på skift af rektor Hanne Leth Andersen (billedet), universitetsdirektør Peter Lauritzen og prorektor Peter Kjær. Foto: Uffe Weng.

Studieåret lakker mod enden disse dage, og de fleste RUC’ere er på vej på sommerferie. Når vi kommer tilbage til det nye semester, skal vi i gang med at arbejde på en ny vision og strategi for RUC.

Det handler om, at vi skal sætte nogle tydelige fælles mål, som vi kan arbejde frem imod i de kommende år, på baggrund af en dialog på tværs af institutter og fag om vores universitets profil og rolle, i samspil med vores omverden, nationalt og internationalt. Ambitionen er at RUC kan stå mere markeret i universitetslandskabet og stærkere i mødet med tidsånden.

Strategi og grundfortælling om RUC

På bestyrelsesseminaret i slutningen af maj var der enighed om, at den nye strategi skal være mere samlet og overordnet end den eksisterende, som var opdelt i delområder og målepunkter. Den skal rumme en grundfortælling om vores universitet og tage udgangspunkt i en fælles vision.

Jeg håber vi kan sætte den sammenhængende kvalitet i uddannelse og forskning øverst på dagsordenen, fordi vi i kraft af projektarbejdet har ekstra mange muligheder for at få de to aktiviteter til at spille sammen og styrke hinanden, med inddragelse af eksterne partnere. Det er projektarbejdet som mødested og eksperimentarium. Jeg håber, vi kan fortsætte med at være det universitet, der udvikler nye arbejdsformer, med projektarbejdsformen i centrum.

Afsæt i seneste processer

De nye mål skal bygge på det afsæt, vi har skabt de seneste års processer. Her har været fokus på uddannelsesreformer, forskningsprofilering, campus og organisation. Vi har gennemført meget, men vi er også bevidste om, hvor der fortsat er behov for en samlet indsats.

Når uddannelsesreformerne er på plads med deres samling og profilering af uddannelsesudbuddet, er det oplagt at tage fat på kvaliteten i undervisning og vejledning. RUC skal kunne profilere sig på, at de studerende i projektarbejdet hvert semester møder topkvalificerede vejledere, der brænder for den forskning og udvikling de arbejder sammen om i forskningsfællesskaber, med internationale netværk og med løbende involvering af studerende og eksterne partnere fra organisationer og virksomheder.

RUC’s studerende i endnu højere grad være kendt for at kunne bidrage med løsninger på tidens samfundsproblemer

RUC’s studerende skal indgå i mange forskellige roller i forhold til hinanden og forskerne, som projektdeltagere, mentorer, tutorer, studenterundervisere, studentermedhjælpere, rusvejledere etc. RUC’s studerende i endnu højere grad være kendt for at kunne bidrage med løsninger på tidens samfundsproblemer, med metodiske færdigheder der umiddelbart kan anvendes på et krævende jobmarked.

Inden for forskningsområdet har vi i de seneste år gennemført forskningsevalueringer, udvalgt satsningsområder og reorganiseret rammerne for forskeruddannelserne, men vi skal fortsat styrke kvaliteten og understrege og spidsformulere vores særlige profil. En ambitiøs forskningsstrategi kan styrke RUC’s faglige engagement og tiltrække ambitiøse danske og internationale forskere.

Læs også seneste blog: RUC indvier ny laboratoriebygning

Når det gælder campus, har vi arbejdet med en stor campusplan, indviet studenterhus og gennemført en eksemplarisk ombygning af bygning 21, en tilpasning af bygning 4 og 6 til HumTek, styrket vores FabLab, og indviet en super flot og moderne laboratoriebygning og udvidet åbningstiderne på biblioteket. Alligevel mangler vi stadig at indfri de store ambitioner om et frodigt socialt liv på campus med masser af aktiviteter hele døgnet.

Endelig har vi på det organisatoriske område arbejdet med at skabe en velfungerende og sammenhængende administration. En indsats, vi skal styrke de kommende år, med fokus på samarbejde i gensidig respekt for hinandens opgaver.

Strategiarbejdet

Fra oktober 2014 til maj 2015 skal vi udvikle den nye strategi sammen i en proces hvor alle får mulighed for at deltage, uden at det skal blive til en unødigt kompleks eller arbejdskrævende proces. Det gælder om at bruge de styrker vi har på universitetet og at lave en god arbejdsdeling og en reel mulighed for dialog gennem stormøder undervejs.

RUC skal blive til et endnu stærkere bud på et virkelig attraktivt studiested og arbejdssted for forskere og det administrative personale

I efteråret arbejder en række interim-studienævn på at udvikle de nye samlede kandidatstudieordninger som skal skabe en ny og mere profileret ramme om RUC’s tilgang til fag og tværfaglighed, med samlede kompetencebeskrivelser, bevidsthed om jobmuligheder og en løbende kontakt til de færdiguddannede kandidater. Det skal være tydeligt, at RUC tager ansvar for uddannelserne og styrker kvaliteten.

Samtidig skal vi fokusere på at realisere nogle af de visioner, vi har for vores unikke grønne og sammenhængende campus. Min ambition er, at vi får mindst et par cafeer, flere fælles aktiviteter, flere foreninger og særlige arrangementer, festforelæsninger, eksterne dialogpartnere til seminarer – kort sagt at vi gør det attraktivt for alle forskere og studerende at være til stede dagligt på campus. Her opfordrer jeg alle til at bidrage konkret, så vidt det er muligt.

Alle ansatte og studerende er ansvarlige for at bidrage kritisk og konstruktivt til universitetets akademiske, økonomiske og administrative sundhed. Samtidig skal vi tydeliggøre organisering og roller på universitetet, så vi understøtter inddragelse og indflydelse. Vi kan skabe et endnu mere rummeligt universitet, et eftertragtet studiested med udgangspunkt i stærke forskningsmiljøer, og en endnu bedre arbejdsplads. Kom og vær med!

Speak Your Mind

*