RUC-speciale er nomineret til kommunikationspris

Share

Færdigudannede kandidat Signe Termansen er med sit speciale ”50 Shades of Green” blandt de nominerede til K-forum for studerendes bedste kommunikationsprojekt. Emnet er miljøkommunikation.

Sådan ser man ud, når man er nomineret til en pris. Signe Termansen er glad. Privatfoto.

Sådan ser man ud, når man er nomineret til en pris. Signe Termansen er glad. Privatfoto.

K-forum for studerende uddeler den 5. februar en pris til årets bedste kommunikationsspeciale. Et af de otte nominerede specieler er fra RUC og forfatteren hedder Signe Termansen, som kan være den heldige at stå med prisen mellem hænderne, når den overrækkes hos K-forum.

Interessen for miljøkommunikationen kom ikke ud af det blå. Den havde fulgt Signe Termansen flere år og udsprang af hendes personlige interesse for selv at tage del i målsætningen om at være mere miljøvenlig. Det kickstartede en hverdag, hvor Signe begyndte at sortere affald, aflevere genbrugstøj samt lave frivilligt arbejde.

Skriv speciale om løsningerne på klimakrisen

Det kunne være fedt hvis jeg en dag kunne få lov til at arbejde med de ting, så jeg ville gerne dygtiggøre mig inden for emnet. Ikke fordi specialet nødvendigvis er en direkte indgang til et job, men det ville være oplagt at gøre brug af interessen”, siger hun.

Naivitet og engagement

Inden Signe Termansen gik i gang med projektet, var hun naiv i forhold til den eksisterende miljøforskning, som benyttede sig af tvetydige ord såsom bæredygtig, miljøvenlig og grøn. 

Hvis jeg vinder, ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Man kan jo godt blive nervøs, når man tænker på, at man så skal holde en tale, men lige nu tænker jeg slet ikke på det.

”Jeg tænkte, at det var et problem, selvom jeg ironisk nok blev draget af den på trods af at begreberne var uklare og svære at definere. Jeg engagerede mig i mange af opfordringerne og blev grebet af dem, men havde alligevel en indre kritiker der tænkte, at det må være problematisk at benytte dem, hvis det er tomme ord uden indhold”, forklarer specialeskribenten.

Skepsis overfor miljøkommunikationen

Det ses tydeligt, at skepsissen overfor de tvetydige miljøbegreber gik igen hos interviewpersonerne grundet vidt forskellige afsendere med hver sit formål. Interviewpersonerne ytrede, at det til dels er den manglende forståelse når begreberne bruges uden forklaring eller argumentation, der er problemet. Derudover var de skeptiske overfor marketinggenren generelt og trends som ordet bæredygtig, og mistænkte brugen af begreberne i denne kontekst for at være greenwashing.

Specialets forside.

Specialets forside.

Det handlede derfor om konteksten velvidende at kritikken afhang af modtagernes troværdighed.

Når noget er uklart, ligger der ikke en fast definitionsramme omkring begrebet. Man kan derfor føle sig usikker. Er det en troværdig afsender, stoler man på den og stiller ikke lige så mange spørgsmål. Hvorimod der skabes tvivl, hvis tingene ikke er lette at afkode”.

Hermed var interviewpersonerne overvejende kritiske. Fordelene og ulemperne knyttede sig dermed også til konteksten. Forvirring kunne føre til manglende handling, mens simple buzzwords tværtimod kunne afhjælpe et stort emne til at blive mere komplekst. Løsningerne på problemet lå i at konkretisere ordene og derefter benytte dem sammen med forklaringer.

“Hvis ordene bruges i en kontekst, der ligger op til at man definerer og evaluerer dem, forholder interviewpersonerne sig kritisk. Hvis ordene derimod bliver brugt i en kontekst, der ligger op til at handle, kommunikere og navigere i hverdagen, er begrebernes generelle, simplificerende udtryk pludselig en fordel”.

Nomineringen

Hvordan har du det med at være nomineret til en pris som denne?

”Helt vildt, det er så sindssygt!”

Skodspeciale: Bulgarsk studerende bekæmper cigaretskodder

I starten af projektet blev Signe Termansen mødt med ordene ”du skal ikke tænke så meget på det der, du kommer ikke til at bruge det”, hvilket hun fandt meget demotiverende. Da hun meldte sig til konkurrencen, vidste hun da heller ikke helt, hvad hun regnede med. Men da hun en sen aften fik mailen, trykkede ind på siden og så sit navn på listen, var hun vildt glad.

”Det er så overvældende og fantastisk! Jeg er dybt taknemmelig for, at folk finder det spændende og kan bruge det til noget.

Hvilke forventninger har du til prisnomineringen?

”Jeg skal bare have en god aften  –  hvis jeg vinder, ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Man kan jo godt blive nervøs, når man tænker på, at man så skal holde en tale, men lige nu tænker jeg slet ikke på det. Jeg glæder mig bare til at høre de andres specialer og opleve hele stemningen”.

Lige gyldigt om Signe Termansen vinder eller ej har hun allerede fået mere ud af sit speciale end de fleste. Hun har holdt oplæg for Sustainia, der er formidler af bæredygtige initiativer og talt med GoGreen Cph om sit projekt. Samtidig er hun kommet i job som kommunikationsmedarbejder i Ballerup kommunes klima- og miljøafdeling, hvor hun formidler sine projekter til pressen og deres hjemmeside samt skriver artikler om energioptimering. Derudover arbejder hun hos DTU Lyngby som bæredygtighedsmedarbejder, hvor hun laver kampagner og projekter med fokus på klima- og miljøkommunikation.

En grafisk fremstilling af de syv kommunikationsformer Signe Termansen arbejder med i specialet.

En grafisk fremstilling af de syv kommunikationsformer Signe Termansen arbejder med i specialet.

Nysgerrig? Læs hele specialet her

Speak Your Mind

*