RUC - vi har et (lokale) problem

Share

En mangel på tidssvarende undervisningslokaler er kilde til frustration blandt undervisere, studerende og administratorer, der har taget kreative løsninger i brug.

På Performance Design er undervisningen rykket udenfor i det åbne, grundetmangel på plads. Foto: Merete Breilev

På Performance Design er undervisningen rykket udenfor i det åbne grundet mangel på plads. Foto: Merete Wibholm Breilev

I starten af september måned tikkede der en besked ind på RUSK’s Facebook side. Beskeden bestod af det ovenstående billede og en kort besked fra studienævnssekretæren på Journalistik, Merete Wibholm Breilev:

“Lokalemangel på RUC… Heldigt for de studerende på Performance-design, at vejret var godt i dag. Dog noget af en udfordring for underviser, da whiteboardtavlen havde tendens til at vælte i vinden, projektoren kunne ikke bruges grundet for meget lys og det trådløse netværk virkede ikke på terrassen.”

Det ovenstående eksempel på en at RUC’s udfordringer ift. pladsmangel kræver kreative løsninger er langt fra enestående, fortæller Merete Wibholm Breilev. Det sker hvert år omkring semesterstart, mens alle har endnu har undervisning og må slås om at bruge de samme lokaler.

Det bliver problematisk, når lokalerne kommer til at diktere pædagogikken

“Vi har jo reelt set kun et undervisningslokale på Journalistik, så det betyder, at vores flere af vores undervisere og studernede oplever, at de bliver kastet rundt mellem forskellige lokaler i andre bygninger. Det er ikke optimalt, da underviserne helst vil undervise i vante lokaler, og ikke alle lokaler er lige velfungerende når det kommer til tilslutning af IT-udstyr”.

Det skaber forvirring og tabt undervisningstid, når studerende ikke kan finde lokaler der er blevet rykket, eller når underviserne ikke kan tilslutte deres computere til projektorne på grund af manglende kabelomformere. Som sekretær savner Merete Wibholm Breilev bedre muligheder for at koordinere bookningen af lokaler mere effektivt:

“Det sker ofte, at det ligner der er et lokale ledigt. Men når man så ringer og prøver at booke det, så er det booket, selvom det ikke fremgår af systemet. Det kan gøre det til en svær opgave at planlægge fordelingen af undervisningslokaler hensigtsmæssigt.”

“Lokalerne kommer til at diktere pædagogikken”

Det er ikke kun RUC’s administrative organ, der kæmper med fordelingen af lokaler. Det er også underviserne og de studerende, der oplever det som en gene i deres hverdag. Mia Münster-Swendsen, professor i middelalderhistorie og underviser på Historie, har også oplevet at blive frustreret over RUC’s lokaler. Mia Münster-Swendsen mener især, at det er lokalerne i RUC’s ældre betonbygninger og barakker, som er utidssvarende og svære at udnytte. Men også de nye, store auditorier har nogle klare begrænsninger.

“Det bliver problematisk, når lokalerne kommer til at diktere pædagogikken. Det kan være overordentligt svært at lave gruppearbejde i et stort auditorium for eksempel,” fortæller Mia Münster-Swendsen.

Hjemløse studerende

Det tyder dog ikke på, at der er en løsning på RUC’s lokaleproblem på trapperne. Tværtimod, faktisk. Hus 16, 17 og 18 har stået tomme i længere tid, og efter planen skulle de renoveres. På grund af RUC’s budgetmæssige udfordringer, har man dog valgt at opsige lejemålet på bygningerne istedet. Det skaber dog en ny problemstilling, da det var meningen, at to samfundsfaglige basishold skulle flytte ind i de nyrenoverede bygninger.

Uploadet til Facebook af den journaliststuderende Theis Lykkegaard. Omkring 10 mangler borde, nogle sidder på gulvet og man kan intet høre pga. håndværkere. Foto: Theis Lykkegaard.

Uploadet til Facebook af den journaliststuderende Theis Lykkegaard. Omkring 10 mangler borde, nogle sidder på gulvet og man kan intet høre pga. håndværkere. Foto: Theis Lykkegaard.

“Vi ved endnu ikke hvor de studerende fra P10 og P11 ender henne,” fortæller Signe Kaptain, der sidder i Akademisk Råd for Studenterrådet. Akademisk Råd er ikke beslutningstagende, men er med til at rådgive rektoratet for eksempel ift. budgettering og nedskæringer.

Det betyder, at der fra næste semester reelt set vil være to hjemløse basishold på campus. En løsning kunne være, at man forlænger lejen på P10 og P11, men det er heller en bæredygtig løsning, mener Signe Kaptain.

“P10 og P11 er midlertidige bygninger, som man har prøvet at opsige siden 1980’erne. De er slet ikke tidsvarende mere, og samtidig er det problematisk at de samfundsfaglige studerende er spredt udover hele campus.”

 

Speak Your Mind

*