RUC’ere tager bladet fra munden: Flygtninge er velkomne!

Share

RUC-studerende vil åbne undervisningen for flygtninge og planlægger blandt andet en festival, hvor man kan blive klogere på, hvordan man kan hjælpe de mange i nød.

Mange RUC'ere starter i disse dage initiativer til hjælp for flygtninge.

Mange RUC’ere starter i disse dage initiativer til hjælp for flygtninge. Billede: MorgueFiles

Det er den 15. september. Det er eftermiddag, og det regner kraftigt på ruderne i bygning 23, hvor omkring 100 studerende sidder og diskuterer flygtningesituationen i Danmark. Indenfor hagler det også. Heldigvis er det dog med ideer, der hurtigt bliver kastet op på tavlen bagerst i lokalet.

”My name is Anna and I’m from SIB”, ”My name is Peter and I’m also a first semester student from SIB”. Sådan lyder det fra de mange førsteårsstuderende på den internationale linje, som er mødt op for at tale om, hvordan RUC kan hjælpe flygtninge i Danmark.

Til stede i rummet er også Rasmus Jeppesen, som er kandidatstuderende på Socialvidenskab og Uddannelsesstudier & Pædagogik.

Man kan samle rigtig mange fra universitetet på RUC og så have fokus på flygtningesituationen

Rasmus Jeppesen, der også er en del af gruppen ”Marxistiske Studerende”, har taget initiativ til en række møder om hvordan RUC kan hjælpe flygtninge i Danmark. Han har oprettet Facebookgruppen ”RUC supports Refugees”, fordi han mener at RUC bør tage et klart standpunkt i debatten:

”Jeg synes at det er nødvendigt, at vi på universitetet, både som studerende og ansatte, står op imod denne her racistiske politik, der bliver ført af politikerne og samtidig viser vores solidaritet med de mennesker, som flygter af alle mulige årsager fra nød og elendighed”.

Han mener, at studerende på RUC bør tage bladet fra munden og melde sig ind i debatten om flygtninge:

”Det vi først og fremmest kan gøre, er at sige det vi mener omkring det, for det har vi ikke gjort endnu. Det er det første skridt. Og så synes jeg, at vi har en masse ressourcer, for eksempel, at vi kan analysere og har viden som vi kan bruge. Og så selvfølgelig selve institutionen vi kan bruge som et sted til at organisere begivenheder”.

Støt RUC-indsamlingen: RUC For Refugees 

Festival for flygtninge

Og netop campus vil Rasmus Jeppesen inddrage til at udfolde sin idé om en festival for flygtninge:

”Jeg forestiller mig, at det bliver en dag, hvor man kan samle rigtig mange fra universitetet på RUC og så have fokus på flygtningesituationen og have en masse workshops, taler, debatter og aktiviteter man kan involvere sig i. Og man kunne involvere de flygtninge, som faktisk er i landet og høre om de har lyst til at bidrage med noget”.

Festivalen vil foregå d. 29 Oktober på RUC.

Åbne kurser

Ideen om en festival på RUC er blot ét blandt mange forslag.

Laura Horn, der er lektor på RUC’s Institut for Samfund og Globalisering (ISG), har været tovholder på møderne og er glad for de mange ideer og forslag fra de studerende:

”I was really happy to see so many students coming in and bringing in all these brilliant ideas like opening up the studenthouse (Red: studenterhuset) to kind of get together with people basically at the same age and similar level of education, that can talk to each other in English or in Danish. And I think it would be brilliant if the students really go ahead with that festival idea and then the academics can help with the organizing and just turning up”.

Vi er nødt til at få fundet en vej til, at det kan foregå under ordnede forhold

Laura Horn fortæller, at der også er mere permanente forslag i gang i forhold til hvordan RUC kan hjælpe med at integrere flygtninge. F.eks. ønsker hun, ligesom Københavns Universitet, at åbne kurserne på RUC:

“We can try to open our doors and our program to those refugees, that have high educations that would qualify them to continue or to start studying”.

RUC bør ifølge Laura Horn hjælpe flygtninge til at kunne fortsætte eller starte på relevante uddannelser.

Rektor støtter de studerendes forslag

Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, er taknemmelig for de studerendes initiativer og hilser både ideen om en festival og de åbne kurser velkomne. Dog skelner hun mellem et reelt optag på RUC og deltagelse i undervisningen:

”Vi skal undersøge hvordan reglerne er, hvis man er flygtning og vi taler om egentlig optagelse. Hvis man ikke taler om egentlig optagelse, så kan jeg ikke se at det skulle være et problem, at nogen kom og deltog i vores undervisning”.

Alligevel understreger hun, at det er vigtigt, at både undervisere og studerende er med på ideen:

”Vi er nødt til at få fundet en vej til, at det kan foregå under ordnede forhold. Når vi har inviteret dem ind, så er der også kapacitet til dem på de enkelte fag eller uddannelser”.

Hanne Leth Andersen tror godt, at de åbne kurser kan blive en realitet før jul, men det kræver, at der er mange der vil engagere sig i at organisere det.

“Vi skal åbne øjnene og handle”

Lektor Laura Horn mener, at det er vigtigt, at alle på RUC engagerer sig i debatten om flygtninge:

“Don’t close your eyes when you see pictures of dead kids on your Facebook. Take an interest in this topic, even though it has been going on for a couple of weeks now and it is fading away, because there are always new things happening”.

Denne holdning deler Rasmus Jeppesen. Han vil gerne opfordre alle studerende på RUC til at deltage i at male bannere til demonstration til fordel for flygtninge i Danmark. Demonstrationen foregår d. 6 oktober på folketingets åbningsdag, men forberedelserne til dagen vil allerede finde sted d. 2 oktober i Studenterhuset på RUC.

Se også: Facebook-begivenheden for mere info

Speak Your Mind

*