RUC’ere: Vi venter for længe på karaktererne

Share

Kan man kræve, at de studerende overholder deadlines, når man ikke selv gør det? RUC’s undervisere har problemer med at afgive karakterer til tiden. 

Du har knoklet for at blive færdige til tiden. Og så venter du forgæves på din karakter. Hverdag på RUC. Foto: Uffe Weng.

Du har knoklet for at blive færdige til tiden. Og så venter du forgæves på din karakter. Hverdag på RUC. Foto: Uffe Weng.

Dagen er kommet, og ventetiden er forbi. Du logger ind på STADS allerede inden morgenmaden, med morgenhår og søvn i øjenkrogen. Men karakteren lader vente på sig. På perronen, i toget og på bagerste række i auditoriet forsøger du at tjekke den elektroniske karakterdatabase, men uden held. Karakteren, som du har ventet forventningsfuldt på, er forsinket på ubestemt tid.

Forløbet er langt fra sjældent på RUC. RUSK har været i kontakt med studerende fra både Natbach, Sambach, Humbach og Hum-Tek, der alle beretter om en klar tendens blandt underviserne, og det er frustrerende.

”Der er altid problemer med det, og man kan aldrig regne med, at de er klar på den lovede dato,” siger 24-årige Tobias Eliasen, der havde de værste oplevelser med forsinkelser på de samfundsvidenskabelige basiskurser.

På humaniora er det om muligt værre.

”Mine karakterer har været forsinkede på alle semestre. På de seneste to semestre har karaktererne mindst været forsinket to-tre uger,” siger Luna Mai Brehm Nielsen fra Humbach, der læser Psykologi og Socialvidenskab.

Ifølge eksamensbekendtgørelsen (link) skal bedømmelsen falde senest fire uger eksamensopgaven er afleveret.

Stress og forstyrrelser

Nogle ville hævde, at forsinkelsen er uskadelig, da den ikke har nogen betydning for karakteren. Men faktisk kan ventetiden have en særdeles uheldig effekt på den indsats, der bliver leveret til eksamen.

”Jeg kan godt blive påvirket af det (forsinkelserne red.) i skriveprocessen, hvor jeg selv sidder og stresser over at få tingene færdige til tiden, men samtidig ved, at der kan gå mange uger, før der kommer en tilbagemelding,” siger Tobias Eliasen, der læser Forvaltning på femte semester.

Størstedelen af RUC’erne er tilmeldt flere kurser af gangen, hvilket betyder, at det faglige engagement må deles op i flere afmålte portioner. Også her spiller karakterforsinkelserne en væsentlig rolle.

”Det er et stort problem, når tankerne om karakteren ligger i baghovedet og forstyrrer,” uddyber Tobias Eliasen.

Det genkender 23-årige Luna Mai Brehm Nielsen. Hun synes, at det er stressende at vente på ubestemt tid og tilføjer, at det er meget svært at indhente oplysninger om eksamenskaraktererne:

”Jeg har været i kontakt med både studievejledere og kursusansvarlige for at få at vide, hvad status var med karakteren, og svaret er altid, at ’de kommer lige om lidt’ eller ’vi har gjort vores’. Man bliver hele tiden skubbet videre til en anden instans.”

Et ukendt problem

På universitetsadministrations øverste etage kommer kritikken helt uventet.

”Jeg har ikke hørt noget om det før, men det lyder som om, at der er et problem” siger RUC’s rektor, Hanne Leth Andersen.

Hun påpeger dog, at problemet i første omgang ikke er et anliggende for universitetsledelsen.

Længere nede i systemet, hos studieleder på Sambach, Thyge Enevoldsen, er reaktionen nogenlunde den samme.

”Det er ikke en problematik, vi er bekendt med,” siger han.

Det har dog været et problem tidligere, oplyser studielederen:

”I gamle dage var det meget værre, nogle gange var det ikke til at hive opgaverne ud af underviserne.”

Thyge Enevoldsen har ikke fået klager over forsinkede bedømmelser i halvandet år.

Både studielederen og rektoren anderkender, at det kan være frustrerende at vente længe på bedømmelsen. De opfordrer de studerende til at gøre opmærksom på problemerne ved at kontakte deres studieleder eller studienævnet.

Tobias Eliasen har forsøgt at rykke underviserne for karakterer flere gange, men har ikke ønsket at gå ind i en decideret klagesag:

”Den eneste klagemulighed, jeg kender, det er at rykke underviseren direkte. Og så er der risiko for, at underviseren ser sig sur på én.”

Luna Mai Brehm Nielsen har ligeledes gjort en aktiv indsats for at få klarhed over bedømmelsesforløbet. Svaret fra administrationen var altid, at karakterne var lige på trapperne. Heller ikke hun ønskede dog at klage:

”Det er begrænset, hvad jeg kan bruge energi og tid på.”

Det lysner i januar

I Studenterrådet er man dog opmærksomme på, at karaktererne ofte kommer senere end lovet. Derfor arbejder de på at nedsætte bedømmelsesfristen til to uger i stedet for de nuværende fire.

”Det er usikkerheden og uigennemskueligheden i den nuværende administration, som vi ønsker at gøre op med,” siger Therese Cederberg Nielsen, der sidder i Akademisk Råd, og igen er kandidat for den studenterpolitiske organisation ved det aktuelle RUC-valg.

Under parolen ’Mindre administrativt bøvl’ arbejder hun på en initiativpakke, der generelt skal gøre det lettere for de studerende at navigere i universitetsadministrationen.

Den 12. november skal initiativet drøftes i Akademisk Råd, og det er Studenterrådets mål, at reducere ’bøvlet’ inden eksamensperioden i januar.

Speak Your Mind

*