RUC’s studerende svigter studiemiljøet

Share

Roskilde Universitet vil i 2016 bruge 500.000 kr. på studiemiljøet. Tre ud af fire RUC‐studerende har ikke svaret på studiemiljøvurderingen.

Hyggen fortsatte lidt derfra på plænen bagved Studenterhuset, hvor de studerende hænger ud, mens de venter på terrassen, der er færdig om nogle uger. "Prøver du at få det til at se ud som om, det er fedt at studere på RUC?", lød det fra en af meget afslappede herrer her.

Foto: RUSK

Af Tobias Schiøler

I slutningen af 2015 havde RUC’s studerende mulighed for at sætte deres præg på studiemiljøet via RUC’s studiemiljøvurdering. Spørgeskemaet blev sendt ud til 8.110 studerende, hvoraf 27,5 procent svarede. Dermed mister mange af RUC’s studerende deres mulighed for at forbedre studiemiljøet. Den lave svarprocent har fået uddannelseschef på RUC, Marie Lindhardt til at hæve øjenbrynene:

”Vi kunne godt have ønsket en højere svarprocent fra de studerende. Det kan godt undre os, at kun 27,5 procent af RUC’s studerende har valgt at give deres mening tilkende, mens svarprocenterne på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet ligger på henholdsvis 40 og 45 procent.”

Og det er vigtigt for RUC, at de studerende svarer på vurderingen, siger uddannelseschefen:

”Vi følger op på vurderingen, så det er rigtig vigtigt, at de studerende svarer på denne type af undersøgelser, og vigtigt at de kan se, at det giver mening, og at der bliver handlet på indmeldingerne.”

Som opfølgning på studiemiljøvurderingen har RUC afsat 500.000 kroner. Universitetsledelsen har ikke skåret i opfølgningsmidlerne i deres indstilling med forslag til besparelser til bestyrelsen ‐ dette til trods for at RUC står til at skulle skære 110 millioner kroner i budgettet frem mod 2019. Maria Lindhardt siger om vigtigheden af at have penge afsat til forbedring af studiemiljøet:

”Det betyder, at der fortsat er fokus på studiemiljøet og mulighed for udbedring af f.eks. fysiske mangler eller forhold, der ikke fungerer hensigtsmæssigt.”

Manglende information

En af de studerende, som ikke har svaret på studiemiljøvurderingen, er Frederikke Milling, studerende på 4. semester. Hun mener, at informationen omkring vurderingen kunne have været bedre:

”RUC sender så mange mails, så det er ikke altid, jeg får dem allesammen læst. Til denne undersøgelse kunne RUC have fået forelæserne til at fortælle om vurderingen efter en forelæsning eller have skrevet det på forsiden af Moodle.” Frederikke Milling fortæller videre, at hun ikke regner med at det ville få indflydelse på studiemiljøet, hvis hun svarede på vurderingen. En anden elev Joakim Larsen, som læser på 2. semester, fortæller, at han ikke svarede på vurderingen, da han havde travlt med et semesterprojekt.

Maria Lindhardt siger om vurderingen, at hun godt kan forstå, at de studerende kan være trætte af at svare på spørgeskemaer som dette. Samtidig fortæller hun, at processen skal tænkes grundigt igennem til næste gang:

”En af opfølgningerne fremover kan være at vise det mere tydeligt: Hvad har I peget på, og hvad er der blevet gjort ved det. Og så tænker jeg, at studiemiljøet skal være på dagsordenen hele tiden – og ikke kun op til at undersøgelsen laves.”

Fremtidige tiltag

Fra studiemiljøvurderingen fremgår det, at 27 procent mener, at RUC ikke gør noget for, at de studerende skal have det godt sammen. Det mener uddannelseschefen, at der skal sættes fokus på fremover.

”Universitet har en fælles opgave i forhold til det sociale miljø. Det opfordres studienævnene til at sætte særligt fokus på. RUC har i sin nye strategi sat den studerende helt entydigt i centrum. Det vil medføre flere forskellige tiltag, der skal give de studerende en god studietid, både fagligt, socialt og i forhold til de fysiske rammer,” uddyber hun.

I den positive ende i studiemiljøvurderingen skiller universitetsbiblioteket, RUb, sig ud for sine gode fysiske rammer for de studerende. Og til trods for en besparelse på 3,5 millioner kroner de kommende år, lover Maria Lindhardt, at det ikke vil få konsekvenser for de fysiske rammer.

Denne artikel er skrevet og bragt som en del af et samarbejde mellem RUSK og Vallekilde Højskole. 

Speak Your Mind

*