RUSK - hvem og hvorfor

Share

RUSK_kage 680

Kontakt

Er der noget, vi burde skrive om? Har du ris, ros eller andre henvendelser? Eller kunne du måske selv godt tænke dig at skrive for RUSK?

I alle tilfælde kan du skrive til os på rusk@ruc.dk - så vil begge redaktører se din mail.

Hvis du ønsker at kontakte redaktørerne individuelt, kan du skrive til Simon Freiesleben på sifrha@ruc.dk eller til Oliver Nyberg på oan@ruc.dk.

I langt de fleste tilfælde, vil du få svar inden for et døgn.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om RUSK

I foråret 2013 blev to trykte RUC-publikationer - RUCnyt og HippoCampus - lagt i graven. Til gengæld blev etableringen af et nyt onlinemedie vedtaget. Det er det, du er inde på nu.

RUSK er RUC’s uafhængige nyhedsmedie. Vi er uafhængige forstået således, at ingen på RUC, heller ikke rektoratet, kan blande sig i eller styre vores journalistik. Og vi er et et nyhedsmedie, fordi vi følger RUC og de mennesker, der har deres dagligdag - eller er på besøg - på Marbjerg Mark.

Det officielle brev fra RUC’s ledelse, der giver RUSK totalt frie hænder: Frihedsbrevet.

Navnet RUSK forpligter. Vi vil gerne ruske RUC, altså forstået i den overførte betydning af verbet. Og den er ifølge Det Danske Sprog- og Litteraturselskab at “gøre opmærksom på og skabe debat om; tilføre nye ideer og (voldsomme) ændringer”. Vi er med andre ord et kritisk medie, som gerne sætter lys på det, der ikke fungerer, uheldige forhold eller dårlig stemning. Men vi følger naturligvis også RUC’s succeser: Det der fungerer godt, de gode forhold og den fede stemning.

Overført betydning af at ruske op: gøre opmærksom på og skabe debat om; tilføre nye ideer og (voldsomme) ændringer

RUSK er også hele RUC’s medie. Det er både de studerendes, VIP’ernes og TAP’ernes. Af samme grund har vi også et blog-univers med repræsentanter fra alle universitetets afkroge.

Vi vil regelmæssigt, og når vi synes det giver mening, bringe populærvidenskabelige artikler i samarbejde med RUC’s kommunikationsafdeling, herunder den halvårlige udgivelse RUBRIK. Når det sker, vil det været tydeligt markeret, og det er redaktørernes egenhændige beslutning om de skal bringes ellers ej.

Vi ved godt, at det kan være svært at finde vej til rusk.dk på eget initiativ. Vil du være sikker på at opsnappe de gode historier, kan du like os på Facebook, og dermed få alle nyheder i dit Facebook-feed.

RUSK’s bestyrelse, der også er de eneste, der kan afskedige redaktørerne, består af fire ansatte og tre studerende. Den siddende bestyrelse er besat af Søren Ploug (TAP, Fællesadministrationen, Finans, IT og Teknik), Allette Bundgaard (TAP, Institut for Samfund og Globalisering), Natasja Dybmose (VIP, Journalistik - Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier), Jody Shaw (VIPKommunikation, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier) samt Lærke Øland Frederiksen (Journalistik og Arbejdsliv), Ida Winge (Journalistik og Socialvidenskab) og Anne Louise Fink, Socialvidenskab og Kultur- og sprogmødestudier.

Redaktionen består af en farverig flok af frivillige skribenter fra et bredt udsnit af universitetets studieretninger - og der er altid brug for flere. Honoraret for deres arbejde er udvikling af deres journalistiske håndværk og sprog.

Læs om hvorfor navnet blev RUSK