Skal vi være fælles om at forbedre studiemiljøet?

Share

Hermed en opfordring fra rektor, Hanne Leth Andersen: Du har muligheden for at bidrage til et godt studiemiljø på RUC, hvis du svarer på det spørgeskema, som du har fået i din mail.

Der var stuvende fuldt i Auditorium 1, da Hanne Leth Andersen holdt sin tiltrædelsesforelæsning - da alle sæderne var besat indtog tilhørerne trapperne.

RUC’s rektor Hanne Leth Andersen ved sin tiltrædelsesforelæsning.

Studiemiljøet er essentielt for studerendes trivsel, engagement og læring – det ved vi godt, det mærker vi alle på daglig basis, og det har vi skrevet ind i vores kvalitetssystem. På RUC ønsker vi et velfungerende og alsidigt studiemiljø, der giver plads til rummelighed og diversitet, og som understøtter vores krævende og specifikke læringsform udmøntet i den problemorienterede projekttilgang.

Et godt studiemiljø dækker over en lang række faktorer, der spænder fra det fysiske og æstetiske til det psykiske og sociale. Det er individuelt, hvilke faktorer man finder vigtigst i forhold til studiemiljøet, men effekten af et godt studiemiljø er den samme for alle: bedre læring og bedre trivsel.

Et fælles ansvar

Vi vil gerne som ledelse sammen med jer studerende og ansatte tage et fælles ansvar for at skabe og understøtte et levende og godt studiemiljø på RUC – ikke mindst i en tid, hvor økonomiske problemer og fremdriftsreform sætter et øget pres på både studerende og ansatte.

Som uddannelsesinstitution er vi forpligtet til mindst hvert tredje år at lave en studiemiljøvurdering med tilhørende handlingsplaner og retningslinjer for opfølgning. Det sker i et samarbejde mellem studerende og ansatte. Studiemiljøvurderingen skal både være med til at sætte fokus på steder, hvor der eventuelt er problemer i forhold til studiemiljøet og på tiltag, der kan have en særlig gavnlig effekt på studiemiljøet.

Studiemiljøvurderingen 2015 er i fuld gang. Du har modtaget en mail med et personligt link til spørgeskemaundersøgelsen, og frem til den 6. december er der åbent for besvarelse. Det er vigtigt at du gør brug af dette tilbud, for jo flere besvarelser vi får, jo bedre er grundlaget for at lave forbedringer, som betyder noget for mange.

Udarbejdelse af studiemiljøvurdering og implementering af handlingsplaner giver ikke i sig selv et bedre studiemiljø, men det er med til at forbedre de rammer, som studiemiljøet udvikles i. Universitetet har i 2016-budgettet i lighed med de foregående år afsat 500.000 kroner til opfølgning på studiemiljøvurderingen. Herudover er der afsat 200.000 kroner til studiemiljøpuljen – penge der kan søges af studerende og ansatte til tiltag, der kan være med til at forbedre studiemiljøet på RUC.

Hvordan kan du som studerende være med til at forbedre studiemiljøet?

Du kan som studerende være med til at sætte rammerne for udviklingen af studiemiljøet blandt andet ved at besvare spørgeskemaet i undersøgelsen. Hermed er du med til at give et kvalificeret bud på, hvad der er vigtigt at prioritere i de kommende tre års arbejde med forbedring af studiemiljøet. Derudover er du som studerende naturligvis med til i hverdagen at udfylde rammerne og skabe et bedre studiemiljø til gavn for alle.

Så derfor: Vær med til at skabe de bedst mulige betingelser for et godt studiemiljø. Gå ind og besvar studiemiljøvurderingen via dit personlige link.

Bedste hilsener
Hanne Leth Andersen
Rektor

Speak Your Mind

*