Blog: Én aftale, tre års forbedringer

Ask Gudmundsen, der er en af Studenterrådets repræsentanter i Universitetsbestyrelsen fortæller her om studenterorganisationens aftryk på den netop indgåede udviklingskontrakt mellem RUC og Uddannelsesministeriet.

RUC skal skære 141 studiepladser uden kontakt til arbejdsmarkedet bort

Over de næste tre år skal studieretninger, hvis kandidater har svært ved at inde arbejde i disse år, trimme deres optag. Det har Uddannelsesministeriet dikteret. Rektor Hanne Leth Andersen kalder det “et skoleeksempel på bakspejlskørsel”.

Debatindlæg fra ministeren: Ingen skal uddannes til arbejdsløshed

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) har forfattet et velkomstindlæg til årets nye universitetsstuderende, hvor hun fortæller om sine ambitioner på deres vegne.

Bachelor på fire år og begrænset optag på kandidatuddannelserne

Den tidligere Uddannelsesminister Morten Østergaard (r) varslede radikale ændringer af universitetstrukturen og satte et såkaldt Kvalitetsudvalg i gang med at komme med forslag. Udvalget har nu afsluttet sin første rapport  –  og nogle af dens forslag er ganske rigtigt radikale.