Rektoratets blog: RUC skal fortsat være sejt og alternativt

I de kommende måneder skal vi analysere, hvor vi bedst kan spare, effektivisere og finde nye mulige indtægter, så vi kan holde fast i uddannelseskvaliteten trods regeringens sparekrav.

RUC skal fyre medarbejdere i 2015

Lige før juleferien mødtes RUC’s bestyrelse for bl.a. at tage stilling til det budgetoplæg for 2015, de havde fået fra rektoratet. Budgetrammen blev vedtaget, og dermed står det klart, at der skal spares 8,6 mio. kroner.